Oznámenie o ochrane osobných údajov v rámci hotovostného programu

1. Kto sme?

UNHCR je agentúra OSN pre utečencov, ktorá pomáha vládam poskytovať ochranu a pomoc utečencom. UNHCR spolu s UNICEF, IOM a IFRC podporuje slovenskú vládu pri poskytovaní krátkodobej prechodnej hotovostnej pomoci utečencom, ktorí utekajú z Ukrajiny, na uspokojenie ich základných potrieb.

UNHCR zhromažďuje a bude používať vaše osobné údaje z dôvodov vysvetlených nižšie.

 

2. Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa budú zhromažďovať, aby vám UNHCR a iné agentúry mohli poskytnúť pomoc. Tento proces sa nazýva registrácia na peňažnú pomoc a je oddelený od toho, keď slovenská vláda zhromažďuje vaše osobné údaje.

UNHCR používa informácie zhromaždené počas registrácie na určenie, ktoré osoby potrebujú pomoc a na aký typ pomoci. UNHCR tiež monitoruje, kto pomoc dostáva a kedy ju dostáva.

3. Aký typ osobných údajov potrebujeme a ako ich budeme používať?

UNHCR bude potrebovať vaše osobné údaje vrátane vašich

 • životopisných údajov (ako je celé meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť, zloženie rodiny),
 • potrebné informácie o akýchkoľvek špecifických potrebách (napr. osoby so zdravotným postihnutím), ktoré môžete mať vy alebo členovia vašej rodiny, aby bolo možné poskytnúť cielenejšiu pomoc a podporu,
 • fotografiu a odtlačky prstov na účely identifikácie a pomoci,
 • kontaktné informácie (slovenské telefónne číslo a adresa), aby vás bolo možné kontaktovať a informovať vás, že pomoc je pripravená na vyzdvihnutie.
 • číslo bankového účtu/IBAN (ak je k dispozícii) na doručenie hotovostnej pomoci na bankový účet
 • Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytnutie hotovostnej pomoci. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie, ak vám poskytujeme dlhodobú ochranu a pomoc alebo v prípade potreby na preukázanie zodpovednosti za naše konanie.

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a prístup k nim budú mať len tí, ktorí ich potrebujú vidieť.

4. Kto bude mať prístup k vašim údajom?

Ak je to potrebné na poskytovanie a koordináciu pomoci, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté:

 1. Poskytovateľom finančných služieb (FSP), s ktorým UNHCR uzavrel zmluvu o poskytovaní hotovostnej pomoci na Slovensku.
 2. Vládou SR na uľahčenie koordinácie pomoci na celom území a identifikáciu osôb, ktoré potrebujú iné sociálne služby
  iným agentúram OSN a humanitárnym organizáciám na Slovensku, ktoré poskytujú pomoc utečencom, na účely deduplikácie alebo odporúčania ochrany
 3. Upozorňujeme, že vaše odtlačky prstov nebudú nikomu poskytnuté.

Za žiadnych okolností nebudeme vaše osobné údaje poskytovať ukrajinskej vláde bez vášho výslovného súhlasu.

5. Čo potrebujete ďalej vedieť?

Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, sa vám budeme snažiť poskytnúť relevantnú pomoc. Preto je dôležité poskytnúť presné údaje. Ak informácie, ktoré poskytnete, nebudú podľa najlepšieho vedomia presné, váš prístup k pomoci a službám môže byť negatívne ovplyvnený a dokonca zastavený.

Rozhodnutia o vašom nároku na pomoc sa budú prijímať na základe kritérií zraniteľnosti stanovených Vládou SR, UNHCR a ďalšími subjektmi poskytujúcimi peňažnú pomoc.

6. Aké sú vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a relevantným informáciám týkajúcim sa spôsobu ich použitia. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu svojich osobných údajov. A máte právo požiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Nakoniec máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Upozorňujeme, že svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom nižšie uvedených kanálov a tiež tak, že sa s otázkami a dôvodmi námietok obrátite na pracovníkov vykonávajúcich zápis.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje sú potrebné na registráciu, poskytovanie a koordináciu peňažnej pomoci a prípadné nasmerovanie na iné služby a podporu. Preto ak sa rozhodnete odhlásiť z registrácie alebo namietať proti ďalšiemu používaniu vašich osobných údajov z našej strany, nebudete môcť využívať núdzovú hotovostnú alebo inú pomoc poskytovanú UNHCR, inými agentúrami OSN a humanitárnymi organizáciami.

7. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte otázky o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, alebo ak chcete podať žiadosť alebo sťažnosť týkajúcu sa nášho používania vašich osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom

 • Obrátiť sa na zamestnancov, ktorí vás zapísali do registra počas pohovoru
 • zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]