Vaša Prava BiH

Vaša prava BiH (VP) je nevladina organizacija i jedan od partnera UNHCR-a koji nudi besplatne pravne informacije, pravne savjete i usluge pravne pomoći. Azil u Bosni i Hercegovini jedno je od njihovih glavnih područja stručnosti.

Za pomoć možete kontaktirati Vaša prava:

  • Besplatni oravni savjeti za postupak azila u Bosni i Hercegovini;
  • Informacije o pravima i obavezama;
  • Pristup pravdi bez diskriminacije;
  • Komunikacija sa domaćim vlastima po pitanju postupka azila.

Djelatnici Vaših prava često su prisutni u brojnim prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini, uključujući Izbjegličko prihvatni centar Salakovac, Centar za azil Delijaš, Tranzitni / Prihvatni centar Ušivak i druge centre u Unsko-sanskom kantonu.

Možete se također susresti sa osobljem Vaših prava u Informacijskom centru UNHCR-a u Sarajevu ili bilo kojem od područnih kancelarija VP-a širom Bosne i Hercegovine koji su navedeni u nastavku:


Sarajevo

Tel.: +387 33 789 105 / +387 +33 789 106 / +387 33 789 115

Mobile (WhatsApp/Viber): +387 61 102 035 / +387 61 102 034

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Safeta Hadžića 66A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

karta


Banja Luka

Tel.: +387 51 232 920

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Kralja P.I. Karađorđevića 99a., Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

karta


Bosanski Petrovac

Tel.: +387 37 881 248

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Bosanska 110, Bosanski Petrovac, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00


Goražde

Tel.: +387 38 220 544

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Seada Sofovića Sofe 10, Goražde, Bosna i Hercegovina

Radon vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

Karta


Mostar

Tel.: +387 36 558 580

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: H.Zahirovića Lace bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00


Prijedor

Tel.: +387 52 241 290

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Save Kovačevića 12, Projedor, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

karta


Srebrenica

Tel.: +387 56 440 998

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Maršala Tita bb, Srebrenica, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

karta


Trebinje

Tel.: +387 59 240 680

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Carine 3, Trebinje, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00


Tuzla

Tel.: +387 35 210 210 / +387 35 286 484

Email: [email protected]

Web: www.vasaprava.org

Adresa: Rudarska 63, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 08:00 – 16:00

karta