راه های قانونی و پیوند با خانواده

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و واشاپراوا (شریک رایگان حقوق بشر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد) اطلاعاتی در مورد امکان پیوند به اعضای خانواده ارائه می دهند. افرادی که دارای بستگان نزدیک (اغلب بستگان درجه اول) در که کشورهای دیگر زندگی می کنند، می توانند واجد شرایط درخواست پیوست با خانواده باشند، اگرچه این بستگی به قوانین  کشور مربوط دارد.

اگر فکر می کنید واجد شرایط هستید، می توانید با مرکز UNHCR یا VašaPrava در مرکز اطلاعاتی در سارایوو یا در هر یکی از مراکز پذیرش تماس بگیرید. آن ها می توانند اطلاعات درباره ی قانون مربوط به شما بدهند و در طول پروسه به شما کمک کنند.