اطلاع رسانی به ذینفعان در مورد جمع آوری و‌پردازش داده های شخصی آنها توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( UNHCR) یک ارگان تخصصی سازمان ملل متحد است که ماموریت حفاظت و ارائه راه حل هایی برای پناهندگان در سراسر جهان را دارد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کشورهای میزبان پناهندگان همکاری نزدیک دارد. نقش کمیسیون در هر چارچوبی متفاوت است. در یونان، ‌کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مراحل ثبت نام رسمی را انجام نمیدهد، مدارک شناسایی شخصی را صادر نمیکنید و درخواست های پناهندگی را بررسی نمیکنید. دولت یونان مسیولیت انحصاری اجرای این رویه ها را دارد. در چارچوب قانونی، قوانین در حال اجرا، مقامات یونانی داده های شخصی شما را جمع آوری و‌پردازش میکنند.

وقتی اطلاعات شخصی را با کمیساریای عالی  سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به اشتراک میگذارید ( نام، نام خانوادگی، ملیت، تاریخ تولد، محل تولد، اعضای خانواده، آدرس وغیره)، از جمله اطلاعات حساس مانند وضعیت سلامت،‌ نژاد، مذهب، دلایل فرار، نقض حقوق بشر، شما باید بدانید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چگونه با این داده های شخصی شما برخورد خواهد کرد و حقوق و تعهدات شما کدام است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌تواند داده های شخصی شما را تنها بر اساس رضایت تان جمع آوری و استفاده ( پردازش) کند با هدف اجرای برنامه های بشر دوستانه اش ویا تحت شرایط ویژه، به منظور حفاظت از منافع اساسی، حفظ امنیت و یا حفاظت از امنیت اشخاصی دیگر.

در یونان هدفی که از برای آن از شما در خواست میشود تا اطلاعات شخصی خود را با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سازمان ملل قرار دهید، این است که بتواند تا با همکاری سازمانهای شریک خود در چارچوب توانایی هایش به شما کمک ارائه کند.

این کمک ممکن است شامل مشاوره، ارجاع، خدمات ادغام در برنامه‌های موجود مرتبط با پذیرش و ادغام باشد.

کودکان و سایر گروه‌های آسیب پذیر نیز می‌توانند از انواع دیگر کمک ها مانند حمایت و مداخله سازمان ملل برای دسترسی به خدمات یا مزایای تخصصی  دولتی بهره مند شوند.

کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما اطلاع خواهند داد که به طور منطقی چه انتظاری از عملکرد کمیساریای عالی پناهندگان در مورد خود داشته باشید.

باید توجه داشته باشید که تمامی داده های شخصی که اکنون و در آینده ارائه میکنید محرمانه باقی میماند. این بدان معنی است که داده های شما با امنیت توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ذخیره میشوند و فقط برای همکاران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که نیاز به دانستن آنها با هدفی خاص مرتبط با پرونده شما دارند، قابل دسترسی می باشند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌تواند اطلاعات زیستی شخصی شما را مجدداً در صورتی که لازم باشد و بسته به هدف درخواست با مقامات کشور میزبان یعنی یونان به اشتراک بگذارند. اطلاعات شخصی شما همچنین ممکن است به ارگان‌های همکار سازمان ملل متحد برای اهداف ذکر شده در بالا منتقل شود. ارگان‌های همکار به قوانین حفاظت داده ها متعهد هستند و همچنین به سیاست حفاظت از داده های کمیساریای عالی پناهندگان پایبند هستند تا داده های شما محفوظ بماند ‌وبه صورت محرمانه با آنها رفتار شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اطلاعات شخصی شما را به مقامات کشور مبداء شما به اشتراک نخواهد گذاشت و‌اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث بدون رضایت صریح شما منتقل نخواهد شد.

همیشه اطلاعات دقیق ارائه دهید. ارائه اطلاعات دقیق و کامل بسیار مهم است. بسته به هدف خاص پرونده خود، ممکن است لازم باشد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را از از تغییرات در وضعیت شخصی خود( برای مثال تشکیل خانواده) مطلع کنید. امتناع یا عدم ارائه اطلاعات شخصی درخواستی ممکن است باعث شود که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا سازمانهای شریک نتوانند به شما کمک کنند.

باید توجه داشته باشید که در رابطه با اطلاعات شخصی خود از حقوق خاصی برخوردار هستید:

  ☼   دسترسی: شما حق درخواست دسترسی به داده های شخصی خود را که توسط کمیساریای عالی  سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شده اند را دارید.

   ☼   اصلاح و حذف: شما حق دارید داده های شخصی را که نادرست، ناقص، غیر ضروری یا بیش از حد است تصحیح یا حذف کنید، مشروط بر اینکه شواهدی مبنی بر عدم صحت یا ناقص بودن ارائه دهید.

   ☼    اعتراض: شما حق دارید به دلایل مربوط به وضعیت شخصی خاص خود نسبت به پردازش داده های شخصی خود اعتراض کنید.

برای ارائه درخواست یا درخواست از موضوع داده ها، لطفا یک ایمیل به [email protected]  ارسال کنید.