پلیس مرزی

پلیس مرزی دفاتر مرزی رسمی را اداره می کند، مرزها و مکان های بالقوه عبور از جاهای نامنظم  به کشور کنترل می کند و  همراه پناهندگانی که آرزوی درخواست  پناهندگی را ابراز کردند  تا نزدیکترین  اداره ی  امور اتباع خارجی  می آید ، برای اینکه پناهندگی را درخواست کنند و گواهی (پلیس پیپر) را بگیرند. فهرست کامل  دفاتر پلیس مرزی در زیر آمده است:


دفتر مرکزی پلیس مرزی

تلفن: مرکز عملیات: +387 33 755 112

سخنگوی BP BiH: +387 33 755 112؛

دفتر تحقیقات مرکزی: +387 33 755 261؛ اداره امور

اداری: +387 33 755 191

ایمیل: [email protected]

وب سایت : www.granpol.gov.ba

آدرس : Reufa Muhića 2a، Sarajevo

نقشه


دفتر مرکزی شمال شرق

Bijeljina (واحد پلیس مرزی بیجلینا، واحد پلیس مرزی Brčko، واحد پلیس مرزی برود، واحد پلیس مرزی Orašje)

تلفن: +387 55 224 650

آدرس: Knez Ivo od Semberije bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدنی شرق

Višegrad (واحد پلیس مرزی Zvornik، واحد پلیس مرزی Višegrad، واحد پلیس مرزی Hum)

تلفن: +387 58 633 015

آدرس: Gavrila Principa bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدانی جنوب

Čapljina (واحد پلیس مرزی Trebinje، واحد پلیس مرزی Neum، واحد پلیس مرزی Doljani)

تلفن: +387 36 811 014

آدرس: Zgoni bb

ایمیل: [email protected]

نقشه (برای واحد Trebinje)


دفتر میدانی غرب

Bosansko Grahovo (واحد پلیس مرزی Gorica، واحد پلیس مرزی Kamensko، واحد پلیس مرزی Strmica، واحد پلیس مرزی Izačić)

تلفن: +387 34 851 015

آدرس: Vojislava Ivetica bb

ایمیل: [email protected]

نقشه


دفتر میدانی شمال-غرب

Gradiška (واحد پلیس مرزی Velika Kladuša، واحد پلیس مرزی Dobrljin)

تلفن: +387 51 825 664

آدرس: Avde Cuka bb

ایمیل: [email protected]

نقشه