سوال های مرتبط با مسائل قانونی مربوط به زلزله

حقوق و راھکارھای قانونی برای زلزله زدگان تحت حمایت موقت، متقاضی حمایت بین المللی و دارای وضعیت پناھندگی

اگر شما تحت حمایت موقت، متقاضی حمایت بین المللی و یا دارای وضعیت پناهندگی (Şartlı Mülteci) هستید، و از زلزله های 6 فوریه 2023 متاثر شدهاید، لطفاً به اطلاعات زیر در مورد حق و حقوقتان در برابر خساراتی که در اثر زلزله متحمل شده اید، و راهکارهای قانونی موجود در مورد این امر، توجه کنید.

یکی از بستگانم بر اثر زلزله فوت کرد. چگونه می توانم شکایت کنم؟

 

 • اگر بستگان شما بر اثر زلزله فوت کرده اند می توانید به عنوان همسر و فرزندان متوفی و در صورت عدم حضور آنها به عنوان نزدیکان ایشان به دادسرای عمومی محل زندگی خود شکایت کنید و یا درخواست کنید که شکایتتان به صورت شفاهی توسط منشی دادسرا ثبت شود.
 • اگر به استان / منطقه ای غیر از محل وقوع فوت رفته اید، می توانید دادخواست خود را به دادسرای محل اقامت فعلی خود ارائه دهید تا آن را به دادسرای محل ارتکاب جرم ارسال کنند.
 • هر شخص دیگری که وارث متوفی نباشد نیز می تواند با ارائه ی عریضه به دادسرا جرم مورد نظر را گزارش کند.
  • حتی در صورتی که هیچ گونه شکایت و یا گزارش جرمی در کار نباشد، دادسرا وظیفه تحقیق و تفحص را بر عهده دارد. با این حال، در صورت ارائه ی عریضه، اگر دادسرا حکم فقدان زمینه برای پیگیری قانونی و یا عدم نیاز به پیگرد قانونی صادر کند، خواهید توانست ظرف 15 روز پس از ابلاغ حکم، اعتراض کنید.
  • حتی اگر در مرحله تحقیقات شکایت نکنید، می توانید در مرحله دادگاه، به عنوان یکی از بستگان فرد متوفی درخواست شرکت در پرونده کنید و در صورت قبول شدن درخواستتان، طرف پرونده خواهید شد. برای درخواست شرکت در پرونده باید گواهی انحصار وراثت را به دادگاه مربوطه ارائه دهید.
  • برای اطلاع از اینکه آیا در مورد یکی از بستگان شما دعوی عمومی تشکیل شده است یا خیر، می توانید به دادسرای محل وقوع فوت مراجعه کرده و با اطلاعات هویتی بستگان متوفی خود از دفتر دادسرا استعلام بگیرید.
 • اگر نمی توانید در طول این فرآیند منظور خود را به زبان ترکی بیان کنید، می توانید از دادستانی مربوطه درخواست کنید که یک مترجم رسمی از لیست کارشناسان دادگستری دراختیار شما قرار دهند.

در اثر زلزله مجروح شدم. چگونه می توانم شکایت کنم؟

 • باید ظرف شش ماه از تاریخ زلزله، به دادسرای عمومی مکانی که جراحت در آن رخ داده است، شکایت خود را ارائه دهید.
 • اگر به منطقه ای غیر از محل وقوع جراحت سفر کرده اید، می توانید شکایتنامه خود را به دادسرای محل اقامت فعلی خود ارائه دهید تا آنها شکایتنامه ی شما را به دادسرای عمومی محل وقوع جرم بفرستند.

جرایم جراحت، بسته به ماهیت جرم، ممکن است در برخی موارد، بر خلاف مرگ ومیر ناشی از زلزله، مشمول تحقیقات رسمی نباشند. از آنجایی که دوره شش ماهه دوره اسقاط حق اقامه دعوا می باشد، پیگیری (درمدت زمان ۶ ماهه) مهم است.

 

بر اثر زلزله اموالم خسارت دید. چگونه می توانم شکایت کنم؟

 • برای جرم خسارت به اموالتان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ وقوع زلزله به دادسرای عمومی شکایت کنید. اگر از محلی که به
  اموال شما خسارت وارد شده است به استان/ منطقه دیگری رفته اید، می توانید شکایتنامه را به دادسرای عمومی در محل خود ارسال
  کنید تا به دادستانی محل وقوع خسارت ارسال شود.

چگونه می توانم گواھی انحصار وراثت بگیرم؟

در صورت از دست دادن اقوام خود در زلزله، برای اثبات وارثیت، انجام اقدامات مربوط به وراثت وشرکت در دعاوی حقوقی که بگیرید. گواهی انحصار (mirasçılık belgesi) ” شخصی که وارثش هستید طرف دعوی است، باید “گواهی انحصار وراثت وراثت سندی است که نشان می دهد وارث قانونی متوفی کیست، یعنی چه کسی می تواند در اموال و حقوق متوفی تصرف کند

 • شما می توانید با ارائه درخواست به دادگاه صلح حقوقی (Sulh Hukuk Mahkemesi) محل اقامت خود، از آن ها بخواهید که برایتان گواهی انحصار وراثت صادر کنند
 • در کنار درخواستی که به دادگاه صلح حقوقی ارائه می دهید، باید مدرک شناسایی (kimlik) که در آن شماره ی کیملیکتان نوشته شده است، نمونه مدرک شناسایی شخص متفوفی و گواهی فوت او، و اگر موجود است، شناسنامه خانوادگی یا گواهی ازدواجی که از کشور خودتان آورده اید و وراثت قانونی شما را اثبات می کند را نیز ارائه دهید.

