گزارش کلاهبرداری و فساد

چگونه می‌توانم از کلاهبرداری و فریب شکایت کنم؟

فریب عبارت است از هرگونه اقدام یا اغفال هدفمند به منظور گمراه کردن عمدی دیگران برای کسب سود.

تمام خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رایگان هستند. به هیچ شخص یا سازمانی که از شما درخواست پرداخت پول در ازای خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا شرکای آن می‌کند، اعتماد نکنید. اگر از شما پول و یا هرگونه درخواست دیگری با ماهیت جنسی خواسته شد، خواهشمندیم موضوع را فورا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا نزدیکترین ایستگاه پلیس گزارش دهید.

مطلع باشید که هرگونه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که به شما در ازای پول پیشنهاد می‌شود، فریبکاری است. برای کسب اطلاعات صحیح در مورد فعالیت و خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ترکیه، لطفا به وبسایت‌های رسمی و یا صفحات فیسبوک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که در زیر به آنها اشاره شده، مراجعه کنید.

فریبکارانی که در قبال دریافت پول به شما، وعده اسکان مجدد، کمک مالی، مدارک جعلی، ادعا‌های ساختگی و یا هرگونه کمک دیگری را می‌دهند گزارش کنید. این پیشنهادات ممکن است به شکل شخصی یا از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، وایبر، تلگرام و غیره صورت پذیرند.

کلاهبرداران به دنبال سوءاستفاده از وضعیت شما هستند. به هر قیمتی از آنها دوری کنید. آنها ممکن است برای متقاعد کردن شما، اطلاعاتی از قبیل قرار یک ملاقات و یا کارت سازمان ملل به شما نشان دهند که آنها با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رابطه دارند. مراقب و هشیار باشید. به آنها اطمینان نکنید. این افراد فقط دنبال پول شما هستند و مجرم و بزهکارند. فراموش نکنید که خدمات کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل، رایگان می‌باشد!

  • شما می‌توانید درخواست شکایت خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ترکیه در [email protected] ایمیل کنید.
  • شما می‌توانید شکایت خود را در صندوق شکایات قرار دهید. صندوق شکایات در در ورودی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا در دسترس شما می‌باشد.
  • شما می توانید شکایت خود را در یک پاکت دربسته به یکی از دفاتر شرکای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در شهر اقماری خود ارسال کنید تا به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ارسال شود.
  • می توانید برای گزارش با خط مشاوره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شماره 68 48 444 تماس بگیرید.
  • شما می‌توانید آن را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پست کنید: PK: 5, 06550 Çankaya/Ankara

نكات مهم

  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به طور جدی همه شکایات را ارزیابی کرده و هر یک را به طور جداگانه تعقیب می‌کند.
  • لطفا توجه داشته باشید که طرح شکایت، به هیچ وجه در روند پرونده شما نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاثیری نخواهد گذاشت.
  • شکایت می‌تواند بدون ذکر ‌نام باشد.
  • هنگام شکایت لطفا مدارک و شواهد خود را ارائه دهید.
  • تمامی مراودات با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد محرمانه می‌ماند.

کلاهبرداری و فساد اداری توسط کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا کارمندان شرکای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

فریب چیست؟ فریب عبارت است از هرگونه اقدام یا اغفال هدفمند به منظور گمراه کردن عمدی دیگران برای کسب سود.

انحراف چیست؟ پیشنهاد، دریافت و درخواست (مستقیم و یا غیرمستقیم)  چیزی  باارزش برای سوءاستفاده از صلاحیت شخص دیگر می‌باشد.

سوءاستفاده جنسی چیست؟ هر گونه اقدام یا تلاش برای سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیری فرد برای اهداف جنسی است. آزار و سوءاستفاده جنسی، رفتاری غیرقابل قبول و ممنوع برای تمامی کارکنان سازمان ملل و شرکای غیردولتی آن می‌باشد.

چگونه از کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شکایت کنم؟

در صورت داشتن هر گونه معلوماتی دال بر دخیل بودن کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا کارکنان شرکای سازمان و یا پیمانکاران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در فساد، بهره‌کشی (شامل استثمار جنسی)، کلاهبرداری، و یا سوءاستفاده جنسی، آن را فورا و به طور مستقیم به دفتر بازرس کل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (IGO) در دفتر مرکزی ژنو سوئیس اطلاع دهید.

هر گونه ارتباط شما با IGO بصورت محرمانه باقی خواهد ماند .


وبسایت های رسمی UNHCR در ترکیه عبارت‌اند از

وب سایت کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
وب سایت نتایج کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
وب سایت اطلاعات عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
مشاوره خدمات

حسابهای رسمی رسانه های اجتماعی UNHCR در ترکیه عبارتنداز

صفحه فیسبوک:
صفحه پانل اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
صفحه اطلاعات عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه

 صفحه توییتر:
[email protected]


اطلاعات مرتبط

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
چطور درخواست کمک کنیم
کمک های اجتماعی و مالی