Linky pomoci a pohotovostné služby

Prostredníctvom osobitných liniek sa môžete obrátiť na rôzne mimovládne organizácie alebo inštitúcie a získať ďalšie formy pomoci a podpory:

➡ Ak chcete kontaktovať linku pomoci UNHCR, vytočte číslo 📞 0800 22 12 30 (Bezplatná služba) alebo +421 2 22 11 56 50.

➡ Tak chcete kontaktovať detskú linku UNICEF, vytočte 📞 116 111.

➡ Ak chcete kontaktovať núdzovú linku UNICEF, vytočte 📞 0800 500 500.

➡ Ak chcete kontaktovať linku dôvery a požiadať o psychologickú pomoc, vytočte číslo 📞 055/622 23 23. V prípade rodinných a núdzových situácií volajte Linku nádeje na 📞 055/644 11 55.

➡ Sociálnu pomoc v prijímacom centre poskytujú pracovníci mimovládnej organizácie Slovenská humanitná rada.

Môžete sa obrátiť na pohotovostné služby:

➡ Pre tiesňové volania vytočte 📞 112.

➡ Ak chcete zavolať políciu, vytočte číslo 📞 158.

➡ Ak chcete zavolať lekársku pohotovostnú službu, vytočte číslo 📞 155.

➡ Ak chcete zavolať hasičský zbor, vytočte číslo📞 150.

➡ Ak chcete zavolať na cudzineckú políciu, vytočte číslo📞 09610 507 01.

➡ Ak ste sa stali obeťou násilia, zavolajte na 📞 0850 111 321.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR