Zamestnanie

⬇️ Kliknutím na názov každej organizácie zobrazíte umiestnenie služieb, kontaktné údaje, otváracie hodiny a používané jazyky.

Miestne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny: Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Mareena: Komunitné aktivityVoľnočasové aktivity; Jazykové kurzyPoskytovanie informácií; Pracovné poradenstvo.

TENENET: Sociálne poradenstvo; pomoc s hľadaním škôl; pomoc s hľadaním ubytovania; pomoc s hľadaním práce; preklad a sprevádzanie pri návšteve štátnych zariadení, nemocníc, atď; Psychosociálna podpora aj pre deti, ľudí so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násiliaZdravotnícke poradenstvo pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím; postúpenie k lekárom špecialistom; Ubytovanie v meste Zvolen pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebamiPodujatia pre deti, dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím24/7 krízové výjazdy pomocou mobilných tímov, ktoré sú schopné v prípade potreby vyraziť za utečencami.  

Medzinárodná organizácia pre migráciu – Migračné informačné centrum (MIC)Bezplatná právna pomoc, vrátane obetí pracovného vykorisťovania; poradenstvo na tému pracovného práva.

Informácie k možnostiam hľadať zamestnanie nájdete na webe na ukraineslovakia.sk (spravuje a aktualizuje Mareena): Informácie o trhu práce na Slovensku, vašich právach ako zamestnanca, význame motivačného listu, pomoci poskytovanej úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, výbere správnej pracovnej ponuky, vyhýbaní sa nebezpečným praktikám pri zamestnávaní, návod ako priraviť životopis krok za krokom atď. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o zamestnávaní na Slovensku, ktoré sú k dispozícii aj na webovej stránke: ukraineslovakia.sk


Ako môžete získať prácu na Slovensku? ⬇

Legálny pobyt

Na to, aby ste sa mohli zamestnať potrebujete mať na Slovensku niektorú z foriem legálneho pobytu:

 • Dočasné útočisko
 • Prechodný pobyt za účelom práce
 • Trvalý pobyt
 • Azyl

Viac sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Tieto formy pobytu sú nevyhnutné k tomu, aby vaša pracovná zmluva so zamestnávateľom bola právoplatná. Následne budete chránení Zákonníkom práce Slovenskej republiky, ktorý vám zaručuje práva na dohodnutú mzdu, ochranu zdravia pri práci, dni pracovného voľna a ďalšie.

Ako si nájdem prácu?

Zamestnávatelia a pracovné agentúry bežne inzerujú v internetových pracovných portáloch. Pracovné portály zverejňujú inzeráty podľa typu pracovnej pozície, lokality, jazyka a ďalších kritérií.

Čo vám povie pracovný inzerát?

Inzerát s pracovnou ponukou obsahuje informácie o pozícii, náplň práce, miesto výkonu práce, požiadavky na uchádzačov, očakávanú hrubú mzdu a kontaktné údaje na firmu alebo osobu, ktorá inzerát zverejnila.

Každá zverejnená pracovná ponuka musí obsahovať buď presné informácie o mzde alebo jej odhad založený na pracovnom výkone a odpracovanom čase.

Zorientujte sa v pracovných ponukách

Pravidelne môžete dostávať e-mail so zoznamom aktuálnych pracovných ponúk podľa vami zvolených kritérií. Pre tento účel však bude potrebné, aby ste sa zaregistrovali na jednom z pracovných portálov.

Ak vás ponuka zaujme, môžete na ňu odpovedať pomocou formulárov na pracovných portáloch alebo priamo na danej stránke zaslaním svojho životopisu a motivačného listu zamestnávateľovi.

Sledujte zmeny na trhu práce

Niektoré veľké spoločnosti majú na svojich webových stránkach pod záložkou „kariéra“ dotazník, kde sa môžete registrovať. Ak sa hodíte na niektorú z ich aktuálne hľadaných pozícií, budú vás priamo kontaktovať.

Proces získania novej práce, od nájdenia inzerátu na vami hľadanú pozíciu, cez výberové konanie, môže trvať niekoľko týždňov.

Nenechávajte si hľadanie práce na poslednú chvíľu, a to hlavne ak hľadáte sezónnu prácu alebo študentskú brigádu na letné mesiace júl a august. Dobré ponuky sú zverejňované už začiatkom mája a rýchlo sa naplnia.

Hrubá a čistá mzda. Aký je v tom rozdiel?

Hrubá mzda

Hrubá mzda predstavuje vašu mzdu pred zdanením a zaplatením zdravotných a sociálnych odvodov. V pracovných ponukách sa vždy uvádza hrubá mzda. Rovnako aj na pohovore, zamestnávateľ sa vás bude pýtať na vaše očakávanie o hrubej mesačnej mzde.

