Finančná pomoc 2023

Tieto programy pokračujú do roku 2023. Pozorne si prečítajte všetky uvedené informácie!

Podajte si žiadosť o stretnutie na prijímací pohovor s UNHCR tu!


Finančná pomoc za 2023 od UNHCR-UNICEF pre zraniteľných utečencov na Slovensku

UNHCR – UNICEF podporia ukrajinských utečencov, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine a ďaľších utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú obzvlášť zraniteľní, prostredníctvom nového programu hotovostnej pomoci na rok 2023.  

Do hotovostného programu budú zaradení iba tí, ktorí spĺňajú kritériá uvedené pod týmto odkazom tu .  Upozorňujeme, že bude potrebný osobný pohovor s UNHCR.

Od dnešného dňa (24. Apríla. 2023) si môžete dohodnúť termín osobného pohovoru pomocou odkazu alebo kontaktovať našu linku pomoci. Vašu žiadosť o stretnutie posúdi UNHCR a dostanete SMS s dátumom a miestom stretnutia, čo môže trvať niekoľo dní.

Na príjmanie SMS je potrebné mať vlastné slovenské telefónne číslo. Prosím, nepristúpte na žiadne registračné stretnutie bez predchadzajúceho dohovoru.  

V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte na linku pomoci UNHCR – UNICEF:  

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovory zo slovenského telefónneho čísla) 

Bezplatná pevná linka: 00421 2 22 11 56 50 (hovory zo zahraničného telefónneho čísla) 

Pondelok – Piatok (pracovné dni), od 8:00 –   do 20:00 

 

Najnovšie informácie o tomto programe budú vždy zverejnené na našom telegramovom kanáli: t.me/unhcr_slovakia

Viac informácií nájdete tu


UNICEF kopíruje slovenský “Prídavok na dieťa“ pre ukrajinské deti prostredníctvom programu Hotovosť pre rozvoj a vzdelávanie dieťaťa

UNICEF podporí vládu SR pri poskytovaní hotovostných prevodov zameraných na podporu ukrajinských rodín s deťmi od 0 do 17 rokov s nákladmi spojenými so vzdelávaním a starostlivosťou o deti, ktoré sú základnými právami dieťaťa. Prevody budú zabezpečované v spolupráci s UNHCR, ktorý eviduje oprávnené domácnosti.

Podpora je potrebná keďže mesačný “Prídavok na Dieťa” programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je dostupný pre občanov SR a platí sa za každé dieťa v domácnosti, sa v súčasnosti nevzťahuje na Ukrajincov so štatútom dočasnej ochrany.

Ako sa zaregistrovať na podporu:

              Ukrajinské utečenecké rodiny s deťmi, ktoré dostali podporu na zimu v decembri alebo januári:

Nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky a podporu dostanete automaticky. Podpora bude prijatá do konca apríla.

V prípade, že chcete zmeniť údaje, ako je nový slovenský bankový účet, telefónne číslo (na ktoré sa posiela SMS notifikácia o hotovostnej pomoci), alebo chcete zaregistrovať novonarodené deti, ktoré ešte neboli zaregistrované, odporúčame vám navštíviť nasledujúci odkaz ktorý obsahuje podrobné sprievodné informácie.

              Rodiny ukrajinských utečencov, ktoré ešte nezaregistrovali svoje dieťa s UNHCR:

Pozrite si informačný leták o novom hotovostnom programe UNICEF a UNHCR pre neochranene rodiny a dohodnite si stretnutie s UNHCR. Môžete sa k nemu dostať cez tento odkaz alebo naskenovaním QR kódu.

Ak sa chcete dozvedieť o miestach centier, kde sa môžete zaregistrovať alebo aktualizovať svoje údaje v UNHCR po dohodnutí stretnutia, kliknite na – Lokality registračných centier – UNHCR Slovensko.

Príspevok bude poskytnutý ako jednorazová platba vo výške 150 eur na dieťa. Suma na dieťa bola vypočítaná na základe toho, čo sa vypláca cez Slovenský prídavok na dieťa – Prídavok na dieťa , ktorú poskytuje vláda (60 eur na dieťa mesačne), na krytie na obdobia dva a pol mesiaca.

Pomoc bude distribuovaná do 15 dní až jedného mesiaca od registrácie, alebo do konca apríla, ak ste už zaregistrovaný v UNHCR.

Všetci oprávnení príjemcovia dostanú SMS s upozornením na platbu a spôsob prevzatia hotovosti do 20 dní od registrácie.

