UNICEF

Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) promiče prava i dobrobit svakog djeteta. Zajedno s partnerima, UNICEF djeluje u 190 zemalja i teritorija kako bi preveo ovu obvezu u praktičnu akciju, ulažući posebne napore na dosezanju i do najugroženije i isključene djece, a na dobrobit sve djece u svijetu.

Odgovornosti UNICEF-a u hitnim situacijama sadržane su u temeljnim obvezama organizacije za djecu u hitnim slučajevima (CCC). Globalno, i u Bosni i Hercegovini, UNICEF je vodeća humanitarna agencija za dječju zaštitu i obrazovanje.

U Bosni i Hercegovini, UNICEF radi s vladinim partnerima i njihovim institucijama (Centri za socijalni rad), agencijama UN-a i partnerima iz nevladinih organizacija (Dansko vijeće za izbjeglice, Save the Children, SOS dječja sela, World Vision, Žene sa Une) da udovolji trenutnim potrebama djece, uključujući, zaštitu, zdravstvenu pomoć, odgovarajuću prehranu i obrazovanje.

UNICEF u Bosni i Hercegovini pruža sljedeće usluge:

  • Kuci za djecu (CFS) u Izbjegličko prihvatnom centru Salakovac i Preivremenom prihvatnom centru Ušivak, te u Privremenim prihvatnim centrima Borići, Bira, Sedra i u Velikoj Kladuši. CFS pruža djeci mogućnost da se razvijaju, igraju, uče i jačaju svoju otpornost, kao i pristup psihosocijalnoj podršci.
  • Kuci za majku i dijete (MBC) u Izbjegličko prihvatnom centru Salakovac, PPC-u Ušivak, Borići, Bira i  MBC pruža roditeljima savjetovanje o prehrani dojenčadi i malog djeteta, informiranje / podizanje svijesti o dojenju i higijeni, psihosocijalno savjetovanje i pruža podršku pri podjeli hrane za dojenčad i higijenskih proizvoda.
  • Odgovarajuću privremenu brigu, zaštitu i pružanje usluga podrške djeci bez pratnje i razdvojene djece i djeci u riziku / djeci žrtvama nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja. UNICEF i partneri nastoje osigurati da dobro obučeni staratelji preuzmu neposrednu odgovornost za djecu bez pratnje i razdvojenu djecu, pružajući im savjete i informacije o tome kako pristupiti odgovarajućoj privremenoj pomoći, zaštiti i pružanju usluga podrške (uključujući obrazovanje i zdravstvenu zaštitu), odgovarajućim partnerima (UNHCR i Vaša prava) koji mogu pružiti informacije i pristup postupcima azila. Timovi za zaštitu djece 24/7 na licu mjesta pružaju podršku djeci bez pratnje i odvojenoj djeci, te djeci u riziku / žrtvama nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja, uključujući psihosocijalnu podršku, upućivanje na vanjske usluge podrške (pravno zastupanje i pomoć, medicinske usluge) kada je potrebno i omogućuju pristup rekreacijskim / zabavnim i sportskim aktivnostima.
  • Upis djece u javne škole. UNICEF i partneri podržavaju upis djece u javne škole kako bi se osiguralo ostvarivanje prava djece na obrazovanje. Pristup formalnom obrazovanju trenutno je dostupan za djecu od 6-15 godina koja su smještena u PPC-u Ušivak, Kuća za sve, PPC Borići, PPC Bira, Sklonište Žene sa Une i Sedra PPC. Djeca moraju proći zdravstveni pregled prije upisa u javne škole.
  • Pedijatrijska briga i hitna stomatološka pomoć. UNICEF i DRC osiguravaju pristup pedijatrijskoj i hitnoj zubarskoj njezi u ambulanti u PPC-u Sedra.
  • UNICEF skupa sa partnerima (javnim zdravstvenim ustanovama i DRC-om) pruža informacije o dostupnosti imunizacije za djecu.

Tel.: +387 33 293 600
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/UNICEFBiH/
Web: www.unicef.org/bih/en
Adresa: Zmaja od Bosne bb, UN Zgrada, Sarajevo
Radno vrijeme: ponedeljak – četvrtak 08:00 – 17:00; petak 08:00 – 14:00