Granična policija

Granična policija upravlja službenim graničnim prelazima, patrolira granicom i potencijalnim mjestima nezakonitih prelaza u zemlju, te prati izbjeglice koje traže azil do najbliže kancelarije Službe za poslove sa strancima kako bi isti registrovali svoju namjeru traženja azila i dobili potvrdu o izraženoj namjeri traženja azila. Detaljan popis ureda granične policije nalazi se u nastavku:


Granična policija, Centralni ured

Tel.: Centrala: +387 33 755 300; Portparol Granične policije BiH: +387 33 755 112; Centralna istražna kancelarija: +387 33 755 261; Uprava za administracijku: +387 33 755 191

Email: [email protected]

Web: www.granpol.gov.ba

Adresa: Reufa Muhića 2a, Sarajevo

karta


Terenska kancelarija/Ured Sjeveroistok - Bijeljina

Bijeljina (Jedinica Granične policije Bijeljina, Jedinica Granične policije Brčko, Jedinica Granične policije Brod, Jedinica Granične policije Orašje)

Tel: +387 55 224 650

Adresa: Knez Ivo od Semberije bb

Email: [email protected]

karta


Terenka kancelarija/Ured Istok - Višegrad

Višegrad (Jedinica Granične policije Zvornik, Jedinica granične policije Višegrad, Jedinica Granićne poicije Hum)

Tel: +387 58 633 015

Adresa: Gavrila Principa bb

Email: [email protected]

karta


Terenska kancelarija/Ured Jug - Čapljina

Čapljina (Jedinica Granične policije Trebinje, Jedinica Granične policije Neum, Jednicica Granićne policije Doljani)

Tel: +387 36 811 014

Adresa: Zgoni bb

Email: [email protected]

karta (za jedinicu iz Trebinja)


Terenska kancelarija/Ured Zapad – Borasnko Grahovo

Bosansko Grahovo (Jedinica Granične policije Gorica, Granična policija, Jedinica Granične policije Kamensko, Jednica Granične policije Strmica, Border Police Unit Izačić)

Tel: +387 34 851 015

Adresa: Vojislava Ivetica bb

Email: [email protected]

karta


Terenska kancelarija Sjeverozapad - Gradiška

Gradiška (Jedinica Granične policije Velika Kladuša, Jedinica Granične policije – Dobrljin)

Tel: +387 51 825 664

Adresa: Avde Cuka bb

Email: [email protected]

karta