Finančná pomoc 2023

UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO PROGRAM JE UKONČENÝ!


UNHCR & UNICEF podporia zraniteľných utečencov na Slovensku jednorazovou pomocou na zimné potreby

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou podporia ukrajinské rodiny, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín zasiahnutých vojnou na Ukrajine, ako aj ďalších utečencov a žiadateľov o azyl na Slovensku, ktorí čelia riziku ohrozenia alebo sa nachádzajú v situácii extrémnej zraniteľnosti, jednorazovým mimoriadnym finančným príspevkom na zimné potreby v roku 2023, ako sú prikrývky, zimné oblečenie a obuv, strava, výdavky na komunálne služby atď.

Finančná pomoc na zimné potreby bude poskytnutá jednotlivcom a rodinám v zraniteľnej situácii s cieľom minimalizovať ohrozenie a podporiť ich základné potreby.

Každý registrovaný utečenec [odídenec], ktorý mal v roku 2023 nárok na peňažnú pomoc UNHCR-UNICEF pre zraniteľných utečencov, dostane Zimnú finančnú pomoc automaticky a nemusí prichádzať na registračné miesta.

POTREBNÉ STRETNUTIE: Ak ste novopríchodzí (tí, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo medzinárodná ochrana po 1. septembri) z Ukrajiny alebo inej krajiny, kde ste čelili vojne alebo prenasledovaniu, a spĺňate kritériá zraniteľnosti podľa kritérií oprávnenosti stanovených začiatkom tohto roka, môžete si dohodnúť stretnutie prostredníctvom tohto online formulára alebo telefonicky na linke pomoci UNHCR-UNICEF. Vašu žiadosť o stretnutie preskúma UNHCR.

Rozhodnutie o vašom nároku na finančnú pomoc na zimné potreby vám bude oznámené prostredníctvom SMS.

Finančná pomoc na zimné potreby bude predstavovať jednorazovú platbu vo výške 150 EUR na osobu, maximálne 400 EUR na rodinu. Platba bude poskytnutá prostredníctvom slovenského bankového účtu alebo Western Union.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolať na linku pomoci UNHCR-UNICEF:

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla)
Bežná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volania z iného ako slovenského tel. čísla)

Pondelok až piatok (pracovné dni), 8:00 – 20:00 hod.

 

Viac informácií nájdete tu.


Stretnutie s UNHCR na účely registrácie do aktuálnych programov finančnej pomoci

Ak ste vyplnili online formulár pre finančnú pomoc UNHCR-UNICEF pre zraniteľných utečencov na Slovensku na rok 2023 a finančnú pomoc UNHCR-UNICEF pre vzdelávanie a chcete zistiť termín registrácie v UNHCR, zadajte svoje telefónne číslo na nasledujúcom odkaze, kde sa zobrazia všetky potrebné informácie online. Upozorňujeme, že UNHCR vás bude informovať aj prostredníctvom SMS.

DÔLEŽITÉ: Termíny sú k dispozícii len pre mesiac október! Ak sa na nasledujúcom odkaze nezobrazia žiadne informácie, čo najskôr kontaktujte linku pomoci UNHCR-UNICEF! Ďalšie aktuálne informácie nájdete na Telegrame UNHCR!


UNICEF-UNHCR podporuje rodiny s deťmi prostredníctvom programu Finančná pomoc na podporu rozvoja a vzdelávania detí

DÔLEŽITÉ: Hoci po 1. septembri už nebude možné registrovať sa do programu finančnej pomoci na rozvoj a vzdelávanie, rodiny budú môcť aj po 1. septembri požiadať MŠ SR o podporu pri zápise do školy prostredníctvom rovnakého online formulára. Upozorňujeme, že rodiny, ktoré chcú požiadať o podporu na zápis do školy, musia vyplniť formulár bez ohľadu na to, či sa už zaregistrovali v UNHCR.

Viac informácií o vzdelávaní nájdete na UNHCR Help webstránke tu.

S cieľom poskytnúť podporu na pokrytie nákladov na vzdelávanie a starostlivosť o deti, UNICEF v spolupráci s UNHCR rozšíri podporu vláde Slovenskej republiky pri poskytovaní finančných prostriedkov zameraných na uľahčenie prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti o deti pre všetky deti od 0 do 17 rokov, ktoré nepoberajú „prídavok na dieťa“.