Ďalšie informácie:

Ak máte nejaké otázky alebo problémy – napríklad ak ste nedostali platbu alebo SMS, kontaktujte UNHCR a linku pomoci UNICEF pre hotovosť a nahláste problém (maximálne 20 pracovných dní po registrácii):

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovory zo slovenského telefónneho čísla) 

Bezplatná pevná linka: 00421 2 22 11 56 50 (hovory zo zahraničného telefónneho čísla) 

Pondelok – Piatok (pracovné dni), od 8:00 –   do 20:00


Príspevok na opatrovanie od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny od decembra 2022 poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím.

Pokiaľ ste odídencom z Ukrajiny, ktorému sa poskytuje dočasné útočisko alebo im poskytovanie dočasného útočiska zaniklo z dôvodu podania žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu a zároveň ste osobou so závažným zdravotným postihnutím, navštívte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho pobytu.

Po podaní žiadosti Vás zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny posúdia, či miera Vášho závažného zdravotného postihnutia spĺňa požiadavky na vyplatenie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím. Osoby, ktorým, alebo na ktoré IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím nebudú posudzované.

Na základe posúdenia a určenia miery závažného zdravotného postihnutia úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá oznámenie o schválení alebo neschválení dotácie.

V prípade ak je miera závažného zdravotného postihnutia najmenej 40%, bude Vám poskytovaná dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím na účet alebo poštovou poukážkou.

Viac informácií nájdete tu

FAQ Transition of Carer’s Grant to MoLSAF_SVK

leták UA – ds_ANK new_SVK

Otázky_dotácia UA ds_ANK new SVK


UNHCR a UNICEF rozširujú možnosť pre zraniteľných utečencov z Ukrajiny registrovať sa na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc (Január 2023)

(UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO PROGRAM JE UKONČENÝ!)

S cieľom podporiť zraniteľné ukrajinské rodiny a  jednotlivcov,  osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine, ktorí neboli v novembri 2022 prihlásení na zimnú pomoc, UNHCR a UNICEF výnimočne predĺži zápis  na jednorazovú núdzovú hotovostnú pomoc na výdavky súvisiace so zimou  do 20. januára 2023.

Ide o jednorazovú finančnú pomoc vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu.

Utečenci [odidenec], ktorí sa nezaregistrovali u UNHCR alebo ktorí neoverili svoje údaje v databáze UNHCR, sa môžu obrátiť na registračné miesta UNHCR od 29. novembra 2022 do 20 .januára 2023 pokiaľ splnia tieto kritériá oprávnenosti:. Pozorne si prečítajte nižšie kritériá oprávnenosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne pred kontaktovaním UNHCR so žiadosťou o registráciu:

• Ukrajinskí štátni príslušníci, štátni príslušníci bez štátnej príslušnosti alebo štátni príslušníci tretích krajín, ktorí utiekli z Ukrajiny a vstúpili na územie Slovenskej republiky 24. februára 2022 alebo po tomto dátume (aspoň jeden rodinný príslušník musí byť v tento deň alebo po tomto dátume).
A
• ktorí majú postavenie dočasnej ochrany [odidenec] alebo požiadali o azyl na Slovensku;
A
• ktorí sa ešte nezaregistrovali u UNHCR na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc alebo neoverili svoje údaje v databáze UNHCR.

Okrem vyššie uvedeného musí oprávnený žiadateľ patriť aspoň do jednej z týchto kategórií:

• osamelý rodič alebo opatrovateľ s jedným alebo viacerými deťmi,
ALEBO
• staršia osoba (60+);
ALEBO
• Osoba s preukázanými osobitnými potrebami (napr. osoba s preukazom zdravotného postihnutia, osoba so zdravotnou posudkom preukazujúcim vážny zdravotný stav, slobodná žena v ohrozeni, ako je slobodná tehotná žena)). Osobitné potreby sa budú posudzovať individuálne.

Prineste si so sebou: (i) doklad o dočasnom útočisku [odídenec]; (ii) cestovný pas; (iii) slovenské telefónne číslo; (iv) ukrajinské identifikačné/daňové číslo; (v) rodné listy vašich detí; (vi) číslo slovenského bankového účtu (IBAN) (pokiaľ taký vlastníte).

Upozorňujeme, že deti musia byť pri registrácii prítomné.

Poznámka: Rodiny, ktoré sú zaregistrované v Červenom kríži, nie sú oprávnené zaregistrovať sa u UNHCR.

Ďalšie oficiálne informácie budú zverejnené na tomto kanáli Telegramu. Prosím, zdieľajte ich ďalej.

V prípade pochybností sa obráťte na jedno z registračných centier.

Lokality nájdete tu.

Viac informácií o podpore UNHCR a UNICEF ukrajinským rodinám s jednorazovou pomocou pre zimné potreby nájdete na tomto plagáte: UNHCR_UNICEF Winterization Support January_SVK