Doğum kaydı

Doğum kaydının önemi

Doğum kaydı, mülteciler de dâhil olmak üzere Türkiye’deki yabancılar için hem bir hak hem de yükümlülüktür. Doğum kaydı, devletin idari süreç yoluyla bir çocuğun doğumunu resmi olarak kayıt altına almasıdır. Çocuğun varlığının kalıcı ve resmi kaydıdır; çocuğun yasal kimliğini ve vatandaşı olduğu ülkeyle bağlarını ortaya koymaktadır.

Doğum kaydı önemlidir, çünkü çocukların eğitim ve sağlık gibi haklara erişimlerini sağlamaktadır. Çocuklar, doğum kaydı ve belgesi olmadan uyruklarını kanıtlama konusunda sorunlar yaşayabilirler ve bu da onları vatansız olma riskiyle karşı karşıya bırakır. Doğum kaydı çocuğun yaşını ispatlar ve insan ticareti, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, yasadışı evlat edinme ve cinsel sömürü gibi koruma risklerine karşı çocuğun hassas durumda olmasını önler.

Doğum kaydı aynı zamanda çocukla ebeveynleri arasındaki ebeveynlik bağını kanıtlar ve ailenin birliğini korur. Ayrıca gelecekte ailenin ayrı düşmesi durumunda çocukla ebeveynleri arasındaki aile birleşmesine de yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun doğum kaydını yaptırma

Türkiye’de gerçekleşen doğumlar Valilikler bünyesindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu, evlilik dışı doğmuş çocukları da kapsamaktadır. Bildirim çocuğun annesi, babası veya yasal vasisi tarafından yapılmalıdır. Çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi yoksa çocuğun ninesi, dedesi, yetişkin kardeşleri veya çocuğa refakat eden başka kişiler Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine bildirimde bulunabilirler. Türk mevzuatına göre, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine 30 gün içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirim 30 gün içerisinde yapıldığı takdirde, herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Doğum kaydından sonra çocuğunuz için bir doğum belgesi çıkartılacaktır. Kayıt süreci ve belgenin düzenlenmesi ücretsizdir.

Eğer Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine çocuğunuzun doğum kaydını yaptıramıyorsanız, lütfen UNHCR veya UNHCR’nin uygulama ortaklarıyla iletişime geçin.

Doğumu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirmek yeterli midir?

Çocuğun doğumunu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirmek önemlidir, çünkü çocuk için Türkiye’deki hukuki statüsünü belgeleyen bir kimlik belgesi çıkartılacaktır.

Ancak yine de çocuğun doğumunu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine kaydettirmek gereklidir, çünkü bildirimde bulunan kişiye talep üzerine uluslararası tanınırlığı olan bir doğum kayıt belgesi verilecektir. Bu doğum belgesi tanınmaktadır ve diğer ülkelerde de kullanılabilir.

Türkiye’de hukuki statüyü belgeleyen kimlik belgelerinin kişinin Türkiye’deki statüsünün sona ermesinin akabinde veya kişinin Türkiye’den ayrılması durumunda geri alınacağını göz önünde bulundurun, ancak doğum kayıt belgesi aile Türkiye’den ayrılsa bile ailede kalacaktır.

Doğum kaydı çocuğun Türk vatandaşlığı alacağı anlamına mı gelir?

Hayır. Doğum kaydı tek başına çocuğa vatandaşlık verilmesini sağlamaz. Doğumların kayıt altına alınması süreci bireylerin vatandaşlık aldığı süreçten ayrıdır.

Mülteci çocuğunun doğumunu Türkiye’de nasıl kaydeder?

Türkiye’de gerçekleşen doğumların, Valilikler altındaki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu evlilik dışı doğan çocukları içerir.

  1. Adım: Bildirim gerekliliklerini anlama

Türkiye’de gerçekleşen her doğum, öncelikle ebeveynler tarafından olmak üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne bildirilmelidir. Ebeveynlerin yokluğunda, yasal vasi, çocuğun büyükanne ve büyükbabası, yetişkin kardeşler veya çocuğa eşlik eden diğer kişiler de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne doğumu bildirebilir

  1. Adım: Belgeleri toplama

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne başvurmadan önce lütfen gerekli belgeleri kontrol ediniz:

– Hastane tarafından düzenlenen doğum raporu

– İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen ebeveynlerin kimlik belgeleri

– Adres bilgisi

Adım 3: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne Gitmek

Doğum tarihini izleyen 30 gün içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne şahsen bildirmeniz gerekecektir. Bildirim 30 gün içinde yapılırsa ücret alınmaz.

Sizden İl Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ebeveyn kimlik belgeleri ve adres bilgileri ile birlikte hastane tarafından düzenlenen doğum raporunu ibraz etmeniz istenecektir.

Doğum raporunun yokluğunda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Türkiye’de doğumun gerçekleştiğini teyit etmek için bir soruşturma başlatır. Doğum raporu veya bu soruşturmanın sonucu doğrultusunda doğum kaydedilecektir ve size bir doğum bildirim formu verilecektir. İsteğiniz üzerine, çok dilli bir doğum belgesi de verilebilir 

 


| Yabancıların Türkiye’de Ölümü

  • Yabancı kişilerin ölüm olayları nüfus müdürlüklerince; üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ahval-i Şahsiye Komisyonunun III Nolu Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşmesi ve XXVI Nolu Kişi Halleri Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmesi ile ikili konsolosluk sözleşmeleri uyarınca ilgili ülkelere bildirilir.
  • Yabancı kişilerin Türkiye’de meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin bildirimleri ilgili kişinin ülkesi makamlarına, Ülkemizin taraf olduğu Milletlerarası Ahval-i Şahsiye Komisyonunun XVI Nolu Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşmesinin eki olan Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) ile yapılır.
  • Yukarıda bahsi geçen Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin vatandaşları için ilgili ülkelerin temsilciliklerine ölüm olaylarına ait herhangi bir bildirim yapılmaz. Ancak ilgili ülke vatandaşlarının talepleri halinde, nüfus müdürlüklerine bildirilen ölüm olaylarına ilişkin Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) düzenlenerek ilgilisine verilir.
  • Türkiye’de ölen yabancı uyruklu kişilerin ölümüne ilişkin olarak, nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenen Çok Dilli Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilir.

 

 


İlgili bağlantılar

Evlilik ve boşanma
Sosyal, ekonomik ve medeni konular