Ministarstvo za ljudska prava i izbjelgice

Nakon što tražitelj azila dobije pozitivnu odluku o svom zahtjevu, registrovan je kao izbjeglica ili kao osoba kojoj je dodijeljena supsidijarna zaštita i postaje odgovornost Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Izbjeglica ili osoba kojoj je dodijeljena supsidijarna zaštita ima mogućnost da bude smještena u Izbjegličko prihvatni centar “Salakovac” (dok god ima slobodnog prostora) ili na registrovanoj privatnoj adresi, ukoliko se sam/sama mogu smjestiti.