یونیسف

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) حقوق و منافع هر کودک را ترویج می دهد. همراه با همکاران، یونیسف در 190 کشور و جاها ی مختلف فعالیت می کند تا این تعهد را به عمل تبدیل کند و تلاش های ویژه ای را برای رسیدن به کودکان آسیب پذیر و محروم، به نفع همه کودکان در همه جا، تمرکز می کند.

صندوق یونیسف در شرایط اضطراری در تعهدات اصلی سازمان برای کودکان در شرایط اضطراری (CCCs) تعریف شده است. یونیسف در سطح جهانی و در بوسنی و هرزگوین، سازمان اساسی بشر دوستانه برای حفاظت از کودکان و آموزش و پرورش آن ها است.

در بوسنی و هرزگوین، یونیسف با همکاران دولتی و مؤسسات فرعی آن (مراکز امداد اجتماعی)، آژانسی  های سازمان ملل متحد و شرکای سازمان های غیردولتی (شورای پناهندگان دانمارک، نجات کودکان، روستاهای کودکان SOS، چشم انداز جهانی، زانان از اونا) مشغول به کار با کودکان است نیازهای فوری، از جمله امانت، حفاظت، مراقبت های پزشکی و بهداشتی، تغذیه مناسب و آموزش و پرورش.

یونیسف از خدمات زیر در بوسنی و هرزگوین حمایت می کند:

  • فضای دوستدار کودک (CFS) در مرکز پزیرش پناهندگان Salakovac، مرکز پذیرش موقت اوشووک (TRC)، TRIC Borići، TRC Bira، TRC Sedra و در Velika Kladuša. CFS  برای کودکان تهیه می کند تا  با فرصت هایی برای توسعه، بازی، یادگیری و تقویت قابلیت انعطاف پذیری خود، و همچنین دسترسی به حمایت روانی اجتماعی، فراهم می کند.گوشه های مادر و نوزاد (MBC) در مرکز پذیرش پناهندگان Salakovac، TRC یوشیوک، TRIC Borići، BIRA TRC و SEDRA TRC. MBC به والدین مشاوره تغذیه نوزادان و جوانان، اطلاع رسانی / آگاهی رسانی در مورد تغذیه با شیر مادر و بهداشت، مشاوره روانشناسی و حمایت از تامین مواد غذایی و محصولات بهداشتی نوزاد ارائه می دهد.
  • مراقبت موقت مناسب، حفاظت و ارائه خدمات پشتیبانی برای کودکان بی سرپرست و کودکانی که از خانواده جدا شدند در معرض خطر / کودکان قربانی خشونت، سوء استفاده و بهره برداری. یونیسف و شرکا  آن برای کودکان بی سرپرست و جدا شده از خانواده برای آن ها سرپرست آموزش دیده ارائه می کند که به طور فوری  آن ها را به عهده می گیرند؛ همینطور با مشاوره و اطلاعات به  آن ها کمک می کند  در مورد چگونگی دسترسی به مراقبت موقت، حفاظت و ارائه خدمات پشتیبانی (از جمله آموزش و مراقبت های بهداشتی) و فرستادن  آن ها را به شرکای مربوطه (UNHCR و Vaša Prava) که می توانند اطلاعات و دسترسی به پرونده های پناهندگی را ارائه دهند. 24/7 تیم های کودکان از کودکان بی سرپرست  و کودکان جدا شده از خانواده و کودکانی که در  معرض خطر / قربانیان خشونت، سوء استفاده و بهره برداری از جمله حمایت از روان شناسی و اجتماعی، و referral   آن ها به سازمان های دیگر (نمایندگی قانونی و کمک، خدمات پزشکی) وقتی لازم شد و  دسترسی به فعالیت های تفریحی / اوقات فراغت و ورزش را فراهم می کند.
  • ثبت نام کودکان به مدارس دولتی. یونیسف و شرکا آن از ثبت نام فرزندان در مدارس دولتی پشتیبانی می کنند تا حق تحصیل کودکان را به راه بیاندازند. دسترسی به آموزش رسمی در حال حاضر در دسترس کودکان 6 تا 15 ساله است که در TRC Usiwak، House for All، TRC Borići، BIRA TRC، پناهگاه  Žene sa Une و Sedra TRC در دسترس هستند. کودکان قبل از ثبت نام در مدارس دولتی باید آزمایش ها ی پزشکی بگیرند.
  • حمایت پزشک متخصص اطفال و مراقبت دندانپزشکی ضروری. یونیسف و DRC دسترسی به مراقبت های اطفال و مراقبت های دندانپزشکی ضروری در درمانگاه Sedra TRC را فراهم می کنند.
  • ایمنی سازی. یونیسف و همکاران آن (مراکز پزشکی و بهداشتی عمومی و DRC) اطلاعات و دسترسی به ایمنی سازی کودکان را فراهم می کنند.

تلفن: +387 33 293 600

پست الکترونیکی: [email protected]

فیس بوک: https://www.facebook.com/UNICEFBiH/

وب سایت: www.unicef.org/bih/en

آدرس: Zmaja od Bosne bb، خانه مشترک ملل متحد، Sarajevo

ساعات کار: دوشنبه – پنجشنبه08:00- 17:00 ؛ جمعه 08:00-14:00