Tıbbi ve psikolojik yardım

İkamet ettiğiniz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırdıktan sonra Türk makamlarından kimlik belgenizi alacaksınız. 99 ile başlayan geçici koruma kimlik numarasına sahip Suriye vatandaşları, kayıt yaptırdıkları ilde Türk makamları tarafından sunulan, tıbbi yardım ve ilaç yardımı da dâhil olmak üzere neredeyse tüm yardımlardan yararlanma hakkına sahiptirler.

Geçici koruma kapsamında bir birey olarak; toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan her basamaktaki sağlık hizmetlerinin maliyetleri Türk vatandaşları ile eşit şartlar altında karşılanacaktır. Bu Sağlık Uygulama Tebliği/Bütçe Kanunu’nda belirtilmektedir.

Ayrıca geçici koruma kapsamındaki Suriyeli vatandaşlar için kurulmuş olan Göçmen Sağlığı Merkezleri (GSM) de vardır; bazı illerde mevcut olan bu merkezlerde Arapça konuşan personel istihdam edilmektedir. Suriye vatandaşları birinci basamak sağlık kliniği olarak bu merkezlere başvurabilirler. Bu merkezlere ilişkin güncel bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden veya ikamet ettiğiniz ildeki İl Sağlık Müdürlüğü’nden ulaşabilirsiniz.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin bulunmaması durumunda, birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmak için ikamet ettiğiniz ildeki toplum sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz.

Devlete bağlı bir sağlık kurumundan yapılan resmi bir sevk işleminin olmaması durumunda, özel hastaneler ve kliniklerde masrafları ödemeniz gerekecektir.

Türk makamlarına kayıt yaptırmadıysanız, yalnızca hastanelerde sunulan acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Bu tür bir durumda, özel hastanelere veya kliniklere de gidebilirsiniz, ancak masrafları ödemeniz gerekecektir.

UNHCR ve ortakları, ciddi bir sağlık sorunu olan kişilere de danışmanlık ve yardım sağlamaktadır. İletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

İlaçlar

Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ne (üzerinde 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasının bulunduğu) sahip geçici koruma kapsamındaki bir Suriye vatandaşı olarak ilaç almak üzere reçetenizle birlikte herhangi bir eczaneye gidebilirsiniz.

İlaçlar Sağlık Uygulama Tebliği/ Bütçe Kanunu kapsamındaysa, ilaçların toplam maliyeti Türk hükûmeti tarafından karşılanacaktır ve herhangi bir katkı payı ödemeniz istenmeyecektir.

Ancak bütün ilaçlar ücretsiz değildir. İthal ilaçlar, ister Türk vatandaşları ister diğer bireyler için olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz.

Psikolojik yardım

İkamet ettiğiniz ilde psikolojik ve psikiyatrik destek sunan birinci basamak sağlık kliniklerine veya devlet hastanelerine başvurabilirsiniz. Psikiyatrik yardım için randevu almak amacıyla devlet hastanelerine gidebilirsiniz. Eğer hastanenin bir psikiyatri birimi veya uygun doktoru yoksa, uygun görülen başka bir hastaneye veya şehre sevk edilirsiniz. Bu destek ve tedavi, geçici koruma faydalanıcısı olarak sağlık sigortanız kapsamında karşılanacaktır.

Psikolojik yardım için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nin koordinasyonundaki Sosyal Hizmet Merkezlerine (SHM) de başvurabilirsiniz. Ancak bütün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nin merkezlerinde tercümanları olmadığını belirtmekte yarar vardır.

UNHCR’nin ortak kuruluşlarının ikamet ettiğiniz ilde psikolojik destek sunan psikologları olabilir. Ortaklar size kamu hizmetlerinden faydalanırken tercüman desteği sunabilir. İkamet ilinizde bu ortakların ofislerinin bulunup bulunmadıklarını ve sundukları hizmetleri öğrenmek için lütfen UNHCR’ye ve/veya ortaklarına danışın.

Hastanelerde tercüman desteği

Hastane personeliyle iletişime geçmek için tercümana ihtiyacınız varsa, ikamet ettiğiniz ilde bulunan UNHCR ortak kuruluşlarından yardım alabilirsiniz. Ortakların iş yükü ve günlük olarak sundukları hizmetler düşünüldüğünde, maalesef tercümanlar kısa süre önceden haber verilmesi durumunda veya her randevu için görevlendirilemeyebilir. Bazı hastanelerin de kendi tercümanları bulunabilir.

Hastanelerde tercüman desteği konusunda daha fazla bilgi almak için, 444 48 68 telefon numarasından UNHCR Danışma Hattı’na ulaşabilirsiniz.UNHCR’ye ayrıca [email protected]. adresine e-posta göndererek de ulaşabilirsiniz.

 


İlgili bağlantılar

Nasıl yardım alabilirsiniz?
Sosyal ve mali yardım
Adli yardım