ثبت ولادت و وفات

اهمیت ثبت تولد

در کشور ترکیه ثبت تولد فرزند یک حق و الزام برای اتباع خارجی (شامل پناهندگان) می باشد. گواهی ثبت تولد یک گواهی رسمی ثبت شده در سیستم اداری دولت بوده و به منزله ی یک مدرک رسمی و دائمی دال بر وجود فرزند شماست. گواهی ثبت تولد هویت حقوقی فرزند شما را تثبیت کرده و فرزند شما را با کشور مبدا خویش مرتبط می سازد.

ثبت تولد از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به فرزندان شما این امکان را می دهد که از حقوقی مانند خدمات آموزشی و درمانی بهره مند شوند. عدم ثبت تولد و نداشتن مدارک مربوطه ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زمینه ی اثبات ملیت فرزند شما شود و چنین امری خطر اینکه فرزند شما به عنوان شخصی بی تابعیت قلمداد شود را در برخواهد داشت. ثبت تولد سن فرزند شما را اثبات کرده و فرزند شما را در برابر خطراتی مانند قاچاق کودکان، کار اجباری کودکان، ازدواج زیر سن، فرزند خواندگی غیر قانونی و بهره کشی جنسی محافظت خواهد کرد.

ثبت تولد پیوند والدین با فرزند را نیز اثبات کرده و موجب حفظ وحدت خانواده می شود. همچنین اگر فرزندی از خانواده ی خود دور افتاده باشد، ثبت تولد فرزند در آینده کمک شایانی در پیوستن مجدد فرزند به خانواده اش خواهد داشت.

چگونه تولد فرزندمان را به ثبت برسانیم؟

تولد فرزند در ترکیه باید به اداره امور جمعیت و ثبت احوال که تحت نظر استانداری است اطلاع داده شود. این قانون شامل فرزندان به دنیا آمده از روابط خارج از ازدواج نیز می باشد.

مرحله اول: درک اهمیت الزام به اطلاع رسانی

اطلاع رسانی باید توسط مادر، پدر و یا قیم قانونی فرزند انجام شود. در صورت فقدان والدین یا قیم قانونی، اطلاع رسانی به اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال می تواند توسط مادربزرگ، پدربزرگ، برادر یا خواهر بزرگسال و یا سایر افرادی که بچه را همراهی می کنند انجام پذیرد.

مرحله دوم: جمع آوری مدارک

لطفا قبل ازمراجعه به اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال مدارک زیر را تهیه نمایید:
-گواهی تولد صادر شده از طرف بیمارستان
-گواهی هویت پدر و مادر صادر شده توسط اداره امور جمعیت و ثبت احوال
-آدرس ثبت شده

مرحله سوم: مراجعه به اداره امور جمعیت و ثبت احوال

بر اساس قوانین کشور ترکیه، اطلاع رسانی به اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال باید ظرف مدت ۳۰ روز انجام شود. اطلاع رسانی ظرف مدت ۳۰ روز مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد.
از شما خواسته می‌شود تا گواهی تولد صادر شده از طرف بیمارستان را به همراه مدارک صادر شده از طرف اداره مدیریت مهاجرت در خصوص هویت والدین و آدرس ثبت شده خود را ارائه کنید. در صورت عدم ارائه گواهی تولد صادر شده از طرف بیمارستان، اداره مدیریت جمعیت و ثبت احوال تحقیقاتی در خصوص تایید تولد کودک  انجام خواهد داد. در راستای نتیجه گزارش و تحقیقات، تولد کودک در ترکیه ثبت می‌گردد و پس از اینکه تولد به ثبت رسید، یک گواهی ثبت تولد برای فرزند شما صادر خواهد شد. بنا به درخواست شما گواهی ثبت تولد به صورت چند زبانه قابل صدور می‌باشد.

اگر قادر به ثبت تولد فرزند خود نزد اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال نیستید، لطفا با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا شرکای اجرایی آن تماس بگیرید.

آیا در جریان قرار دادن اداره ی امور مهاجرت استان از تولد فرزندتان به تنهایی کفایت می کند؟

تولد فرزند حتما باید به اداره ی امور مهاجرت استان اطلاع داده شود. با انجام این کار یک مدرک شناسایی که متضمن اقامت قانونی فرزند به دنیا آمده در ترکیه است صادر می شود.

با این وجود حتما لازم است که علاوه بر اداره ی امور مهاجرت استان، تولد فرزندتان را در اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال نیز به ثبت برسانید. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در صورت درخواست شخص، یک گواهی تولد معتبر در سطح بین المللی به شخص اطلاع دهنده ارائه می گردد. این گواهی تولد در سایر کشورها نیز معتبر بوده و قابل استفاده می باشد.

لطفا توجه داشته باشید که مدارک اقامتی شما در ترکیه هنگام پایان یافتن اقامت شما و یا در هنگام ترک خاک ترکیه از شما پس گرفته خواهد شد. ولی گواهی ثبت تولد حتی در صورتی که خانواده کشور ترکیه را ترک کنند پیش آنها باقی خواهد ماند.

آیا ثبت تولد به معنی کسب شهروندی ترکیه برای کودک است؟

خیر. ثبت تولد به خودی خود به معنای اعطای حق شهروندی به کودک نیست. فرایند ثبت تولد فرزند فرایندی متمایز از کسب شهروندی است و کسب شهروندی مستلزم طی روندی جداگانه می باشد.


| فوت اتباع خارجی در کشور ترکیه

  •  کشور ترکیه عضو کمیسیون بین المللی وضعیت مدنی می‌باشد و براساس ماده سوم وماده بیست و شش ام این کمسیون درزمینه ی توافقنامه ی مبادله بین‌المللی اطلاعات و مبادله  متقابل اطلاعات وهمچنین براساس توافقنامه ی دوجانبه ی کنسولی, وقایع مربوط به فوت اتباع خارجی درکشور ترکیه توسط اداره ثبت احوال (اداره نوفوس) به کشورهای مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد
  •  براساس ماده شانزدهم  کمیسیون بین المللی وضعیت مدنی در زمینه ی تهیه مدارک هویتی چند زبانه وقایع مربوط به فوت اتباع خارجی درکشور ترکیه از طریق گواهی فوت چند زبانه که ضمیمه ی این توافق نامه میباشد (فرم سی) به مقامات کشور مربوطه اطلاع رسانی می‌شود
  •  وقایع مربوط به فوت اتباع خارجی درکشور ترکیه به مقامات کشورهایی که عضو کمیسیون بین المللی وضعیت مدنی نیستند اطلاع رسانی نمیشود. اما در صورتی که شهروند یا شهروندان کشور مربوطه درخواست صدور گواهی فوت برای  متوفی را داشته باشند, بعد از مطلع کردن مسئولین مربوطه دراداره ثبت احوال (اداره نوفوس) میتوانند گواهی فوت چند زبانه (فرم سی) دریافت بکنند
  • وقایع مربوط به فوت اتباع خارجی درکشور ترکیه باید به استناد گواهی فوت چند زبانه (فرم سی) که توسط اداره ثبت احوال (اداره نوفوس) صادرمی‌شود به اطلاع ریاست اداره مهاجرت استانی برسد

اطلاعات بیشتر

ازدواج و طلاق
مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدنی