Pravni putevi i spajanje porodice

UNHCR i Vaša prava (UNHCR-ov partner za besplatnu pravnu pomoć) pružaju informacije o mogućnostima spajanja porodice. Ljudi koji imaju bliske rođake (često rođake prvog stepena) koji žive u drugoj zemlji mogu imati pravo da podnesu zahtjev za spajanje porodice, iako to zavisi isključivo od zakonodavstva dotične zemlje.

Ako smatrate da imate pravo, možete se obratiti UNHCR-u ili Vašim pravima u Informacijskom centru u Sarajevu ili u nekom od prihvatnih centara. Oni vam mogu pružiti informacije o relevantnim zakonima i pomoći vam tokom postupka.