Baga nagaan dhufte

UNHCR Egypt - Gargaarsa baqattootaa fi koolu galtootaaf

Marsariitiin kun baqattootaa fi koolu galtoota biyya Masrii keessa jiraniif kan hojjetamedha. Odeeffannoo barbaachisaa fi deebii kanneen armaan gadii ni kenna:

UNHCR Masriin Dandeetti Adeemsa Galmee Haaraa Babal’isuu fi Turtii Yeroo Eguumsa Hir’isudhaaf  Saa’aati Hojii Galmee Jimaata fi Saa’aatii Adda Caamsaa 12 Hanga Gurraandhala 23ttii Waajjira UNHCR Oktoobari 6 tti ni Dheeressa, Nammonni Dhimmi Illallatuu Hundii Waa’ee Beellama Isaani Karaa Bilbiila YKN Ergaa Gababaatiin Beeksisa ni Argatu,
Hubadhaa Iyyatoota Sagantaa Qaban Qofa Gara Waajjiratti Kan Seenan Ta’a.


Meeshaalee Odeeffannoo:

 

Tajaajila baqattootaa & koolu galtoota Kaayiroo keessatti kennamu

Gargaarsa Maallaqaa UNHCR