Táto finančná pomoc je zameraná na pomoc pri výdavkoch súvisiacich so školou, ako sú: základné školské pomôcky, školské stravovanie, náklady na dopravu, mimoškolské aktivity a/alebo zariadenie priestorov pre vzdelávanie detí.

Odporúčame vám navštíviť tento odkaz, ktorý obsahuje podrobné sprievodcovské informácie.

Všetci utečenci/utečenky, žiadatelia/žiadateľky o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ak sú rodičmi alebo opatrovníkmi dieťaťa.

DÔLEŽITÉ: Žiadosť o finančnú pomoc UNICEF je potrebné podať do 1. septembra 2023! Po podaní žiadosti dostanete SMS so všetkými pokynmi k procesu registrácie.

V tejto časti nájdete informácie týkajúce sa zápisu utečencov (vrátane osôb s dočasnou ochranou/“Odidenec“) do škôl a vzdelávania na Slovensku.

Budete presmerovaní na formulár, ktorý vám zároveň umožní požiadať o pomoc Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so zápisom vášho dieťaťa/detí (vo veku 3-17 rokov) do slovenskej škôlky, školy, jazykového kurzu alebo mimoškolských aktivít na školský rok 2023/2024.


Často kladené otázky o finančnej pomoci zraniteľným utečencom na Slovensku od UNHCR a UNICEF na rok 2023

UNHCR-UNICEF s cieľom odpovedať na otázky komunity týkajúce sa programu finančnej pomoci vytvorili dokument s často kladenými otázkami a odpoveďami.

UNHCR – UNICEF podporia ukrajinských utečencov, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine a ďaľších utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú obzvlášť zraniteľní, prostredníctvom nového programu finančnej pomoci na rok 2023 

UNICEF podporí vládu Slovenskej republiky replikáciou slovenského prídavku na dieťa „Prídavok na dieťa“ pre ukrajinské deti prostredníctvom programu Finančná pomoc na rozvoj a vzdelávanie dieťaťa, ktorý podporuje ukrajinské rodiny s deťmi od 0 do 17 rokov s nákladmi spojenými so vzdelávaním a starostlivosťou o deti, ktoré sú základnými právami dieťaťa. Prevody budú zabezpečované v spolupráci s UNHCR, ktorý eviduje oprávnené domácnosti.


Ako UNHCR-UNICEF vypočítava sumy na finančnú pomoc pre zraniteľných utečencov?

Výška pomoci UNHCR a UNICEF je zosúladená s výškou finančného programu schémy sociálnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR).

Utečenci, ktorým MPSVR ešte neposkytlo pomoc, dostanú 80 eur na dospelú osobu a 60 eur na dieťa. Táto suma sa nebude poskytovať tým, ktorí poberajú sociálnu pomoc od MPSVR.

Okrem toho UNHCR a UNICEF môžu poskytnúť doplnkovú sumu na základe zraniteľnosti a špecifických potrieb domácnosti vrátane

  • veku, napríklad osoby staršie ako 60 rokov bez dostatočnej rodinnej podpory, a deti – najmä mladšie ako 3 roky;
  • zdravotného postihnutia alebo vážneho zdravotného stavu;
  • osamelých tehotných žien;
  • vážnych potrieb ochrany.

Osoby a rodiny, ktoré požiadali o pomoc alebo ktoré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny považuje za zraniteľné osoby, a novo prichádzajúce zraniteľné osoby a rodiny sa považujú za prioritné pre pomoc.

Počas osobného rozhovoru sa budú vyžadovať podporné dokumenty o zdravotnom postihnutí alebo zdravotnom stave.


Finančná pomoc za 2023 od UNHCR-UNICEF pre zraniteľných utečencov na Slovensku

Upozorňujeme, že online formulár už nie je aktívny! Ak sa chcete prihlásiť do programu, navštívte najbližšie registračné centrum UNHCR. Miesta nájdete tu.

UNHCR – UNICEF podporia ukrajinských utečencov, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine a ďaľších utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú obzvlášť zraniteľní, prostredníctvom nového programu hotovostnej pomoci na rok 2023.  

Do hotovostného programu budú zaradení iba tí, ktorí spĺňajú kritériá uvedené pod týmto odkazom tu .  Upozorňujeme, že bude potrebný osobný pohovor s UNHCR.

