Informativni centar UNHCR-a, Sarajevo

UNHCR vodi rad Informacijskog centra u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Centru rade UNHCR i njegovi partneri, Inicijativa žena Bosne i Hercegovine i Vaša prava BiH (UNHCR-ov partner za besplatnu pravnu pomoć). Možete posjetiti Informacijski centar za:

U Informacijski centar možete doći bez ugovaranja termina.

Tel.: +387 33 290 404 /+387 33 666 160

E-mail: [email protected]

Facebook: UNHCR Bosnia and Herzegovina

Web: http://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina

Adresa: UNITIC Building, Fra Andjela Zvizdovica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Informacijski centar – radon vrijeme:

Podeneljak – utorka od 09:30 – 12:30 i 13:00 – 16:00.

Petak 09:30 – 12:30 i 13:00  – 14:00.

*Informacijski centar nije otvoren vikendom ili sljedećim datumima: 1. januar 2019., 7. januar 2019., 1. mart 2019., 22. april 2019., 29. april 2019., 1. maj 2019., 4. juni 2019., 12. avgust 2019., 25. Novembra 2019. I 26 debembra 2019.