Čistá mzda

Čistá mzda predstavuje vašu reálnu mzdu, ktorú dostanete na účet. Je to suma, ktorá vám bude vyplatená po odpočítaní daní a odvodov od hrubej mzdy. Výška daní a odvodov závisí od vašej rodinnej situácie, počtu detí, rodinného stavu, zdravotného postihnutia a podobne.

Napríklad, bezdetný muž alebo žena, ktorým bola ponúknutá hrubá mesačná mzda 1400 eur dostanú čistú mzdu približne 980 eur. Muž alebo žena s dvoma deťmi, ktorým bola ponúknutá rovnaká mzda 1400 eur dostanú čistú mzdu približne 1260 eur.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku

V roku 2023 je zákonom stanovená minimálna hrubá mesačná mzda 700 eur. Minimálna hrubá hodinová mzda je 4,023 eur.

Najčastejšie typy pracovných zmlúv

Plný pracovný úväzok

Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne (mladí ľudia vo veku menej ako 16 rokov maximálne 30 hodín týždenne). Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie, a všetky sociálne odvody.

Skrátený pracovný úväzok

Pracovný čas zamestnanca je menej než 40 hodín týždenne (často ide o ponuky na 20 hodín týždenne). Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie a všetky sociálne odvody.

Dohoda o pracovnej činnosti

Tento typ pracovnej zmluvy sa uplatňuje pri sezónnych prácach, napríklad počas leta. Pracovný čas zamestnanca podľa zákona nesmie prekročiť viac ako 10 hodín týždenne. Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie a niektoré sociálne odvody.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Na tento typ práce môžu pracovať iba študenti denného štúdia. Zmluva musí obsahovať popis práce, odmenu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára. Súčasťou dohody je potvrdenie o návšteve školy, ktoré získate na študijnom oddelení vašej školy.

Špeciálne doklady pre niektoré práce

V niektorých profesiách sú vyžadované špeciálne doklady ako napríklad zdravotný preukaz, hygienické minimum, karta vodiča.

O potrebe týchto dokladov sa dozviete od zamestnávateľa.

V prípade vysokokvalifikovaných, alebo regulovaných povolaní (napríklad v oblasti zdravotníctva) budete potrebovať aj nostrifikovaný doklad o vašom vzdelaní, ktoré ste získali mimo územia Slovenska. Obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vykonáva nostrifikáciu – uznávanie dokladov o vzdelaní.

Ak pracovná pozícia vyžaduje preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov, ten môže byť v prípade občanov Ukrajiny prechodne nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti.

Pedagogické práce

Ak sa uchádzate o pedagogickú pozíciu, bude potrebné, aby ste absolvovali vyšetrenie u vami vybraného psychológa a získali posudok o psychickej spôsobilosti pedagogického pracovníka. Posudok nesmie byť starší ako jeden rok. Cena za túto službu sa pohybuje približne vo výške 80 eur.

Vzhľadom na nedostatok klinických psychológov je čakacia doba na termín vyšetrenia pomerne dlhá, v niektorých prípadoch aj niekoľko týždňov.

Podať žiadosť o prácu v školstve môžete cez formulár na stránke Ministerstva školstva SR – Ukrajina.

Práca počas sviatkov

V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov majú zamestnanci na Slovensku nárok na odpočinok. Veľká časť zamestnancov v tieto dni nemusí ísť do práce.

Zoznam dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov nájdete v Kalendári.

Prácu v týchto dňoch vám môže zamestnávateľ nariadiť len výnimočne a to iba v súlade so Zákonníkom práce. Vykonávať sa môžu iba nevyhnutné práce, ktoré nemožno odložiť na iné dni. Napríklad:

 • Verejná doprava (vodič, dispečer, technik, …)
 • Údržba (cesty, elektrina, kanalizácia, …)
 • Zdravotníctvo
 • Reštaurácie
 • Služby (čerpacie stanice, zábavné centrá, spravodajstvo, …)
 • Poľnohospodárstvo (kŕmenie zvierat, spracovanie, …)
 • Ochrana (vrátnica, bezpečnostná služba, …)
 • Nepretržité prevádzky (továrne, elektrárne, …)

Príplatok za prácu vo sviatok

Za odpracovaný čas počas sviatkov vám musí zamestnávateľ zaplatiť príplatok minimálne vo výške 100 percent vášho priemerného hodinového zárobku. Viac na Podnikajte.sk.

Práva zamestnancov

Máte rovnaké práva ako občania EÚ, napríklad maximálne 40 hodinový pracovný týždeň, minimálna mzda podľa zákona alebo vyššia mzda, nárok na dovolenku, príspevok na stravu, príplatok za prácu v noci a cez víkend, zdravotné a sociálne poistenie. Viac na Podnikajte.sk.

Za každú hodinu práce, ktorá presiahne 40 hodín v týždni, vám zamestnávateľ musí zaplatiť naviac. Platí však, že priemerný týždenný pracovný čas, vrátane práce nadčas, nesmie prekročiť 48 hodín.

