TENENET

Sociálne poradenstvo; pomoc s hľadaním škôl; pomoc s hľadaním ubytovania; pomoc s hľadaním práce

Psychosociálna podpora aj pre deti, ľudí so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia aj online formou po prihlásení na online konzultácie

Zdravotnícke poradenstvo pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím; postúpenie k lekárom špecialistom 

Podujatia pre deti

Krízové výjazdy pomocou mobilných tímov, ktoré sú schopné v prípade potreby vyraziť za utečencami 

  • Mobilné tímy, celé Slovensko 
    • krízové výjazdy, možnosť výjazdov za utečencami 
  • 💬 Jazyky: ukrajinský, ruský, anglický, slovenský, nemecký 

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page