سوالات متداول در خصوص حمایت

رویه های کلی برای برخورداری از حمایت بین المللی بر اساس قانون در ترکیه چیست؟

حمایت بین المللی، عنوان دریافت شده برای پناهندگان، پناهندگان مشروط و حمایت های متقابل تحت قوانین ملی ترکیه را پوشش می دهد. متقاضیان می توانند درخواست حمایت بین المللی خود را در اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) در داخل فرمانداری استان ها, به طور حضوری, اعمال نمایند. در صورتی که درخواست حمایت بین المللی خود را با واحدهای اجرای قانون در داخل کشور یا در مرز ثبت کنید، درخواست شما بلافاصله به فرمانداری استان ها گزارش خواهد شد. درخواست برای حمایت بین المللی نمی تواند توسط یک وکیل یا نماینده قانونی ثبت شود.

با این حال، متقاضی همچنین می تواند از طرف اعضای خانواده ی همراه خود, که در شرایط مشابه هستند, درخواست حمایت بین المللی ثبت کند. آگاه باشید که رضایت اعضای بزرگسال خانواده برای ثبت درخواست انجام شده مورد نیاز خواهد بود.

لطفا اطلاع داشته باشید که پس از دادن رضایت به اعضای خانواده خود برای ثبت درخواست حمایت بین المللی از جانب شما، ثبت یک درخواست جدید یا جداگانه توسط شما، بدون ارائه عناصر جدید به پرونده، ممکن است در مراحل بعدی “غیرقابل قبول” باشد.

متقاضیانی که درخواست خود برای برخورداری از حمایت بین المللی را به فرمانداری ها ثبت می کنند، به دلیل نقض شرایط و ضوابط ورود قانونی به ترکیه و یا حضور غیرقانونی در ترکیه، تنها در صورتی که دلایل قابل قبولی برای این ورود یا حضور غیر قانونی ارائه دهند، محکوم نمی شوند. در چهارچوب قانونی هیچ محدودیت زمانی برای افراد جهت ثبت درخواست حمایت بین المللی در نظر گرفته نشده است. با این حال، شما موظف هستید “در مدت زمانی معقول” به مقامات ذیصلاح مراجعه کنید.

رسید و ارزیابی درخواست ها نباید از اجرای سایر اقدامات قضایی یا اداری جلوگیری کند. متقاضیان نباید تنها بدلیل ثبت درخواست حمایت بین المللی مورد بازداشت اداری قرار گیرند.

پناهجویان و پناهندگان چگونه می توانند نزد مقامات ترکیه ثبت نام کنند؟

تحت چهارچوب ملی، اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) مسئولیت پذیرش و ثبت درخواست های حمایت بین المللی را دارد. برای ثبت درخواست حمایت بین المللی، باید حضورا به فرمانداری ها مراجعه کنید. اگر دلایل قانع کننده ای، مانند شرایط جدی پزشکی دارید که ممکن است به شما اجازه ی مراجعه ی حضوری را ندهد، امکان بررسی درخواست حمایت بین المللی شما از طرف مقامات اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) در محل اقامت شما نیز وجود دارد. با این حال، این تنها در شرایطی صدق میکند که فرد از لحاظ جسمی قادر به مراجعه به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) نیست.

درخواست های حمایت بین المللی توسط 81 استان دریافت می شود، در حالی که اقامت دائم در برخی از این شهرها مجاز نیست. اگر در یکی از استان هایی که برای اقامت مجاز نیست درخواست خود را ثبت کنید، به استان دیگری که در آن اقامت طولانی مدت برنامه ریزی شده است ارجاع داده می شوید.

در زمان ثبت درخواستتان از شما خواسته خواهد شد که دلایلی که شما را مجبور به ترک کشورتان کرده به طور کتبی ارئه دهید. همچنین، تمام اسناد مربوط و موجود را نیز در حمایت از پرونده ی خود ثبت کنید.