Pri výbere práce buďte opatrní a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne.

Viac o vašich právach nájdete na Legálna práca, legálne zamestnávanie.

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na Národný inšpektorát práce.

Vaše povinnosti voči úradom

Ako odídenci z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemôžete, podľa zákona, získať finančnú podporu v čase nezamestnanosti a nevznikajú vám práva ani povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete však využiť bezplatné poradenské služby a vzdelávacie aktivity úradu.

Viac v článku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha ľuďom z Ukrajiny.

Poraďte sa s odborníkmi

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pracovnej ponuke, alebo podozrenie, že s vami zamestnávateľ nezaobchádza podľa zákona, neváhajte sa poradiť s odborníkmi z mimovládnej organizácie International Organisation for Migration (IOM) alebo Human Rights League (HRL).

Kontakty nájdete na stránke Služby – právne poradenstvo.

Externé odkazy


Dávajte si pozor na nebezpečné praktiky ⬇

Nepúšťajte svoje doklady z rúk

Pri nástupe do zamestnania bude zamestnávateľ požadovať vaše osobné údaje ako sú adresa bydliska, číslo občianskeho preukazu, alebo číslo pasu.

Zamestnávateľ môže nahliadnuť do vašich osobných dokladov a vyhotoviť si ich kópiu, aby si overil vašu identitu a doplnil vaše údaje do pracovnej zmluvy. Nesmie však doklad vašej totožnosti zobrať.

Nikdy zamestnávateľovi alebo agentúre sprostredkujúcej prácu neodovzdajte svoj pas ani občiansky preukaz.

Pracovná zmluva je základ

Pracovná zmluva je samozrejmosťou, obsahuje základné informácie o rozsahu práce, pracovnej pozícii a výške odmeny za prácu. Práca na čierno sa nevyplatí. Nie len, že nie ste krytí žiadnou zmluvou, neplatíte si ani žiadne odvody a tak, v prípade choroby, nemáte nárok na nemocenské dávky.

Nikdy neprijímajte pracovnú ponuku, v ktorej nie je zreteľne stanovená výška mzdy. Pracovná pozícia, za ktorú vám sľubujú iba ubytovanie a stravu, je podozrivá.

Nepodpisujte pracovnú zmluvu, ktorej nerozumiete alebo ktorá je písaná v jazyku, ktorému nerozumiete.

Ak sa v nej nachádza niečo, čo vám nie je jasné, ešte pred podpisom sa o danom probléme porozprávajte so zamestnávateľom alebo poverenou osobou.

Veci povedané iba medzi štyrmi očami nemajú žiadnu právnu váhu a zvyčajne sa na ne rýchlo zabúda. Preto sa na povedané nespoliehajte.

Podmienky práce musia byť vždy jasne popísané v zmluve. Obsah zmluvy je veľmi dôležitý a musí podliehať Zákonníku práce.

Ako rozpoznať neseriózneho zamestnávateľa?

Neseriózneho zamestnávateľa rozoznáte na prvom stretnutí pomerne ťažko. Existujú však niektoré varovné signály. Ak máte akékoľvek podozrenie, je lepšie hneď odmietnuť pracovnú ponuku ako neskôr riešiť nepríjemné následky.

Varovné signály:

 • Neprofesionálny rozhovor – príliš osobné otázky, pýtanie sa na pomery vo vašej rodine, podrobné zisťovanie vášho zdravotného stavu (ktorý nemá súvis s ponúkanou prácou), politické, rasové, náboženské alebo sexuálne ladené komentáre a vtipy alebo zisťovanie vášho názoru na tieto témy, ohováranie súčasných zamestnancov.
 • Nejasný popis práce – z rozhovoru nie je jasné aká bude náplň vašej práce, za čo budete zodpovedať, v ktorých časoch a na akom mieste budete pracovať.
 • Poplatok za vstup do zamestnania – zamestnávateľ od vás žiada zaplatenie poplatku za vstup do zamestnania.
 • Nejasne stanovená výplata – namiesto pevne stanovenej odmeny vám zamestnávateľ ponúka podiel na budúcom zisku firmy.
 • Negatívne hodnotenia zamestnávateľa – firma má negatívne hodnotenia na internete alebo v okruhu vašich známych. Na stránke Národného inšpektorátu práce nájdete zoznam zamestnávateľov, ktorí porušili zákon o nelegálnom zamestnávaní. Na stránke Dlžník nájdete zoznam zamestnávateľov, ktorí dlhujú na daniach, zdravotných a sociálnych odvodoch.

Poraďte sa s odborníkmi

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pracovnej ponuke, alebo podozrenie, že s vami zamestnávateľ nezaobchádza podľa zákona, neváhajte sa poradiť s odborníkmi z mimovládnej organizácie International Organisation for Migration (IOM) alebo Human Rights League (HRL).

Kontakty nájdete na stránke Služby – právne poradenstvo.


Aké sú moje práva a na čo mám nárok? ⬇

Práca na trvalý pracovný pomer prináša povinnosti ale aj výhody. Okrem mzdy získate sociálne zabezpečenie a možné benefity, ktoré majú zohľadniť vašu životnú situáciu a prispieť k celkovej pohode v zamestnaní.

Aj o nich by vás mal zamestnávateľ informovať. Je však dobré, ak svoje práva poznáte vopred.

Všetky pracovné dohody na Slovensku musia byť v súlade so Zákonníkom práce.

Skúšobná doba

Je bežnou praxou, že pre pracovné pozície na trvalý pracovný úväzok zamestnávateľ poskytuje skúšobnú dobu. Tá môže byť maximálne na dobu 3 mesiace (v prípade vedúcich zamestnaneckých pozícií až 6 mesiacov).

Skúšobná doba je čas, počas ktorého skúšate, či vám práca a zamestnávateľ vyhovuje. Rovnako zamestnávateľ má čas zaškoliť vás v pracovných postupoch a zistiť, či budete vhodným zamestnancom.

Počas skúšobnej doby môže váš zamestnávateľ, a rovnako aj vy, kedykoľvek ukončiť pracovný pomer a to bez uvedenia dôvodu.

V skúšobnej dobe nemáte zákonný nárok na čerpanie dovolenky. Je na vašom zamestnávateľovi, či vám v tomto období dovolenku schváli alebo nie.

Skúšobná doba nie je zo zákona povinnou súčasťou pracovných zmlúv. Ak vám ju zamestnávateľ poskytne, bude uvedená vo vašej pracovnej zmluve.

Pracovný čas

Pri práci na trvalý pracovný pomer je pracovný čas 40 hodín týždenne. Pri polovičnom úväzku 20 hodín týždenne. Bližšie špecifikácie (napr. pri práci na dohodu) určuje zamestnávateľ.

Prestávka

Ak pracujete dlhšie ako 6 hodín počas dňa, máte nárok na pracovnú prestávku 30 minút. Táto sa môže ale aj nemusí započítať do vášho odpracovaného času.

Čas jazdy a odpočinku pracovníkov v cestnej doprave

Vodiči autobusov a nákladných vozidiel majú v celej Európskej únii rovnaké pravidlá na čas jazdy a prestávky. Tieto pravidlá majú za cieľ chrániť vaše zdravie a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Po najviac 4,5 hodine jazdy si vodiči musia urobiť minimálne 45-minútovú súvislú prestávku. Alternatívne možno túto prestávku rozdeliť na dve časti – prvú v trvaní najmenej 15 minút a druhú v trvaní najmenej 30 minút. Celkový čas jazdy v jednom dni nesmie prekročiť 9 hodín.

Viac na Zamestnávanie pracovníkov v cestnej doprave.

Práca na zmeny

Pri práci na zmeny musí byť dodržaný tzv. „nepretržitý pracovný odpočinok“, teda čas, ktorý uplynie medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny. Medzi dvoma zmenami vám zamestnávateľ musí poskytnúť prestávku aspoň 12 hodín.

Práva počas sviatkov

Počas sviatkov a dní pracovného pokoja väčšina zamestnancov nemusí ísť do práce. Existujú však situácie, kedy vám zamestnávateľ môže nariadiť prácu v týchto dňoch, vždy však v súlade so Zákonníkom práce.

Ide najmä o profesie v oblastiach zdravotníctva, gastro sektora, služieb (čerpacie stanice, spravodajstvo, zábavné centrá), ochrany (SBS, nepretržité prevádzky..), údržby alebo verejnej dopravy. Za prácu počas sviatkov máte nárok na príplatok od zamestnávateľa.

Dva po sebe nasledujúce dni odpočinku

Najčastejšie tieto dni pripadajú na sobotu a nedeľu. V zamestnaní, ktoré vyžaduje prácu aj počas víkendu, však môžu dva po sebe nasledujúce dni odpočinku pripadnúť aj na iné dni v týždni.

Dovolenka

Základná výmera dovolenky je 20 dní v roku.

Ak máte 33 a viac rokov, alebo sa trvale staráte o dieťa, máte nárok na 25 dní dovolenky v roku.

Na to, aby ste mali nárok na čerpanie dovolenky, musíte odpracovať aspoň 60 dní u toho istého zamestnávateľa. Ak meníte prácu a zamestnáte sa bezprostredne po skončení pracovného pomeru, ide o nepretržitý pracovný pomer a teda sa nárok na dovolenku nemení.

Pracovná neschopnosť

V prípade, ak vám lekár zistí chorobu, ktorá si vyžaduje dočasnú práceneschopnosť, máte nárok na náhradu príjmu, ktorú vám poskytne prvých 10 dní zamestnávateľ.