Od dnešného dňa (24. Apríla. 2023) si môžete dohodnúť termín osobného pohovoru pomocou odkazu alebo kontaktovať našu linku pomoci. Vašu žiadosť o stretnutie posúdi UNHCR a dostanete SMS s dátumom a miestom stretnutia, čo môže trvať niekoľo dní.

Na príjmanie SMS je potrebné mať vlastné slovenské telefónne číslo. Prosím, nepristúpte na žiadne registračné stretnutie bez predchadzajúceho dohovoru.  

V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte na linku pomoci UNHCR – UNICEF:  

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovory zo slovenského telefónneho čísla) 

Bezplatná pevná linka: 00421 2 22 11 56 50 (hovory zo zahraničného telefónneho čísla) 

Pondelok – Piatok (pracovné dni), od 8:00 –   do 20:00 

 

Najnovšie informácie o tomto programe budú vždy zverejnené na našom telegramovom kanáli: t.me/unhcr_slovakia

Viac informácií nájdete tu


UNICEF kopíruje slovenský “Prídavok na dieťa“ pre ukrajinské deti prostredníctvom programu Hotovosť pre rozvoj a vzdelávanie dieťaťa

UNICEF podporí vládu SR pri poskytovaní hotovostných prevodov zameraných na podporu ukrajinských rodín s deťmi od 0 do 17 rokov s nákladmi spojenými so vzdelávaním a starostlivosťou o deti, ktoré sú základnými právami dieťaťa. Prevody budú zabezpečované v spolupráci s UNHCR, ktorý eviduje oprávnené domácnosti.

Podpora je potrebná keďže mesačný “Prídavok na Dieťa” programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je dostupný pre občanov SR a platí sa za každé dieťa v domácnosti, sa v súčasnosti nevzťahuje na Ukrajincov so štatútom dočasnej ochrany.

Ako sa zaregistrovať na podporu:

              Ukrajinské utečenecké rodiny s deťmi, ktoré dostali podporu na zimu v decembri alebo januári:

Nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky a podporu dostanete automaticky. Podpora bude prijatá do konca apríla.

V prípade, že chcete zmeniť údaje, ako je nový slovenský bankový účet, telefónne číslo (na ktoré sa posiela SMS notifikácia o hotovostnej pomoci), alebo chcete zaregistrovať novonarodené deti, ktoré ešte neboli zaregistrované, odporúčame vám navštíviť nasledujúci odkaz ktorý obsahuje podrobné sprievodné informácie.

              Rodiny ukrajinských utečencov, ktoré ešte nezaregistrovali svoje dieťa s UNHCR:

Pozrite si informačný leták o novom hotovostnom programe UNICEF a UNHCR pre neochranene rodiny a dohodnite si stretnutie s UNHCR. Môžete sa k nemu dostať cez tento odkaz alebo naskenovaním QR kódu.

Ak sa chcete dozvedieť o miestach centier, kde sa môžete zaregistrovať alebo aktualizovať svoje údaje v UNHCR po dohodnutí stretnutia, kliknite na – Lokality registračných centier – UNHCR Slovensko.

Príspevok bude poskytnutý ako jednorazová platba vo výške 150 eur na dieťa. Suma na dieťa bola vypočítaná na základe toho, čo sa vypláca cez Slovenský prídavok na dieťa – Prídavok na dieťa , ktorú poskytuje vláda (60 eur na dieťa mesačne), na krytie na obdobia dva a pol mesiaca.

Pomoc bude distribuovaná do 15 dní až jedného mesiaca od registrácie, alebo do konca apríla, ak ste už zaregistrovaný v UNHCR.

Všetci oprávnení príjemcovia dostanú SMS s upozornením na platbu a spôsob prevzatia hotovosti do 20 dní od registrácie.

Ďalšie informácie:

Ak máte nejaké otázky alebo problémy – napríklad ak ste nedostali platbu alebo SMS, kontaktujte UNHCR a linku pomoci UNICEF pre hotovosť a nahláste problém (maximálne 20 pracovných dní po registrácii):

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovory zo slovenského telefónneho čísla) 

Bezplatná pevná linka: 00421 2 22 11 56 50 (hovory zo zahraničného telefónneho čísla) 

Pondelok – Piatok (pracovné dni), od 8:00 –   do 20:00


Príspevok na opatrovanie od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny od decembra 2022 poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím.

