Služba za poslove sa strancima

Služba za poslove sa strancima (SPS) je nezavisno administativna jedinica unutar Ministarstva sigurnosti, a nadležna je za ulazak i boravak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, te obnaša i neke obaveze vezane za tražitelje azila.

Ukoliko vam je potrebna mađunarodna zaštita i željeli biste tražiti azil, SPS je odgovorna za prvi korak u tom procesu. SPS će izdati “Potvrdu o izraženoj namjeri traženja azila”, također poznatu kao  (bijeli papir), te će vas uputiti u jedan od prihvatnih centara, pod pretpostavkom da u njima ima slobodnog smještaja.  Možete se obratiti direktno SPS-u, putem jednog od 16 terenskih kancelarija lociranih širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste Graničnoj policiji izrazili namjeru da tražite azil, oni će vas uputiti na najbližu kancelariju SPS-a. Kancelarije/Uredi SPS-a su otvorene ponedeljak-petak, u periodu 08:00h – 16:00 h. Detaljnije podatke o tome kako tražiti azil, možete naći ovdje.

Više informacija o azilu u Bosni i Hercegovni možete pronaći ovdje, a više informacija o tom pitanju možete također dobiti od Vaših Prava (UNHCR-ov partner za bezplatnu pravnu pomoć) ili od UNHCR-a.

Početne informacije o postupku azila, vašim pravima i obavezama vam treba pružiti SPS.

Kancelarije/Uredi SPS-a su na sljedećim lokacijama:


Sarajevo

Terenska kancelarija/ured u Sarajevu (ova terenska kancelarija/ured privremeno više ne izdaje “potvrde o iskazanoj namjeri traženja azila”)

Tel.: +387 33 772 994

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Braće Mulića 38, Sarajevo

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta

Terenska kancelarija Istočno Sarajevo

Tel.: +387 57 224 891

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Srpskih ratnika 12, Pale

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Banja Luka

Terenska kancelarija/Ured Banja Luka

Tel.: +387 51 213 926

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Ivana F. Jukića 7/II

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Mostar

Terenska kancelarija/Ured Mostar

Tel.: +387 36 319 118

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Kneza Višeslava bb

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Tuzla

Terenska kancelarija/Ured Tuzla

Tel.: +387 35 362 491

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Maršala Tita 36

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Zenica

Terenska kancelarija/Ured Zenica

Tel.: +387 32 200 980

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Mehmedalija Tarabara 15

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Brčko

Terenska kancelarija/Ured Brčko

Tel.: +387 49 232 160

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Trg mladih 8

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Doboj

Terenska kancelarija/Ured Doboj

Tel.: +387 53 236 498

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Nikole Pašića 5

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Bihać

Terenska kancelarija/Ured Bihać

Tel.: +387 37 228 564

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Ulica V korpusa 14

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Travnik

Terenska kancelarija/Ured Travnik

Tel.: +387 30 540 117

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Aleja konzula 5

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Trebinje

Terenska kancelarija/Ured Trebinje

Tel.: +387 59 245 051

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 40

Radno vrijemes: 9:00 – 17:00

karta


Bijeljina

Terenska kancelarija/Ured Bijeljina

Tel.: +387 55 203 032

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Neznanih junaka 73

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Livno

Terenska kancelarija/Ured Livno

Tel.: +387 34 204 828

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Matice Hrvatske BB

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Goražde

Terenska kancelarija/Ured Goražde

Tel.: +387 38 220 018

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Zaima Imamovića 5

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Ljubuški

Terenska kancelarija/Ured Ljubuški

Tel.: +387 39 831 084

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Kralja Zvonimira BB

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta


Orašje

Terenska kancelarija/Ured Orašje

Tel.: +387 31 714 527

Email: [email protected]

Web: sps.gov.ba

Adresa: Treća ulica 20

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00

karta