Škola dokorán – Wide Open School n.o.  

 „Centrá hry a vzdelávania“ pre deti utečencov (zariadenia predškolského vzdelávania a starostlivosti). Aktivity zahŕňajú  jazykové kurzy, doučovanie, konzultácie so psychológmi, športové a voľnočasové aktivity   

Poskytovanie informácií o vzdelaní, zdraví, vzdelávanie pre rodičov, starých rodičov, vychovávateľov a špecialistov 

Poskytovanie hračiek, kníh, nábytku a vybavenia 

  • 💬 Jazyky: slovenský, ukrajinský  

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page