Od 11. dňa vám vzniká nárok na nemocenské, ktoré je vyplácané sociálnou poisťovňou. Posúdenie tejto práceneschopnosti musí rozhodnúť lekár, ktorý vás uzná za práceneschopnú a vyplní tlačivo – Potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti. Práceneschopnosť si viete nechať uznať najviac tri kalendárne dni spätne.

Počas celého trvania práceneschopnosti ste povinní zdržiavať sa na adrese, ktorú ste uviedli v potvrdení o dočasnej práceneschopnosti – v prípade, že sa na nej nenachádzate, a navštívi vás kontrola, môžete prísť o nemocenské dávky a tiež vám môže byť vystavená pokuta.

Príplatky za prácu

Za každú hodinu odpracovanú v zákonom stanovených časoch vám zamestnávateľ musí okrem bežnej mzdy zaplatiť aj príplatok v stanovenej výške.

Príklad:
Jana má v pracovnej zmluve stanovenú mzdu 5 eur na hodinu. Počas 8-hodinovej nočnej zmeny má okrem svojej bežnej mzdy nárok aj na príplatok vo výške 40% priemernej hodinovej mzdy. Celkový príplatok za nočnú zmenu je (5 eur x 8 hodín x 40%) = 16 eur.

Kompenzácia za sťažený výkon práce

+20% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Ide o rizikové práce kde pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, nadmerný prach, hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie. Pri výkone týchto prác sa vyžaduje, aby ste používali ochranné pracovné prostriedky.

Práca v noci

+40% vašej priemernej hodinovej mzdy.
+50% vašej priemernej hodinovej mzdy pri rizikovej práci.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase od 22:00 do 6:00 hodiny ráno.

Práca v sobotu

+50% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Práca v nedeľu

+100% vašej priemernej hodinovej mzdy.

Práca počas štátneho sviatku

+100% (alebo viac) vašej priemernej hodinovej mzdy.

Zoznam štátnych sviatkov nájdete v Kalendári sviatkov na Slovenku.

Práca nadčas

+25% vašej priemernej hodinovej mzdy.
+35% vašej priemernej hodinovej mzdy pri rizikovej práci.

Príplatok vám musí zamestnávateľ uhradiť za tie hodiny, ktoré pracujete naviac oproti dohodnutému pracovnému času.

Príspevok na stravovanie

Ak je vaša pracovná zmena dlhšia ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť jedno teplé jedlo. Môže tak urobiť viacerými spôsobmi:

 • zabezpečí stravu vo vlastnom zariadení, alebo
 • zabezpečí stravu v reštaurácii, jedálni, alebo
 • poskytne vám stravovací lístok, alebo
 • vám vyplatí príspevok ku mzde.

Výška príspevku vo forme stravného lístka je od 5,10 eur do 6,40 eur (zamestnávateľ vám hradí minimálne 55% ceny lístka, vy si doplácate zvyšok). V prípade finančného príspevku máte nárok na 2,64 eur až 3,52 eur za každý odpracovaný deň.

Ak pracujete na dohodu, nárok na poskytnutie stravy vám zaniká.

Výpovedná doba

Po tom, ako ste sa rozhodli ukončiť pracovný pomer, začína plynúť výpovedná doba. Môže trvať v rozsahu jeden až tri mesiace v závislosti od odpracovaného obdobia a dôvodu ukončenia pracovného vzťahu.

Odstupné

Pokiaľ váš pracovný pomer trvá viac ako 2 roky a od zamestnávateľa dostanete výpoveď na základe zákonom uvedených dôvodov (napr. organizačné zmeny, zrušenie pracovnej pozície, nárok na odchod do dôchodku), máte nárok na odstupné. Výška odstupného je nasledovná:

 • odstupné vo výške jedného priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 2 roky,
 • odstupné vo výške dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 5 rokov,
 • odstupné vo výške trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 10 rokov,
 • odstupné vo výške štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 20 rokov.

Externé zdroje


Ako napísať dobrý životopis? ⬇

Uchádzam sa o prácu

Pri uchádzaní sa o pracovné miesto je vhodné spolu s vašimi osobnými údajmi pripojiť životopis. Životopis je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o vami vybranú pozíciu a ak je dobre napísaný, môže vám uľahčiť postup do ďalších kôl výberového konania.

Nepoužívajte jeden univerzálny životopis. Ak je to potrebné, upravte ho tak, aby čo najlepšie odpovedal na požiadavky pracovnej ponuky.

Predtým než začnete písať životopis

Životopis o vás veľa prezradí, preto si na ňom dajte záležať. Obsahuje stručný prehľad vašich znalostí, zručností a skúseností.

Ak si nie ste istí, ako pri vytváraní životopisu postupovať, zvoľte jednoduché šablóny, ktoré sú usporiadané a uľahčia vám písanie, alebo si ho vytvorte online na rôznych pracovných portáloch. Dobrý životopis by mal by obsahovať nasledovné časti.

Vaše osobné údaje

Na úvod napíšte svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, telefón a e-mail. Ak máte profil na profesionálnej sociálnej sieti Linkedin, môžete pridať aj odkaz naň.