Pokiaľ ste odídencom z Ukrajiny, ktorému sa poskytuje dočasné útočisko alebo im poskytovanie dočasného útočiska zaniklo z dôvodu podania žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu a zároveň ste osobou so závažným zdravotným postihnutím, navštívte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho pobytu.

Po podaní žiadosti Vás zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny posúdia, či miera Vášho závažného zdravotného postihnutia spĺňa požiadavky na vyplatenie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím. Osoby, ktorým, alebo na ktoré IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím nebudú posudzované.

Na základe posúdenia a určenia miery závažného zdravotného postihnutia úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá oznámenie o schválení alebo neschválení dotácie.

V prípade ak je miera závažného zdravotného postihnutia najmenej 40%, bude Vám poskytovaná dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím na účet alebo poštovou poukážkou.

Viac informácií nájdete tu

FAQ Transition of Carer’s Grant to MoLSAF_SVK

leták UA – ds_ANK new_SVK

Otázky_dotácia UA ds_ANK new SVK


UNHCR a UNICEF rozširujú možnosť pre zraniteľných utečencov z Ukrajiny registrovať sa na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc (Január 2023)

(UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO PROGRAM JE UKONČENÝ!)

S cieľom podporiť zraniteľné ukrajinské rodiny a  jednotlivcov,  osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine, ktorí neboli v novembri 2022 prihlásení na zimnú pomoc, UNHCR a UNICEF výnimočne predĺži zápis  na jednorazovú núdzovú hotovostnú pomoc na výdavky súvisiace so zimou  do 20. januára 2023.

Ide o jednorazovú finančnú pomoc vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu.

Utečenci [odidenec], ktorí sa nezaregistrovali u UNHCR alebo ktorí neoverili svoje údaje v databáze UNHCR, sa môžu obrátiť na registračné miesta UNHCR od 29. novembra 2022 do 20 .januára 2023 pokiaľ splnia tieto kritériá oprávnenosti:. Pozorne si prečítajte nižšie kritériá oprávnenosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne pred kontaktovaním UNHCR so žiadosťou o registráciu:

• Ukrajinskí štátni príslušníci, štátni príslušníci bez štátnej príslušnosti alebo štátni príslušníci tretích krajín, ktorí utiekli z Ukrajiny a vstúpili na územie Slovenskej republiky 24. februára 2022 alebo po tomto dátume (aspoň jeden rodinný príslušník musí byť v tento deň alebo po tomto dátume).
A
• ktorí majú postavenie dočasnej ochrany [odidenec] alebo požiadali o azyl na Slovensku;
A
• ktorí sa ešte nezaregistrovali u UNHCR na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc alebo neoverili svoje údaje v databáze UNHCR.

Okrem vyššie uvedeného musí oprávnený žiadateľ patriť aspoň do jednej z týchto kategórií:

• osamelý rodič alebo opatrovateľ s jedným alebo viacerými deťmi,
ALEBO
• staršia osoba (60+);
ALEBO
• Osoba s preukázanými osobitnými potrebami (napr. osoba s preukazom zdravotného postihnutia, osoba so zdravotnou posudkom preukazujúcim vážny zdravotný stav, slobodná žena v ohrozeni, ako je slobodná tehotná žena)). Osobitné potreby sa budú posudzovať individuálne.

Prineste si so sebou: (i) doklad o dočasnom útočisku [odídenec]; (ii) cestovný pas; (iii) slovenské telefónne číslo; (iv) ukrajinské identifikačné/daňové číslo; (v) rodné listy vašich detí; (vi) číslo slovenského bankového účtu (IBAN) (pokiaľ taký vlastníte).

Upozorňujeme, že deti musia byť pri registrácii prítomné.

Poznámka: Rodiny, ktoré sú zaregistrované v Červenom kríži, nie sú oprávnené zaregistrovať sa u UNHCR.

Ďalšie oficiálne informácie budú zverejnené na tomto kanáli Telegramu. Prosím, zdieľajte ich ďalej.

V prípade pochybností sa obráťte na jedno z registračných centier.

Lokality nájdete tu.

Viac informácií o podpore UNHCR a UNICEF ukrajinským rodinám s jednorazovou pomocou pre zimné potreby nájdete na tomto plagáte: UNHCR_UNICEF Winterization Support January_SVK