Liga za duševné zdravie 

Psychologická podpora 

Anonymná linka dôvery „Nezábudka“ 

  • Linka dôvery „Nezábudka“
    • 📞 0800 222 450 – v ukrajinskom, ruskom jazyku – kontaktné miesto pre obete rodovo podmieneného násilia, sexuálneho vykorisťovania a zneužívania  
    • 📞 0800 800 566 – v slovenskom jazyku – všeobecná psychologická zdravia, vrátane život ohrozujúcich situácií 
    • 12/7, počas celého roku
    • [email protected] 
  • 💬 Jazyky: ukrajinský, ruský, slovenský 

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page