Fotografia

Aktuálna fotografia vašej tváre je v dobrom životopise tiež potrebná. Fotografia má byť formálna, s bielym pozadím, podobne ako máte na občianskom preukaze alebo v pase.

Príklad:


Passport-photo-software.com

Znalosti

Zamestnávateľa zaujíma to, či ste vhodný kandidát alebo kandidátka na ponúkanú pracovnú pozíciu. V tejto časti životopisu uveďte znalosti, ktoré môžu zvýšiť vaše šance pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Môžu to byť certifikáty, kurzy a skúsenosti. Buďte konkrétni a vyhnite sa málo výpovedným všeobecným frázam ako napríklad “viem pracovať na počítači”, “ovládam prácu s internetom”.

Príklad:

 • Komunikácia s klientmi a práca s pokladňou na predajni
 • Licencia marketingového asistenta, Európska marketingová asociácia
 • Práca s Google Documents
 • Základy práce s Google Sheets

Jazyky

Ak ovládate cudzie jazyky, uveďte ich v tejto časti životopisu. Použite označenie jazykovej úrovne podľa štandardov CEFR a to nasledovne:

A1 = úplný začiatočník
A2 = začiatočník
B1 = mierne pokročilý
B2 = stredne pokročilý
C1 = pokročilý
C2 = expert

Príklad:

 • Anglický jazyk – pokročilý (C1)
 • Ruský jazyk – začiatočník (A2)

Vodičský preukaz

Stalo sa štandardom spomenúť v životopise, či máte vodičský preukaz a na aké vozidlá máte oprávnenie. V tejto časti stačí uviesť označenie typu vodičského oprávnenia. Ak vodičský preukaz nemáte, vynechajte túto časť.

Príklad:

 • A, B

Pracovné skúsenosti

Začnite najnovšími pracovnými skúsenosťami. Uveďte roky, počas ktorých ste pracovali, názov pozície, názov zamestnávateľa, časové obdobie a stručný popis vašej pracovnej náplne. Vhodné je uviesť aj brigády, stáže a dobrovoľníctvo.

Príklad:

Členka welcome teamu
Mareena, Bratislava
Marec 2022 – Doteraz
Poskytovanie informácií a starostlivosť o utečencov z Ukrajiny na hraničnom
priechode Vyšné Nemecké.

Marketingová špecialistka
SunPower, Bratislava
Január 2020 – Február 2022
Grafický a textový návrh tlačových materiálov a PowerPoint prezentácií firemných
produktov a služieb.

Vzdelanie

Začnite s najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Uveďte roky, počas ktorých ste na danej škole študovali, názov školy a prípadne aj študijný odbor. Ak ste dosiahli vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie, základnú školu už neuvádzajte.

Príklad:

Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby
Technická univerzita Košice
2017 – 2022

Gymnázium Ševčenkova, Bratislava
2013 – 2017

Záujmy a vlastnosti

Ak chcete povedať o sebe čosi viac, a navodiť dôvernejší dojem zo životopisu, môžete pridať časť o svojich záujmoch a vlastnostiach. Pomôžete tak zamestnávateľovi rozhodnúť sa, či by ste boli vhodným členom tímu nielen po profesionálnej ale aj po ľudskej stránke.

Príklad:

Rada chodím na vysokohorskú turistiku, bicyklujem a plávam. Som speváčkou v pop-rockovej skupine. Som dochvíľna a v práci si zakladám na detailoch.

Vzory životopisov

Na záver sa nechajte inšpirovať vzorovými životopismi.


Motivačný list ⬇

Čo je motivačný list?

Motivačný alebo sprievodný list je doplnkovým dokumentom, ktorý môžete priložiť k životopisu do vašej žiadosti o zamestnanie.

V tomto liste je cieľom ukázať, prečo ste práve vy vhodným kandidátom. V dnešnej dobe sa o výbere vhodného kandidáta rozhoduje práve na základe motivačného listu. Nezabúdajte, že ho číta najmä váš budúci priamy nadriadený.

Základné pravidlá písania

Motivačný list má určenú formu, je adresovaný kontaktnej osobe alebo priamo zamestnávateľovi. Rozsah je zväčša jedna strana formátu A4.

Text nepíšte ako jeden dlhý súvislý blok. Motivačný list nie je román. Preto ho rozdeľte na kratšie a ľahko čitateľné odseky.

Pred odoslaním dôkladne skontrolujte text. Ak je to možné, dajte ho prečítať inej osobe, ktorá si môže všimnúť aj to, čo ste vy prehliadli. Najčastejšími chybami sú:

 • Mechanické chyby – vynechané písmeno, chýbajúca diakritika (mäkčene a dĺžne).
 • Gramatické chyby – nesprávne i-y v slovách, nesprávny slovosled, nesprávne skloňovanie a časy.
 • Frázy – nesprávne formulované frázy alebo v prípade textu v cudzom jazyku nesprávne uvedený doslovný preklad z vášho materinského jazyka.

Prispôsobte obsah pracovnej ponuke

V texte majú byť zreteľne popísané vaše profesijné a osobnostné kvality.

Pre každú ponuku prispôsobte motivačný list tak, aby vyhovoval požiadavkám zamestnávateľa a spravil z vás jedného z favoritov. Ak sa uchádzate o viacero pracovných ponúk, dajte si záležať na tom, aby bol každý motivačný list prispôsobený konkrétnej ponuke. Nikdy neposielajte rovnaký motivačný list všetkým zamestnávateľom.

Popíšte iba to, čo môže zamestnávateľa skutočne zaujímať v súvislosti s ponúkanou prácou.

Ak sa napríklad hlásite na pozíciu recepčnej, vášho budúceho zamestnávateľa zaujmú skôr vaše skúsenosti z podobných pracovných pozícií, než skúsenosti z pestovania rastlín alebo pomocných prácach na stavbe domu.

Môžete tiež ukázať, že o firme už niečo viete, aplikovať vaše znalosti priamo na danú pozíciu a tak zvýšiť svoje šance. Buďte zdravo sebavedomí a nebojte sa predať.

Štruktúra textu

Pri písaní motivačného listu vám pomôže, ak si vopred spravíte osnovu. Každý motivačný list by mal obsahovať nasledovné časti:

 • Hlavička – tu uveďte slovej kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel.č., email).
 • Oslovenie adresáta – ak je v inzeráte uvedené meno kontaktnej osoby, môžete váš motivačný list adresovať priamo nej, v inom prípade oslovte čitateľa “Vážená pani/vážený pán”.
 • Dôvody, prečo chcete pre danú spoločnosť pracovať – vyjadrite vašu motiváciu pracovať pre daného zamestnávateľa. Pomôcť vám môže naštudovanie si informácií na webe spoločnosti, prípadne sledujte ich sociálne siete.
 • Predchádzajúce pracovné úspechy – nebojte sa pochváliť a zhrnúť vaše kariérne úspechy, ktoré sú relevantné pre ponúkanú pozíciu.
 • Zručnosti a schopnosti – tieto z vás spravia atraktívnejším kandidátom/kandidátkou na ponúkanú pracovnú pozíciu.
 • Poďakovanie
 • Miesto, dátum a váš podpis

Vzor motivačného listu

Ak si nie ste istí, ako motivačný list napísať, na internete nájdete vzory, ktoré si môžete stiahnuť a prispôsobiť vašim potrebám. Napríklad tu:


Študentské brigády ⬇

Kto môže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov?

Dohoda o brigádnickej práci študenta umožňuje pracovať mladým ľuďom vo veku od 16 rokov (za podmienky, že majú ukončenú základnú povinnú školskú dochádzku) do najviac 26 rokov ak študujú na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole.

Tento typ dohody umožňuje vykonávať prácu najviac v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere.

Znamená to, že v niektorý deň/týždeň/mesiac môžete pracovať viac hodín, v niektorý menej. Spolu za rok však počet hodín nesmie presiahnuť 20 týždenne v priemere.

Taktiež platí, že pracovný čas brigádnika nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín. U mladých, ktorí majú menej ako 18 rokov, nesmie pracovný čas v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzavrieť najdlhšie na 12 mesiacov. Po skončení tohto obdobia sa môže predĺžiť.

Potvrdenie o štúdiu

Súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie o statuse študenta denného štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Pri externej forme štúdia práca na brigádu nie je možná.

Potvrdenie o štúdiu získate na požiadanie na študijnom oddelení vašej školy. Každý školský alebo akademický rok o potvrdenie treba požiadať znova a priložiť k aktuálnej dohode o brigádnickej práci.

Charakter brigádnickej práce

Dohoda o brigádnickej práci študenta musí obsahovať:

 • Náplň práce,
 • Rozsah pracovného času,
 • Odmenu za vykonanú prácu,
 • Deň, ku ktorému sa odmena vypláca, a
 • Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára.

Oslobodenie od platenia odvodov

Brigádnická práca je oslobodená od platenia odvodov do výšky 200 eur. Ak máte viacero brigád, táto výhoda platí len pri jednom zamestnávateľovi, ktorého sami určíte. Pri ostatných dohodách sa oslobodenie od platenia odvodov nedá uplatniť.

Ak zarobíte za mesiac viac ako 200 eur, odvody platíte len z rozdielu výslednej mzdy a tejto sumy.

Príklad

Martin zarobil za mesiac marec 346 eur. Odvody vo výške 7% bude platiť len zo sumy 146 eur, pretože si uplatnil oslobodenie od platenia odvodov vo výške 200 eur.

Kde hľadať ponuky brigád

Pri uchádzaní sa o pracovné miesto budete potrebovať životopis a v niektorých prípadoch aj motivačný list.

