حقوق و وظایف پناهندگان شناخته‌شده

حقوق و وظایف پناهندگان  به رسمیت شناخته‌شده و ذینفع‌های پناهندگی اجتماعی

پس از این که در یونان حفاظت بین‌المللی اعطا شود (به عنوان پناهنده و ذینفع پناهندگی اجتماعی)، اجازه اقامتی به شما داده خواهد شد که سه سال اعتبار داشته که ممکن است که تمدید شود. شما حق اقدام  برای جواز سفر را دارید.

شما به کار، تحصیل، رفاه اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی دسترسی خواهید داشت. چنانچه به شما وضعیت پناهندگی اعطا شود، با توجه به معیارهای خاصی می‌توانید درخواست پیوند مجدد خانوادگی نمایید. ذینفع‌های پناهندگی اجتماعی، چنین حقی را دارا نیستند.

اداره پناهندگی یونان، جزئیات درباره پناهندگی اجتماعی در یونان را در اینجا ارائه می‌نماید.

چنانچه در یونان به شما وضعیت پناهندگی و یا پناهندگی اجتماعی اعطا شود:

  • همه حقوق و وظایفی که به عنوان یک  پناهجو داشتید را همواره دارا خواهید بود.
  • اجازه اقامتی دریافت خواهید کرد که سه سال اعتبار دارد.
  • می‌توانید درخواست مجوز سفری کنید که به شما به عنوان یک گردشگر اجازه دیدار از کشورهای دیگر را می‌دهد. شما نمی‌توانید بیشتر از ۹۰ روز در کشور اروپایی دیگری بمانید.
  • می‌توانید پس از تکمیل ۵ سال ماندن قانونی و دائم در کشور، در صورتی که همه شرایط آن را برآورده نمایید برای اجازه اقامت بلندمدت اقدام نمایید.
  • به خدمات تحصیلی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای دسترسی کامل خواهید داشت.
  • شما حق داشتن یک پیشه آزاد بوده، به عنوان یک حرفه‌ای به صورت آزاد کار کرده و یا کسب‌وکار خودتان را آغاز نمایید.
  • شما همانند شهروندان یونانی و تحت شرایط یکسان به مزایای رفاهی دسترسی دارید.
  • چنانچه شما پناهنده‌ی به رسمیت شناخته‌شده می‌باشید، از حق پیوند مجدد با اعضای خانواده‌تان که در کشور مبدأتان یا کشور سومی هستند برخوردار هستید (چنانچه ذینفع پناهندگی اجتماعی هستید، از این حق برخوردار نمی‌باشید).

اگر پناهنده‌ی به رسمیت شناخته‌شده می‌باشید و به مدت ۳ سال مداوم و قانونی در کشور زندگی کرده‌اید و برای ذینفع پناهندگی اجتماعی ۷ سال، در صورت برآورده کردن شرایط مربوط به ادغام اجتماعی تعریف‌شده در قانون، می‌توانید برای گرفتن شهروندی یونان اقدام نمایید.