چگونه استثمار و سوء استفاده ی جنسی را گزارش کنیم؟

استثمار و سوء استفاده ی جنسی، رفتاری غیرقابل پذیرش بوده و برای همه ی کارکنان سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی آن، ممنوع می باشد.

استثمار جنسی چیست؟ هر گونه ارتکاب و یا اقدام برای بهره برداری از وضعیت آسیب پذیری، سوء استفاده از مقام و اختلاف قدرت یا اعتماد یک شخص، به منظور اهداف جنسی است. این شامل قاچاق و تن‌فروشی می‌شود.

سوءاستفاده ی جنسی چیست؟ هر گونه ارتکاب به عمل یا تهدید جنسی است که توسط زور یا تحت شرایط نابرابر یا اجبار انجام شده باشد. بهره‌وری و سوء‌استفاده جنسی می‌تواند برای همه اتفاق بیافتد- مردان، زنان، پسرها و دختر‌ها- در هر سنی، با یا بدون معلولیت، بدون در نظر گرفتن تمایل و هویت جنسی تحت هر شرایطی.

مرحله اول: مفهوم استثمار و سوءاستفاده جنسی

مطابق استانداردهای سازمان ملل متحد، کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی آن نباید:

 • در ازای پول، اشتغال، رفتارهای تبعیض آمیز، کالا یا خدمات، با کسی ارتباط جنسی داشته باشند،
 • با افراد زیر ۱۸ سال، ارتباط جنسی داشته باشند،
 • درگیر هرنوع دیگری از رفتارهای تحقیر آمیز جنسی، اهانت آمیز و یا استثمارگرانه شوند.

مرحله دوم: جزئیات را در گزارش خود توضیح دهید

 • چه اتفاقی افتاد؟
  • جزئیات را در مورد حادثه یا حوادث توضیح دهید.
 • چه کسی مرتکب تخلف ادعا شده گردیده است؟
  • آیا می دانید شخص دیگری نیز درگیر بوده است؟ در صورت امکان لطفا اسامی کامل، عناوین شغلی و نام سازمان آنها را ذکر کنید.
 • حادثه یا حوادث درچه زمان و مکانی رخ داده است؟
  • لطفا تاریخ و زمان وقوع حادثه را در صورت امکان قید فرمایید.

مرحله سوم: ارسال گزارش به دفتر IGO

اگر اطلاع، نگرانی و یا سوء ظنی از موارد احتمالی استثمار و سوءاستفاده ی جنسی توسط کارکنان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا سازمان های غیردولتی داشته باشید، لطفا آن را به طور مستقیم به دفتر بازرس عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (IGO) در دفتر مرکزی UNHCR گزارش دهید:

به گزارش شما با درایت تمام و به صورت محرمانه ترتیب اثر داده خواهد شد.


اطلاعات مرتبط


گزارش کلاهبرداری و انحراف

چطور درخواست کمک کنیم
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه