مرکز اطلاعاتی UNHCR ، سارایوو

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مرکز اطلاعاتی را در سارایوو، بوسنی و هرزگوین اداره می کند. در  این مرکز  کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای آن،  ابتکار زنان بوسنی و هرزگوین و  وشاپراو(نهاد همکار وکالتی رایگان UNHCR )؛ کار می کنند. شما می توانید به مرکز اطلاعاتی برای مواره زیر مراجعه کنید:

  • اطلاعات درباره ی درخاست پناهندگی در بوسنی و هرزگوین و درباره ی حقوق و وظایف شما؛
  • اطلاعات درباره ی گرفتن اظهارنامه برای ابراز قصد پناهندگی (قصدنامه ای که با آن نشان می دهید که قصد درخواست پناهندگی دارید و این برگه در اداره ی امور اتباع خارجی می گیرید)، که به برگه ی سفید مشهور است (white paper)؛
  • اطلاعات در مورد چگونگی  در بخش  پناهندگی را درخواست کنید، و همینطور در مورد مصاحبه برای  ثبت نام و گرفتن کارت پناهندگی خود (که  به عنوان کارت زرد مشهور است).
  • اطلاعات حقوقی و کمک های حقوقی وکیل رایگان، از جمله وکالتی قانونی در پرونده پناهندگی؛
  • اطلاعات در مورد محل اقامت در مرکز پناهندگی دلیاش، مرکز پذیرش پناهندگان سلاکوتس (Salakovac) و مرکز پذیرش موقت اوشیوک (جا محدود  است و معیارهای سختگیرانه اعمال می شود، از جمله اینکه حتما باید  گواهی معتبر برای درخواست پناهندگی یا کارت پناهندگی داشته باشید)؛
  • اگر میخواهید به کشور خود بارگردید و واجد شرایط برنامه باشید، می توانید به   سازمان بین المللی مهاجرت برای برنامه برگشت داوطلبانه  و اتحاد مجدد مراجعه کنید؛
  • پشتیبانی از افراد آسیب پذیر و نیازهای خاص؛
  • ارجاع و کمک در یافتن خدمات مورد نیاز؛
  • مراجعه به خدمات مراقبت های اولیه (شما باید گواهینامه معتبر که با آن  قصد پناهندگی را ابراز کردید  یا کارت پناهندگی را داشته باشید).

شما می توانید بدون گرفتن وقت ملاقات به مرکز اطلاعاتی مستقیم بروید.

تلفن: +387 33 290 404 /+387 33 666 160

پست الکترونیکی: [email protected]

فیس بوک: UNHCR بوسنی و هرزگوین

وب سایت: http://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina

آدرس: ساختمان UNITIC، Fra Andjela Zvizdovica 1، 71000 سارایوو، بوسنی و هرزگوین

ساعت های کار  مرکز اطلاعاتی (برای عموم باز است):

دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 09:30 تا 12:30 و از ساعت 13:00 تا 16:00.

جمعه 09:30 تا 12:30 و از ساعت 13:00 تا 14:00.

* مرکز اطلاعات در آخر هفته یا تاریخ های بعدی باز نیست: 1 ژانویه 2019، 7 ژانویه 2019، 1 مارس 2019، 22 آوریل 2019، 29 آوریل 2019، 1 مه 2019، 4 ژوئن 2019، 12 آگوست 2019، 25 نوامبر 2019، 25 دسامبر 2019