Baga nagaan dhufte

UNHCR Egypt - Gargaarsa baqattootaa fi koolu galtootaaf

Marsariitiin kun baqattootaa fi koolu galtoota biyya Masrii keessa jiraniif kan hojjetamedha. Odeeffannoo barbaachisaa fi deebii kanneen armaan gadii ni kenna:


Meeshaalee Odeeffannoo:

 

Tajaajila baqattootaa & koolu galtoota Kaayiroo keessatti kennamu

Gargaarsa Maallaqaa UNHCR