UNHCR Veri Koruma Politikası

UNHCR Veri Koruma Politikası nedir?

UNHCR Veri Koruma Politikası (tam adıyla “İlgi Alanındaki Kişilere Ait Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika”), UNHCR’nin mülteci, sığınmacı ve ilgi alanındaki diğer kişilere ait kişisel verileri işlemesiyle ilgili ilkeleri ve kuralları ortaya koymaktadır.

UNHCR Veri Koruma Politikası, UNHCR ve ortak kuruluşlarının mülteciler, sığınmacılar, koruma ve yardım sağlanan diğer kişilerle ilgili pek çok bilgiye sahip olduğu ve bu bilgileri yönetip işlediği düşüncesi temel alınarak oluşturulmuştur. UNHCR, ilgi alanındaki kişilere ait kişisel verilerin genellikle çok hassas kişisel veri kapsamına girdiğinin bilinciyle hareket etmektedir.

Bu çerçevede UNHCR Veri Koruma Politikası, kişisel veri sahiplerinin haklarını koruma ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili temel prensiplere uygun biçimde kişisel verilerin işlenmesini sağlama amaçlarını gütmektedir.

Bu temel ilkeler çerçevesinde UNHCR;

  • Belirli ve yasal amaçlarla veri toplamaktadır.
  • Verileri yalnızca gerektiği kadarıyla işlemektedir.
  • Verileri doğru bir şekilde kaydetmeye özen göstermektedir.
  • Veri sahiplerinin haklarına gereken saygıyı göstermektedir.
  • Veri gizliliğine her zaman riayet etmektedir.
  • Verilerin korunması için gereken veri güvenliği önlemlerini almaktadır.

Daha fazla bilgi almak için UNHCR Veri Koruma Politikası tam metnini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz: İngilizceTürkçe