Mülteci statüsü tanınmış kişilerin hak ve yükümlülükleri

Yunanistan’da uluslararası koruma statüsü kazandıktan sonra (mülteci veya ikincil koruma faydalanıcısı olarak), üç yıl boyunca geçerli olan ve süresini uzatabileceğiniz bir İkamet İzni alacaksınız. Ayrıca seyahat belgesi başvurusu yapma hakkınız vardır.

İş, eğitim, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerine erişiminiz olacaktır.

Mülteci statüsü aldıysanız, belirli kriterleri karşılamak koşuluyla aile birleşimi başvurusunda bulunabilirsiniz. İkincil korumadan faydalanan kişiler bu hakka sahip değildir.

Yunanistan’daki uluslararası koruma uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için Yunan İltica Dairesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yunanistan’da mülteci veya ikincil koruma statünüz bulunuyorsa;

  • Sığınmacı olarak sahip olduğunuz tüm hak ve yükümlülükleriniz devam eder.
  • Üç yıl geçerli bir ikamet izni alırsınız.
  • Turist olarak diğer ülkeleri ziyaret edebilmek için seyahat belgesi başvurusu yapabilirsiniz. Başka bir Avrupa ülkesinde 90 günden fazla kalamazsınız.
  • Ülkede yasal olarak kesintisiz 5 yıl boyunca kaldıktan ve tüm şartları yerine getirdikten sonra uzun süreli ikamet izni için başvurabilirsiniz.
  • Okullar, üniversiteler ve mesleki eğitim programları dâhil olmak üzere her türlü eğitim hizmetine erişebilirsiniz.
  • Serbest meslek erbabı olma, bağımsız çalışma ya da kendi işinizi kurma hakkınız bulunmaktadır.
  • Yunan vatandaşları ile aynı koşullar altında sosyal yardımlara erişiminiz vardır.
  • Mülteci statüsüne sahipseniz, kendi ülkenizdeki veya başka bir üçüncü ülkede bulunan aile üyelerinizle bir araya gelme hakkınız vardır. İkincil koruma statüsündeyseniz, bu hakkınız bulunmamaktadır.

Mülteci statüsündeyseniz 3 yıl, ikincil koruma statüsündeyseniz 7 yıl boyunca ülkede yasal ve kesintisiz olarak yaşamak ve kanunda öngörülen ilgili sosyal entegrasyon koşullarını yerine getirmek koşuluyla Yunan vatandaşlığına başvurabilirsiniz.