اگر شما یا اعضای خانواده تان نیاز فوری پزشکی، معلولیت و یا دیگر نیازهای خاصی، که در نتیجه ی قرار گرفتن مورد خشونت یا شکنجه حاصل شده باشد، داشته باشید، باید به افسری که شما را ثبت نام می کند اطلاع دهید. در زمان ثبت درخواست، یک بروشور حاوی اطلاعاتی درباره تعهدات شما در ترکیه و دسترسی به حقوق و خدمات موجود در ترکیه، توسط مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) به شما داده خواهد شد.

در زمان ثبت درخواست حمایت بین المللی، شما ممکن است درخواست اقامت در یک استان خاص را داشته باشید که توسط مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) ارزیابی خواهد شد. از شما خواسته می شود که تقاضای خود را با ذکر دلایل ارائه دهید.

شما ممکن است در زمان ثبت درخواست خود یا در تاریخ بعدی ثبت نام شوید که بستگی به حجم کاری اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) دارد. در این صورت، لطفا جهت ثبت نام در تاریخی که برای شما تعیین شده، به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) مراجعه کنید.

پس از ثبت درخواست شما برای حمایت بین المللی، مدرکی به نام “اطلاعیه ای برای متقاضیان برخورداری از حمایت بین المللی”، به زبانی که به ان مسلط هستید،توسط مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) به شما داده خواهد شد.

برای شما و برای هر عضو خانواده تان یک فرم ثبت نام جداگانه پر خواهد شد. مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) اثر انگشت شما و اعضای خانواده تان و همجنین عکس هر شخص را ذخیره خواهند کرد. کودکان زیر 7 سال موضف به ثبت اثر انگشت خود نیستند.

در طول زمان ثبت نام از شما سوالاتی مربوط به دلایلی که شما را مجبور به ترک کشور خود کرده سوال خواهد شد. از شما خواسته خواهد شد که اسناد مرتبطی را که ممکن است با خود به همراه آورده باشید، مثل مدارک هویتی شما از کشور مبدا، ثبت کنید. از این اسناد کپی گرفته خواهد شد و اصل مدارک به شما بازگردانده خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که شما موظف هستید با مقامات ترکیه همکاری کنید و اطلاعات حقیقی در اختیارشان قرار دهید. هر گونه اطلاعات گمراه کننده ممکن است روند پیشرفت درخواست حمایت بین المللی شما را به نحوی منفی تحت تاثیر قرار دهد.

اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام ارائه کرده اید، دوباره برای شما خوانده خواهد شد. در صورت ثبت ناقص و یا غلط اطلاعات، لطفا در طول زمان ثبت نام این مساله را مطرح کنید. از شما درخواست خواهد شد فرم ثبت نام را امضا کنید و سپس یک نسخه از این فرم را دریافت خواهید کرد.

خدمات ترجمه توسط مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) ارائه خواهد شد. اگر در طول زمان ثبت نام، با افسر یا مترجم هم جنس خود بیشتر احساس راحتی می کنید، لطفا این مساله را به مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) اعلام کنید، حتی اگر از شما پرسیده نشود.

“سند ثبت نام حمایت بین المللی” (شامل شماره شناسه اتباع خارجی که با 99 شروع می شود) برای شما و برای هر عضو خانواده شما صادر خواهد شد. این مدرک رایگان است. این مدرک به شما اجازه می دهد به صورت قانونی در ترکیه اقامت داشته باشید و زمینه ی دسترسی به حقوق و خدمات موجود برای متقاضیان حمایت بین المللی را فراهم می کند. مدت اعتبار این مدرک بر روی کارت ذکر شده است. شما موظف خواهید بود جهت تمدید کارت قبل از تاریخ انقضاء درج شده بر روی ان به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) مراجعه کنید.

پس از ثبت نام، شما از تاریخ و زمان مصاحبه تعیین وضعیت خود مطلع خواهید شد. شما باید در طول 20 روز پس از ثبت نام، آدرس خود را در اداره مدیریت جمعیت و خدمات شهروندی استان ثبت کنید. تمام اعلان های مربوط به نهادهای دولتی مربوطه به آدرس ثبت شده شما ارسال خواهد شد. علاوه بر این، برای بهره مندی از خدمات دولتی، شما باید آدرس خود را اداره مدیریت جمعیت و خدمات شهروندی استان ثبت کنید.

