Ministarstvo sigurnosti

Ministarstvo sigurnosti (MS) odgovorno je za stvaranje, održavanje i provedbu politike imigracija i azila u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti donosi odluke po zahtjevima za azila u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti također upravlja Azilantskim centrum u Delijašu, te surađuje s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice za smještaj tražitelja azila u Izbjegličko prihvatnom centru “Salakovac”.

Sektor za azil Ministarstva sigurnosti također je odgovoran za vođenje intervjua o utvrđivanju izbjegličkog statusa izbjeglica i odlučivanju po zahtjevima. Nakon što se utvrdi status izbjeglice ili vam se odobri supsidijarna zaštita, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice odgovorno je za brigu o pravima i obavezama izbjeglica i osoba kojima je odobrena supsidijarna zaštita u Bosni i Hercegovini.

Vise informacija o azilu u Bosni I iHercegovini možete naći ovdje i od strane Vaših Prava, UNHCR-ovog partnera za pružanje besplatne pravne pomoći.