Türkiye’de geçici koruma

Geçici koruma nedir?

Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye’ye gelen Suriye vatandaşları ile Suriye’den gelen vatansız kişiler ve mülteciler Türk hükümeti tarafından geçici koruma kapsamına alınmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), geçici koruma da dâhil olmak üzere,  Türkiye’deki tüm iltica usullerinden sorumlu olan resmi organdır.

Türk makamlarından koruma talebinde bulunan Suriye vatandaşları, Suriye’den gelen mülteciler ve vatansız kişiler geçici koruma rejimi kapsamında Türkiye’ye kabul edilirler ve böylece Türk hükûmeti tarafından sağlanan geçici korumadan yararlanabilirler. Kendileri talep etmedikleri sürece, normal şartlar altında Suriye’ye geri gönderilmezler.

Türkiye’de geçici koruma talebinde bulunan bireyler, Türkiye’ye girdiklerinde Türk makamları tarafından tespit edilirlerse veya makul bir süre içinde kendileri Türk makamlarına başvurur ve Türkiye’ye düzensiz (yasadışı) girişleri ve ülkede düzensiz (yasadışı) kalışları konusunda geçerli bir sebep sunarlarsa, Türkiye’ye düzensiz (yasadışı) yollarla girdikleri veya Türkiye’de düzensiz olarak kaldıkları için cezalandırılmazlar (idari para cezası gibi).

Eğer bir Suriye vatandaşıysanız, Suriye’den gelen bir mülteci veya vatansız bir kişiyseniz ve koruma talep ediyorsanız, lütfen ikamet ettiğiniz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidin ve geçici koruma faydalanıcısı olmak üzere koruma talebinde bulunun.

Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik koruma ve yardım

Koruma talep eden tüm Suriyeli mülteciler geçici koruma kapsamına alınacaktır. Bu kişilere Suriye’den herhangi bir kimlik belgesi sunamayan kişiler de dâhildir.

Geçici koruma faydalanıcılarına Türkiye’de koruma ve yardım sağlanacaktır. Bu koruma ve yardım, durumunuza yönelik daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar Türkiye’de kalmanızı, zorla geri dönüşe karşı korunmanızı ve en temel hak ve ihtiyaçlara erişiminizi kapsamaktadır.

Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici koruma faydalanıcılarına sunulan çeşitli hakları, hizmetleri ve yardımı teminat altına almaktadır. Bu, diğerlerinin yanında, sağlık hizmetleri, eğitim, sosyal yardım, psikolojik destek ve işgücü piyasasına erişimi kapsamaktadır.

 


İlgili bağlantılar

Türk makamları tarafından kayıt
Haklar ve yükümlülükler
Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin bilgilerinin güncellenmesi