خط مشی حفاظت از داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

خط مشی کمیساریای عالی پناهندگان در حفاظت از داده ها چیست؟

خط مشی حفاظت از داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (به طور رسمی « خط مشی حفاظت از داده های شخصی افراد تحت حمایت » نامیده می شود) اصول و قواعد مربوط به نحوه پردازش اطلاعات شخصی پناهندگان، پناهجویان و سایر افراد مورد نظر را مشخص می کند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خط مشی حفاظت از داده ها را به دلیل به رسمیت شناختن این موضوع که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های همکار آن اطلاعات زیادی را در مورد پناهندگان، پناهجویان و سایر افراد تحت حمایت ؛ نگهداری، مدیریت و پردازش می کنند، اتخاذ کرد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین اذعان دارد که اطلاعات شخصی افراد مورد نظر اغلب بسیار حساس است.

خط مشی حفاظت از داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر این اساس به دنبال محافظت از حقوق افرادی است که اطلاعات آنها را در اختیار دارد و اطمینان حاصل می کند که پردازش داده های شخصی با اصول کلیدی حفاظت از داده ها مطابقت دارد.

این اصول کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل:

  • داده ها را برای مقاصد خاص و قانونی جمع آوری می کند؛
  • داده ها را فقط در حدی که لازم است پردازش می کند؛
  • داده ها را با دقت ثبت می کند؛
  • به حقوق افرادی که داده های آنها در حال پردازش است احترام می گذارد؛
  • محرمانه بودن داده ها را همواره حفظ می کند؛ و
  • تدابیر امنیتی مناسب داده را برای محافظت از داده ها به کار می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید خط مشی کامل حفاظت از داده‌ها را به زبان انگلیسی و ترکی دانلود و مطالعه کنید.