Dansko vijeće za izbjeglice

Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) je međunarodna nevladina organizacija koja u Bosni i Hercegovini pruža podršku ugroženim izbjeglicama i migrantima na području Unsko-sanskog kantona, Mostara, Sarajeva i Tuzle.

DRC je aktivan u dva ključna područja:

Zdravstvena zaštita

  • Od početka 2019. godine, DRC je odgovoran za pružanje primarne zdravstvene zaštite i ograničenu količinu sekundarne zdravstvene zaštite u brojnim prihvatnim centrima. U Unsko-sanskom kantonu to su PPC Bira, PPC Miral, PPC Sedra i PPC Borići. U Sarajevu je uključen PPC Ušivak, a u Mostaru PPC Salakovac. Medicinski timovi redovno posjećuju svako od tih mjesta i osiguravaju preglede i upućivanja.

Zaštita: DRC upošljava osoblje koje se bavi sprečavanjem, smanjenjem/ublažavanjem i reagovanjem na rizike i posljedice nasilja, prisile, namjernog lišavanja i zlostavljanja osoba, grupa i zajednica. Preciznije, osoblje DRC-a je prisutno u jednom broju u nekoliko prihvatnih centara, ali također provodi terenski pristup na drugim područjima gdje se zna da se izbjeglice i migranti okupljaju. Na tim mjestima osoblje radi na prepoznavanju ranjivih izbjeglica i migranata kojima su potrebne specifične usluge i direktno pružanje tih usluga ili upućivanje na pružatelje usluga:

  • Razgovara s tražiteljima azila, izbjeglicama i migrantima kako bi identifikovali moguće ugroženosti i potrebe;
  • Upućuje žrtve nasilja zasnovanog na spolu ili seksualnoj opredjeljenosti ka nadležnim službama;
  • Upućivanje lica koja su pod rizikom seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurne kuće;
  • Upućivanje na pružatelje usluga psihosocijalne pomoći;
  • Upućivanje Crvenok krstu za obnavljanje porodičnih veza;
  • Upućivanje djecu (lica mlađa od 18 godina) bez roditeljskog staranja ili staratelja u Centar za socijalni rad, zbog imenovanja stratelja;
  • Upućivanje na Vaša prava (UNHCR-ov partner za pružanje besplatne pravne pomoći) za besplatnu pravnu pomoć i informacije;
  • Upućivanje Službi za poslove sa strancima radi izražavanja namjere za traženje azila;
  • Upućivanje na IOM radi dobrovoljnog povratka i reintegracije.

Za više informacija kontaktirajte Dansko vijeće za izbjeglice (DRC):

Email: [email protected]

Tel: +387 33 875 061