وکلا می توانند در مناطق وقوع بلایای طبیعی، بدون نیاز به ارائه وکالتنامه، با ارائه اجازه نامه ای که شما به آن ها می دهید و کارت شناسایی وکالت خود، اقدام به دریافت گواهی انحصار وراثت کنند.

آیا من حق دریافت خسارت برای سازه ھای آسیب دیده یا تخریب شده در اثر زلزله را دارم؟

 • شما حق دارید در صورت از دست دادن نزدیکان، جراحت و یا آسیب به اموال منقول یا غیرمنقول خود در زلزله رخواست خسارت مادی و معنوی کنید.
 • به همین دلیل خسارت باید ناشی از این باشد که سازه ای که در اثر زلزله تخریب شده یا آسیب دیده، بد ساخته شده، به درستی از آن مراقبت نشده و یا توسط نهادهای مربوطه در مراحل اداری مورد بازرسی دقیق قرار نگرفته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسائل قانونی مرتبط با زلزله

علیه چی کسانی می توانم برایخسارت شکایت کنم؟

 • اگر شخصاً آسیب دیده اید، حتی اگر قرارداد نداشته باشید: می توانید علیه اشخاص مقصر مانند پیمانکار، بازرس، معمار و مهندس وعلیه مالک ساختمان – حتی اگر تقصیری نداشته باشد – بر اساس وجود شبه جرم از طریق دادگاه بدوی محل زلزله و یا محلی که در آن اقامت دارید درخواست خسارت کنید. در این دعاوی، قانون مرور زمان نمی تواند برای قتل غیر عمد (Bilinçlı taksirle ö) کمتر از پانزده سال، وبرای قتل عمد (Kastla öldürme) کمتر از بیست سال باشد.
 • اگر شخصاً آسیب دیده اید، و مستاجر هستید: می توانید از طریق دادگاه صلح حقوقی محل وقوع زلزله علیه شخصی که ملک را به شما اجاره داده است درخواست خسارت کنید. در این دعاوی، قانون مرور زمان اگر خسارت وارد ناشی از سهل انگاری فاحش (عمدی و یا اهمال کاری فاحش) باشد بیست سال، و اگر ناشی از سهل انگاری فاحش نباشد برای سازه های منقول 2 سال و برای سازه های غیر منقول 5 سال است.

آیا می توانم بابت خسارتی که متحمل شده ام علیه مؤسسات دولتی شکایت کنم؟

اگر خسارات مادی و معنوی که در اثر زلزله متحمل شده اید ناشی از عدم انجام اقدامات احتیاطی لازم قبل از وقوع زلزله، کوتاهی در عملیات جستجو و نجات پس از زلزله، یا مشکالتی که در دسترسی به حقوقتان مانند تندرستی، غذا، عبور و مرور، سرپناه و ارتباطات برایتان ایجاد شده، است، شما می توانید حداکثر ظرف یک سال پس از اطلاع از خسارت وارده و حداکثر ظرف پنج سال پس ازکشف وجود ارتباط بین خسارت وارده و ادارات، برای جبران خسارت به نهاد و یا اداره دولتی مربوطه (مانند شهرداری، استانداری، وزارت امور داخله یا هر وزارت دیگری) مراجعه کنید

در صورتی که اداره مربوطه این درخواست را رد کرده و یا ظرف مدت 30 روز به آن پاسخ ندهد، شما می توانید برای جبران خسارات مادی و معنوی که متحمل شده اید ظرف 60 روز پس از ابلاغ تصمیم ردی و یا پس از انقضای مهلت 30 روزه یرای پاسخ، در دادگاه اداری محل وقوع خسارت طرح دعوای جبران خسارت کامل (tam yargı davası) کنید.

چگونه می توانم به کمک حقوقی دسترسی داشته باشم؟

 • کمک حقوقی، به معنی معافیت اشخاص فاقد تمکن مالی کافی از هزینه دادرسی، و تعیین وکیل رایگان توسط کانون وکلا است. شما می توانید برای هزینه های دعاوی و هزینه های دادرسی مواردی که در بالا توضیح داده شده است از کمک حقوقی بهره مند شوید. برای این کار باید به طور جداگانه و صریح در دادخواست خود درخواست کمک حقوقی کنید.
 • علاوه بر این، هم باز کردن این دعاوی و هم پیگیری برای نتیجه یابی آنها نیاز به تخصص دارد و پیگیری پرونده های شما توسط وکیل برای حفظ حقوق شما مفید است. برای بهره مندی از کمک های حقوقی می توانید به کانون های وکلای استان خود مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات دقیقتر، می توانید به کلینیک های حقوقی مراجعه کرده و یا با خط مشاوره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان (UNHCR) به شماره 4444686 تماس بگیرید

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسائل قانونی مرتبط با زلزله