مرکز آداما

پناهندگان و پناهجویان در یونان اکنون می‌توانند از طریق یک مرکز ادغام در آتن، که توسط Catholic Relief Services ( CRS) و Caritas Hellas  با حمایتکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اداره میشود، کمک عملی، مشاوره و حمایت برای ادغام خود در بازار کار یونان دریافت کنند. مرکز آداما ADAMA  بیش از ۱۲۰۰ درخواست از مردان و زنان را دریافت کرده است که مایلند خود رابرای یافتن شغل و دسترسی به خدمات اجتماعی و اساسی در کشور آماده کنند.

پناهجویانی که ممکن است در سراسر یونان باشند می‌توانند به صورت حضوری یا ازطریق جلسات مجازی به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی، سورانی، کرمانجی و اوکراینی شرکت کنند.

این مرکز پناهندگان را برای ورود به بازار کار آماده میکند وبه آنها در تهیه رزومه (بیوگرافی) و اسناد لازم برای درخواست کار کمک میکند. همچنین ارتباط با آگهی های خاص، آماده سازی برای مصاحبه و مشاوره و پشتیبانی پس از استخدام وجود دارد.

علاوه بر این، پناهندگان در مورد حقوق و مسئولیت های خود به عنوان کارگر، مقیاس های دستمزد، مقررات اخلاقی محیط  کار و گزینه های مراقبت از کودکان به عنوان والدین شاغل مطلع می‌شوند. این مرکز فضای ویژه و امن برای بازی کودکان در حین شرکت والدین در جلسات مشاوره، دارد.

این مرکز علاوه بر حمایت های شغلی، خدمات تخصصی نیز برای افراد آسیب پذیر مانند بی خانمان ها و افراد دارای معلولیت ارائه می‌دهد تا دسترسی آنها به خدمات اساسی اجتماعی را تسهیل کند.

برای اطلاعات بیشتر:

مرکز آداما ADAMA، خط ارتباط تلفنی : ۶۹۴۵۲۶۷۷۸۸

https://adamajobcenter.crs.org/