O UNHCR-u u Bosni i Hercegovini

UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice, je globalna organizacija posvećena spašavanju života, zaštiti prava i izgradnji bolje budućnosti za izbjeglice, prisilno raseljene zajednice i apatride.

 1. godine, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, osniva se UNHCR. UNHCR se zadužuje da vodi i koordinira aktivnosti zaštite i podrške izbjeglicama širom svijeta. Međutim, primarna odgovornost za zaštitu izbjeglica uvijek je pri vladi zemlje u kojoj žive izbjeglice.


Koja je uloga UNHCR-a u Bosni i Hercegovini?

Bosnia and Herzegovina is party to the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol and the Government has the responsibility to process asylum claims and to decide whether somebody can be granted refugee status in Bosnia and Herzegovina.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Protokola iz 1967. godine, a vlada je odgovorna za obradu zahtjeva za azil i odlučivanje o tome može li neko dobiti status izbjeglice u Bosni i Hercegovini.

Uloga UNHCR-a u Bosni i Hercegovini usmjerena je na rad s vladom, nevladinim i drugim organizacijama, mrežama volontera i zajednicama kako bi se osigurala zaštita izbjeglica i tražitelja azila koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu.

 • UNHCR se zalaže za poboljšanje politika i usluga koje utiču na živote tražitelja azila i izbjeglica.
 • UNHCR podržava vladu da poboljša proces kroz koji se ljudi mogu prijaviti za azil i pristupiti pravima.
 • Prema potrebi, UNHCR podržava vladu u rješavanju nedostataka u ispunjavanju osnovnih potreba tražitelja azila i izbjeglica. U nekim slučajevima, UNHCR pruža podršku kada postoje praznine vezane uz smještaj, vodu, sanitarne uslove, hranu, osnovne predmete za domaćinstvo, zdravlje, obrazovanje, pružanje informacija, koordinaciju i upravljanje smještajnim kapacitetima. UNHCR to čini direktno, radeći s partnerima, te kroz zagovaranje i koordinaciju. Uloga UNHCR-a varira od mjesta do mjesta, ovisno o identifikovanim potrebama i partnerstvima.
 • UNHCR pomaže tražiteljima azila povezujući ih s partnerima koji mogu pružiti psihosocijalnu podršku i pravni savjet i zastupanje.
 • UNHCR također pruža podršku vladinim zvaničnicima, osoblju nevladinih organizacija (NVO) i drugima kako bi unaprijedili svoje kapacitete za razumijevanje i odgovaranje na potrebe izbjeglica.

Šta UNHCR u Bosni i Hercegovini može učiniti za vas?

Osoblje UNHCR-a će vas saslušati i obavijestiti vas o mogućnostima i procedurama koje su vam dostupne kako biste mogli donijeti informisane odluke za sebe. Sve što kažete biće povjerljivo. UNHCR će vas uputiti i relevantnim organizacijama ili organu koji vam može pružiti neophodne usluge ili podršku. UNHCR će podijeliti vaše informacije samo ako se vi s tim slažete.

 • Osoblje UNHCR-a može vam dati jasne i praktične pravne informacije. Možemo vas obavijestiti o procedurama koje morate ispuniti kada stignete u Bosnu i Hercegovinu. Možemo vam pružiti informacije o tome kako da podnesete zahtjev za azil, spajanje porodice u drugoj zemlji, lokalnu integraciju ili dobrovoljno pružanje pomoći za povratak u vašu zemlju. Također vas možemo obavijestiti o vašim pravima i obvezama kao tražitelja azila ili korisnika međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini.
 • Osoblje UNHCR-a će vam objasniti specifične procedure koje se mogu primijeniti na sljedeće grupe: a) djeca bez pratnje, b) lica s invaliditetom ili lica koje pate od neizlječive ili teške bolesti, c) starija lica, d) trudnice ili porodilje, e) samohrani roditelji sa maloljetnom djecom, f) lica koja su preživjela mučenja, silovanja ili druge ozbiljne oblike psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja ili eksploatacije, ili lica sa posttraumatskim poremećajem, g) žrtve trgovine, h) lica pod rizikom od apatridije. Osoblje UNHCR-a će ove informacije podijeliti sa vlastima ili drugim organizacijama samo ako se vi si tim slažete.
 • Ako ste izloženi riziku zbog svog pola, starosti ili seksualne orijentacije, UNHCR vas može savjetovati o tome gdje potražiti pomoć. Možemo vas uputiti u odgovarajuću organizaciju ili organ za dalju podršku i zaštitu, ali samo ukoliko se vi s tim slažete.
 • Osoblje UNHCR-a vam može dati informacije o mogućnosti spajanja porodice.

Odgovornosti UNHCR-a su ograničene na sljedeće:

 • Primarna odgovornost za zaštitu i pomoć tražiteljima azila i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini je na vlastima Bosne i Hercegovine. UNHCR pružanje podršku vlastima Bosne i Hercegovine u postizanju tog cilja.
 • Uloga UNHCR-a u Bosni i Hercegovini ne uključuje primanje i / ili obradu zahtjeva za azil ili preseljenje. Osoblje UNHCR-a će vas obavijestiti o tome kako možete podnijeti zahtjev za azil u Bosni i Hercegovin.
 • UNHCR u Bosni i Hercegovini vas ne može vratiti u zemlju porijekla ili u drugu zemlju. Ali ćemo vas informisati o raspoloživim mogućnostima i način na koji možete tražiti pomoć za dobrovoljni povratak.
 • UNHCR može jedino pospješiti rješavanje pitanja smještaja i pomoći ugroženim pojedincima i porodicama u okviru celokupnog sistema koji pružaju vlasti u Bosni i Hercegovini i drugim organizacijama.

Na koji način UNHCR zasniva svoje aktivnosti?

UNHCR radi direktno preko svog osoblja, međunarodnih i nacionalnih nevladinih organizacija i lokalnih vlasti, kao i kroz uloge zastupanja i koordinacije. Ovi načini uključuju:

Za informacije o tome kako pronaći UNHCR, molimo pogledajte ovdje.