O UNHCR

UNHCR, agentúra OSN pre utečencov, je celosvetová organizácia, ktorej cieľom je zachraňovať životy, chrániť práva a budovať lepšiu budúcnosť pre ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli konfliktom a prenasledovaniu.

Vedieme medzinárodné úsilie na ochranu utečencov, násilne vysídlených komunít a ľudí bez štátnej príslušnosti.

Poskytujeme život zachraňujúcu pomoc, pomáhame chrániť základné ľudské práva a vyvíjame riešenia, aby ľudia mali bezpečné miesto, ktoré môžu nazývať domovom a kde môžu budovať lepšiu budúcnosť. Pracujeme aj na tom, aby ľudia bez štátnej príslušnosti takúto príslušnosť získali.

Pracujeme vo viac ako 130 krajinách a využívame naše odborné znalosti na ochranu a starostlivosť o milióny ľudí.

Na Slovensku UNHCR podporuje koordináciu odpovede na núdzovú utečeneckú situáciu súvisiacu s Ukrajinou, poskytuje ochranu, život zachraňujúcu finančnú pomoc a ďalšiu podporu v súlade s úsilím vlády.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR