صلیب سرخ و حلال احمر

انجمن صلیب سرخ بوسنی و هرزگوین انواع  مختلفی کمک های به  پناهجویان و پناهندگان  می دهد  با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)،  دولت و بعضی سازمان های دیگر که کار میدانی انجام می دهند همکاری می کند. صلیب سرخ در سراسر کشور حضور دارد، اما تمرکز  می کنند بر حمایت  پناهجویان و مهاجران در مکان های کلیدی مانند کانتون یونا سنا.

احیا ی رابطه های خانوادگی

اگر ارتباطات خود را با اعضای خانواده خود از دست داده اید، شبکه جهانی ارتباطات خانوادگی انجمن های صلیب  سرخ  و هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ ممکن است به شما در یافتن آنها کمک کنند و  اینکه با آن ها تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر:

  • وب سایت Family Links را بازدید کنید و در سایت Trace the Face چک کنید    آیا کسی از اعضای خانواده شما به دنبال شما هست؛
  • به  نزدیکترین  دفتر صلیب سرخ بوسنی و هرزگوین (انجمن صلیب سرخ بوسنی و هرزگوین ) بروید  تا با آن ها مشورت کنید و  به آن ها اطلاع بدهید که به دنبال کسی از اعضای خانواده هستید .

کمک های انسان دوستانه

بستگی به محل ، صلیب سرخ  پشتیبانی  می کند از:

  • غذا؛
  • کمک های اولیه؛
  • حمایت روانی اجتماعی؛
  • لزوم اولیه برای معیشت.

تلفن: +387 33 263 935

پست الکترونیکی: [email protected]

وب سایت: rcsbh.org

فیس بوک: dckbih