Advokáti pre utečencov (zoznam Slovenskej advokátskej komory) 

Právne poradenstvo a zastupovanie 

  • Utečenec si môže vybrať zo zoznamu advokátov pre utečencov z Ukrajiny, ktorí poskytujú služby pro bono (vyfiltrujte podľa mesta a jazykových zručností): 🌐 https://www.sak.sk/web/en/cms/lawyer/ua 
  • Utečenec si môže vybrať zo zoznamu azylových advokátov, ktorí poskytujú spoplatnené služby (vyfiltrujte podľa mesta a jazykových zručností): 🌐 https://www.sak.sk/web/en/cms/lawyer/av   

Súvisiace informácie

<< Back to Slovakia homepage >> Select another country on our Help page