Viac v článku Ako správne napísať životopis alebo Motivačný list.

Samozrejmosťou je tiež bankový účet, na ktorý vám bude mzda posielaná. Účet by mal byť vedený na vaše meno. Takmer všetky banky poskytujú študentské účty, ktoré sú zvyčajne bez poplatku.

Ponuky brigád nájdete na:


Potrebujete na Slovensku e-mail? ⬇

Áno, určite potrebujete. Obzvlášť, ak riešite otázky týkajúce sa práce či vzdelávania. E-mailová komunikácia je pri kontakte s rôznymi organizáciami prioritný spôsob komunikácie.

Mnohé firmy, úrady, ale aj občianske združenia či komerčné firmy jednoznačne uprednostňujú tento spôsob komunikácie. Na Slovensku s vami e-mailom komunikujú banky, lekári, poisťovne, záujmové združenia, školy, organizácie poskytujúce jazykové kurzy, zamestnávatelia ale aj kolegovia v práci.

Prostredníctvom e-mailu môžete dostávať informácie o aktivitách, ktoré vás zaujímajú, o podujatiach, ktoré sa dejú vo vašom okolí, nakupovať v e-shopoch, nechať si predpísať lieky, dohodnúť si termín na úrade, či u lekára, prihlásiť sa na vysokú školu a v neposlednom rade sa uchádzať o prácu.

Aj OZ Mareena uprednostňuje e-mailovú komunikáciu pri organizovaní jazykových kurzov a rôznych podujatí. Keď sa zaregistrujete na akúkoľvek akciu, alebo jazykový kurz, očakávajte odpoveď, či potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

Zriadenie e-mailovej schránky

E-mailovú schránku si môžete zriadiť bezplatne na rôznych platformách. Medzi najbežnejšie spoločnosti, ktoré poskytujú možnosť zriadiť si e-mailovú schránku na Slovensku patria: spoločnosti Google (služba gmail), Zoznam, Azet, Post.sk, Centrum. E-mail si môžete zriadiť aj priamo vo svojom mobilnom telefóne, či na tablete a informácie z neho mať vždy poruke.

E-mailová adresa pre formálnu komunikáciu by mala obsahovať vaše meno a priezvisko. Na oficiálnu komunikáciu nie je vhodné používať mailovú adresu obsahujúcu prezývky či zdrobneniny.

Napríklad človek s menom Karol Vysoký by mohol uvažovať o takýchto e-mailových adresách:
[email protected] (alebo iná doména, viď. vyššie, nemusí to byť nevyhnutne gmail)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Každý e-mail, ktorý chcete poslať obsahuje tri časti

 • Komu: e-mailová adresa človeka, organizácie alebo firmy, ktorej chcete napísať
 • Predmet: niekoľko slov, maximálne však jedna krátka veta, ktorá popisuje to, čo možno očakávať v samotnom e-maili – niečo ako názov článku/príspevku. (napr. “prihláška na jazykový kurz”, alebo “záujem o pracovnú pozíciu Skladník”)
 • Samotný e-mail: priestor, kde napíšete text s informáciou, ktorú chcete poslať. Napr. v prípade hľadania si práce napísať informáciu akú prácu hľadáte a aké máte skúsenosti ( skrátený motivačný list).

Váš email potom môže vyzerať napríklad takto:

Príklad e-mail SK

Tipy na efektívne využívanie emailovej komunikácie

Ak niekam zadávate svoj e-mail, skontrolujte, či je správne zapísaný. Často sa v praxi stáva, že keď sa registrujete napr. na jazykové kurzy, alebo iné podujatia, adresa, ktorú uvediete, je nesprávna. Informácie, na ktoré čakáte, preto potom nedostanete.

Kontrolujte si svoju e-mailovú schránku denne, alebo raz za dva dni. Ak ju kontrolujete iba raz týždenne, alebo ešte menej často, mohlo by sa stať, že sa k vám nedostanú aktuálne informácie – zmeškáte nejaký dôležitý termín, stratíte svoje miesto na kurze, alebo sa nedostanete na akciu, na ktorú ste sa tešili. Ideálne je, ak sa vám e-mailová schránka aktualizuje v mobilnom telefóne. Ak máte nastavené notifikácie, na svojom telefóne ihneď vidíte, že vám prišla nová správa.

Nezabudnite sa podpísať. E-mail je v niečom podobný ako list – je potrebné ho podpísať, zvlášť ak vaša adresa nijako neukazuje na vaše meno. Niektoré žiadosti sa určite dajú vyriešiť aj bez znalosti mena človeka, ktorý vám píše, ale sú aj prípady, kedy to nie je možné a váš e-mail môže ostať bez odpovede.

E-maily bez pozdravu, podpisu a z náhodnej adresy (napr. [email protected]) často ostanú bez odpovede, lebo sa v mnohých firmách a úradoch považujú za neseriózne.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR