Centri za socijalni rad

Centri za socijalni rad su opštinske ili kantonalne institucije čija je uloga prušanje socijalne pomoći I zaštite, posebno porodicama i ugroženim osobama. Centri za socijalni rad dužni su, prema nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, osigurati zakonsko starateljstvo i zaštitu za svu djecu bez pratnje i razdvojenu djecu bez obzira na njihovu nacionalnost.

Ti centri imenuju staratelje za djecu bez pratnje i djecu izbjeglice u suradnji s UNICEF-om, UNHCR-om, BHWI-jem, Save the Children i drugim partnerima.

Centri za socijalni rad odgovorni su za rješavanje problema nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorištavanja djece, te nasilja u porodici.