Prijavite nedolično ponašanje

Prevara i korupcija koje je počinilo osoblje UNHCR-a ili osoblje UNHCR-ovih partnerskih organizacija

Šta je prevara? Prevara je svaki čin u kojem neko prevari i dovede u zabludu drugu osobu kako bi stekao nezasluženu ličnu korist, kao što je novac.

Šta je korupcija? To je nuđenje, davanje, primanje ili traženje (direktno ili indirektno) bilo čega vrijednog kako bi se uticalo na radnje druge strane.

Šta je seksualna eksploatacija? To je svaka stvarna zloupotreba ili pokušaj zloupotrebe bilo kojeg stanja ranjivosti druge osobe u seksualne svrhe. Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje je neprihvatljivo ponašanje i zabranjeno za sve članove osoblja Ujedinjenih naroda i partnerskih organizacija.

Na koji način mogu uputiti žalbu za prevaru ili korupciju od strane osoblja UNHCR-a ili osoblja njihovih partnerskih organizacija?

Ako imate informaciju o osoblju UNHCR-a ili osoblju UNHCR-ovih partnerskih organizacija ili implementatora aktivnosti  koji su uključeni u korupciju, eksploataciju (uključujući seksualnu eksploataciju), prevaru ili seksualno zlostavljanje, prijavite to odmah i direktno Uredu glavnog inspektora UNHCR-a (IGO) u njegovom sjedištu u Ženevi, Švajcarska.

Sva komunikacija sa Uredom glavnog inspektora UNHCR-a ostaje povjerljiva!