Čo treba vedieť pred príchodom na Slovensko z Ukrajiny!

Nemám pas ani preukaz totožnosti, môžem vstúpiť na Slovensko?

Áno, na Slovensko môžete vstúpiť aj bez pasu a víz. Odporúča sa mať pri sebe aj iné doklady totožnosti, ktoré máte k dispozícii (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, povolenie na pobyt na Ukrajine, rodné listy detí atď.), a to aj v prípade, že ich platnosť vypršala.

Čo sa stane, ak vstúpim na Slovensko bez platných dokladov?

Po prekročení hraníc môžete požiadať o Dočasné útočisko alebo azyl. Kompetentné orgány vás po príchode nasmerujú na miesta, kde tak môžete urobiť.

Mám so sebou svoje dieťa. Aké dokumenty potrebuje?

Odporúča sa mať so sebou aspoň rodný list dieťaťa (aj v prípade, že dieťa už získalo ukrajinský interný pas).

Kadiaľ môžem vstúpiť na územie Slovenska?

V súčasnosti sú otvorené 3 hraničné priechody:

    • Ubľa (otvorené 24 hodín),
    • Vyšné Nemecké (otvorené 24 hodín),
    • Veľké Slemence (len pre peších, otvorené len od 8:00 do 20:00).

Viac informácií najdete na na https://www.ukraineslovakia.sk

Situáciu na každom hraničnom priechode si môžete overiť na tejto adrese. Nájdete tu informácie o tom, kde sa čaká na odbavenie a správy od ľudí, ktorí práve priechodom prechádzajú.

Nie som Ukrajinec. Môžem napriek tomu vstúpiť na územie Slovenska?

Áno, na Slovensko môže vstúpiť každý, kto uteká z Ukrajiny. Ak nie ste Ukrajinec alebo nepochádzate z krajiny EÚ, vaše otázky môžete nasmerovať na túto infolinku prevádzkovanú ukrajinskou vládou: +380 934 185 684. Podrobné informácie nájdete na stránke ukraineslovakia.sk.