از شما خواسته خواهد شد به طور منظم در اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) حضور یافته و از وظیفه ی گزارش کردن شرایط خود پیروی کنید. مأمورین اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM)، شما را از تعهداتتان مانند تناوب حضور جهت گزارش کردن شرایط خود مطلع خواهند کرد. پیروی نکردن از وظیفه ی گزارش کردن وضعیت خود بدون دلیل معتبر برای سه بار متوالی، ممکن است باعث شود كه پرونده ی شما بسته شده در نظر گرفته شده و منجر به دستور اخراج شما از کشور شود. اگر دلیلی معتبر دارید، به عنوان مثال مشکلات پزشکی، باید مستندات مربوط را ارائه داده و اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) را مطلع کنید.

چرا ثبت نام نزد مقامات ترکیه اهمیت دارد؟

ثبت نام نزد مقامات ترکیه مهمترین راه برای اطمینان از حفظ حقوق شما در ترکیه است. ثبت نام یکی از مهمترین وظایف اتباع خارجی در ترکیه است، زیرا پایه ی قانونی اقامت شما در ترکیه و اجازه دسترسی به خدمات عمومی را به شما می دهد. ثبت نام شما را در برابر بازگشت اجباری به کشورتان محافظت می کند. لطفا توجه داشته باشید که دولت ترکیه تنها ارائه دهنده حمایت در ترکیه است و ثبت نام تنها راه برخورداری از حمایت در امنیت در ترکیه است. اگر شما ثبت نام نشده باشید، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سایر اژانس های سازمان ملل و دیگر سازمان های غیردولتی نیز در تلاش برای کمک به شما با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین، ثبت نام با مقامات ترکی برای تمام افرادی که به دنبال حمایت هستند اهمیت بالایی دارد.

من غیر قانونی وارد ترکیه شده ام. آیا زمانی که به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) مراجعه می کنم، این مساله ایجاد مشکل خواهد کرد؟

طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، افرادی که درخواست خود برای برخورداری از حمایت بین المللی را در مدت زمانی معقول ثبت می کنند، به دلیل نقض شرایط و ضوابط ورود قانونی به ترکیه و یا حضور غیرقانونی در ترکیه، در صورتی که دلایل قابل قبولی ارائه دهند، محکوم نمی شوند.

در زمان مراجعه به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) برای ثبت درخواست حمایت بین المللی، کدام اسناد/ مدارک را باید به همراه داشته باشم؟

زمانی که شخصا به اداره مدیریت مهاجرت استانی (PDMM) مراجعه می کنید، می توانید هر سند/مدرک موجود و مربوط مانند کارت شناسائی، گذرنامه، دیگر اسناد مسافرتی و … را ثبت کنید. اگر شما یا کسی از اعضای خانواده تان نیاز فوری پزشکی، ناتوانی یا هر گونه نیاز خاص دیگری دارید، می توانید ضمن مطلع کردن مامور ثبت نام، مدارک مربوطه (در صورت وجود) را نیز ارائه دهید.

برای درخواست کمک به در خصوص بین‌المللی با کجا می‌توانم تماس بگیرم؟

برای تماس با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با خط مشاوره این سازمان که به منظور خدمات رسانی به پناهندگان و پناهجویان راه‌اندازی شده است، تماس حاصل فرمایید. مشاورین ما برای مشاوره دادن در خصوص دستورالعمل‌ها، حق و حقوق و تعهدات شما در کشور ترکیه و همچنین جزئیات خدمات در دسترس برای شما در نزدیکی محل اقامتتان و دادن اطلاعات، آموزش دیده‌اند.

برای تماس با خط مشاوره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌توانید با شماره تلفن ۴۴۴۴۸۶۸ تماس حاصل فرمایید. شما می توانید به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی و انگلیسی مشاوره دریافت کنید. شما  می‌توانید برای دریافت مشاوره به زبان‌های فرانسوی، اوردو، کردی و سومالی نیز درخواست نمایید.