Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

Právne poradenstvo (bezplatné) a právne zastupovanie (súdne poplatky sa pokrývajú klientom) obetí diskriminácie a netolerancie    

  • Bratislava, Laurinská 18, 811 01
    • pondelok – štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00, piatok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 14:30 
    • 📞 +421 2 208 501 26 (taktiež po ukrajinsky a rusky)
  • 💬 Jazyky: slovenský, anglický, ukrajinský, ruský (pre kontakt v ukrajinskom a ruskom jazyku, prosím, telefonicky kontaktujte kanceláriu v Bratislave) 

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page