حقوق الزامات و مسئولیت ها

به عنوان یک متقاضی حمایت بین الملل در ترکیه٬ شما از یک سری حقوق برخوردار می شوید، ولى همچنين تعهدات و الزاماتی خواهید داشت. شما باید از قوانین ترکیه پیروی کنید و بنا بر قوانين تركيه بايد نزد اداره ى امور مهاجرت استانى شهرى كه به آن ارجاع داده شده ايد ثبت نام كنيد.

قوانین ترکیه در ارتباط با اتباع خارجی و حمایت بین الملل تعهداتی را برای شما، به عنوان متقاضی حمایت های بین المللی، به همراه دارد. ممكن است از شما خواسته شود كه در مراكز پذيرش تعيين شده در شهر خود كه توسط مقامات مشخص می شود بمانید. همچنین در صورت درخواست، شما بايد گزارش اقامت خود را به مقامات بدهيد.

در زمان ثبت نام نزد مقامات، به شما اطلاعات لازم درباره ی روند كارها و تعهداتى كه ملزم به انجام آنها هستيد داده خواهد شد. در هر كدام از حالات زير پرونده ی شما براى حمايت بین الملل ملغی در نظر گرفته مي شود:

  • شما سه بار پياپى و بدون توضيح قابل قبولى برای مصاحبه حضور پيدا نكنيد،
  •  از وظیفه ى خود مبنی بر گزارش اقامت خود (امضا) سه بار پياپى و بدون هیچ توجیهی سرپيچى كنيد،
  • به شهرى كه به آن ارجاع داده شده ايد نرويد،
  •  شهری که به آن ارجاع داده شده اید را بدون اجازه از مقامات، ترک كنيد،
  •  از دادن اطلاعات شخصى به مقامات سر باز زنيد،
  •  به تعهدات خود در مرحله ى ثبت نام و مصاحبه عمل نکنید.

طبق قوانین ترکیه در ارتباط با اتباع خارجی و حمایت بین الملل، در صورت عمل نکردن به تعهدات خود ممکن است حقوق شما در ترکیه محدود و یا تقاضای شما برای دریافت حمایت بین الملل از طرف اداره کل مهاجرت رد شود.

به هر ترتيب، مطلع باشید که حق دسترسی شما به آموزش و مراقبت های بهداشتی، با انجام ندادن تعهداتتان محدود نمی شود. اگر در ارتباط با دسترسى به آموزش و مراقبت های بهداشتی به مشكلى برخورديد مي توانيد با کمیساریای عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و يا شركاى آن تماس حاصل كنيد.


اطلاعات مرتبط

ثبت نام نزد مقامات تركيه
کمک های اجتماعی و مالی