Gdje tražiti pomoć

Navedene usluge bile su dostupne u Bosni i Hercegovini kada je ova stranica posljednji put ažurirana.  Usluge su podložne kako promjenama, tako i prekidu u vrlo kratkom roku.

* Uloga UNHCR-a u Bosni i Hercegovini ne uključuje primanje i / ili obradu zahtjeva za azil ili preseljenje u treće zemlje. Osoblje UNHCR-a i Vaših Prava BiH (UNHCR-ovog partnera za besplatnu pravnu pomoć) može vas obavijestiti o tome kako i gdje možete podnijeti zahtjev za azil kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini je postupak azila u nadležnosti Službe za poslove sa strancima i Sektora za azil Ministarstva sigurnosti. Ukoliko imate potrebu za međunarodnom zaštitom prvo morate izraziti svoju namjeru da tražite azil kod Granične policije ili Službe za poslove sa strancima. Više informacija o azilu u Bosni i Hercegovini možete naći ovdje.