Človek v ohrození

Sociálne poradenstvo 

Pomoc pri hľadaní škôl, ubytovania, práce; tlmočenie a pomoc pri návšteve verejných inštitúcií  

Psychosociálna podpora 

Vzdelávacie podujatia, kurzy slovenského jazyka  

Voľnočasové aktivity 

Krízová intervencia pomocou mobilných tímov schopných v prípade potreby vycestovať za utečencami 

Košický región

Prešovský región

  • Prešov – Nízkoprahové zariadenie Križovatka, Odborový dom kultúry, Námestie Mieru 1
    • pondelok – piatok 8:30-17:00 a nepravidelný program večer podľa aktivít
    • kontakt: 📞 +421 908 737 484
  • Bardejov – Ubytovacie zariadenia Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3

Banskobystrický región

  • Mobilný tím, Banskobystrický kraj  

Žilinský región

  • 💬 Jazyky: ukrajinský, ruský, anglický, slovenský

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page