Užitočné zdroje

www.bluedothub.org/country-hubs/slovakia/ Modré body sú podporné centrá, ktoré spájajú dôležité ochranné služby, ako aj spoľahlivé viacjazyčné a viacformátové informácie pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine a iné osoby, s ktorými a pre ktoré UNHCR pracuje. Na tejto webovej stránke, ktorú spoločne spravujú UNHCR a UNICEF, môžete nájsť umiestnenie Modrých bodov na Slovensku, vyhľadať informácie a organizácie pôsobiace na Slovensku a zistiť, ako môžete zostať v bezpečí.

ua.gov.sk Oficiálna webová stránka orgánov Slovenskej republiky poskytuje informácie pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, ktorí vstupujú na Slovensko. Webovú stránku prevádzkuje Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ponúka podrobné informácie o prekročení hraníc, pobyte na Slovensku, prechode do inej krajiny EÚ a ďalšie relevantné informácie.

www.ukraineslovakia.sk Táto webová stránka, ktorú prevádzkujú dve renomované slovenské mimovládne organizácie, Liga za ľudské práva a Mareena, poskytuje informácie o viacerých témach týkajúcich sa najmä integrácie ukrajinských utečencov do slovenskej spoločnosti, vrátane legálneho pobytu na Slovensku, dopravy, dočasnej ochrany, ubytovania, peňazí a bankovníctva, mobilných sietí, vzdelávania, zamestnania, štátnych dávok, zdravotnej starostlivosti, podpory duševného zdravia, právnej pomoci, kultúry a ďalších služieb.

www.helpukraine.sk „Kto pomôže Ukrajine“ je online platforma, ktorá poskytuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú v dôsledku ozbrojeného konfliktu nútení opustiť svoje domovy a prísť na Slovensko. V súčasnej fáze sa platforma zameriava na pomoc pri zabezpečení ubytovania na Slovensku, psychologickú, sociálnu a finančnú podporu.

www.icrc.org/en/document/central-tracing-agency-missing-persons-ukraine  Ústredný pátrací úrad Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) pre medzinárodný ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou pomáha lokalizovať nezvestné osoby, vojakov aj civilistov, a zmierňuje utrpenie ich rodín.

https://vop.gov.sk/en/help-to-ukraine/ Oficiálna stránka verejného ochrancu práv Slovenskej republiky poskytuje informácie o pôsobnosti verejného ochrancu práv pre cudzincov, ktorí žiadajú o pomoc a ochranu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Verejný ochranca práv (ombudsman) je nezávislým orgánom Slovenskej republiky. Poslaním tejto inštitúcie je chrániť základné práva a slobody v prípadoch ich možného porušenia zo strany orgánov štátnej správy alebo verejnej moci, ako sú polícia, migračný úrad, ministerstvá, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obce.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR