درباره UNHCR در بوسنی و هرزگوین

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگی سازمان ملل متحد یک سازمان جهانی است که برای نجات جان، حمایت از حقوق و ساختن آینده ی بهتر برای پناهندگان، جوامع  ای که اجباری آواره شدند  اختصاصی است.

UNHCR در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فعالیت های خود را جهت حفاظت و حمایت از پناهندگان در سراسر جهان هدایت می کند. به هر حال، مسئولیت اولیه  حمایت   پناهندگان همیشه با همکاری  دولت کشور است که در آن پناهندگان زندگی می کنند.


نقش UNHCR در بوسنی و هرزگوین چیست؟

بوسنی و هرزگوین حزب کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 آن است و دولت مسئولیت رسیدگی به درخواست های پناهندگی و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا کسی می تواند  پناهندگی بوسنی و هرزگوین اعطا کند.

بنابراین، در بوسنی و هرزگوین، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهجویان ثبت نام نمی کند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی را بررسی نمی کند و UNHCR اسناد پناهندگی را صادر نمی کند. دولت مسئول آن است.

نقش UNHCR در بوسنی و هرزگوین متمرکز بر همکاری با دولت، سازمان های غیر دولتی و دیگر سازمان ها، شبکه ها و جوامع داوطلبانه  است تا برای  پناهندگان و پناهجویان در بوسنی و هرزگوین امنیت ارائه کنند.

 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای بهبود سیاست ها و خدماتی که بر زندگی پناهجویان و پناهندگان تأثیر می گذارد، حمایت می کند.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از دولت حمایت می کند تا روند را بهبود کند که از طریق آن مردم بتوانند برای پناهندگی و حقوق خود را بگیرند.
 • در صورت لزوم، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از دولت حمایت می کند تا شکاف های موجود در تامین نیازهای اساسی پناهجویان و پناهندگان را حل کند. در برخی موارد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پشتیبانی می کند زمانی که شکاف مربوط به پناهگاه، آب، بهداشت و درمان، غذا، اقلام اساسی خانگی، سلامتی، آموزش، ارائه اطلاعات، هماهنگی وجود دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این امر را به طور مستقیم انجام می دهد، با همکاری با شرکای خود و از طریق حمایت و هماهنگی به صورت مناسب. نقش سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بستگی به نیازها و مشارکت های مشخص شده، از محل به محل، فرق می کند.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهجویان را با برقراری ازتباط آن ها به شرکایی که می توانند حمایت روحی اجتماعی و مشاوره حقوقی و نمایندگی ارائه دهند، کمک می دهد.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین از مسؤولین دولتی، کارکنان سازمان های غیردولتی (NGOs) و دیگران حمایت می کند تا بیشتر پناهجویان و پناهندگان را درک کنند و به نیاز های آنها واکنش نشان بدهند.

UNHCR در بوسنی و هرزگوین چه کاری برای شما می تواند انجام بدهد؟

کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  به حرف ها ی شما  گوش خواهند داد و به شما  گزینه ها و روند ها یی که برای شما در دسترس هستند   خواهند توضیح داد تا بتوانید تصمیمات آگاهانه ای برای خود انتخاب کنید. هر چیزی که به ما بگویید  محرمانه است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شما را به سازمان های مناسب یا مسؤولین می فرستند که خدمات لازم بتوانند به ارائه کنند . کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اطلاعات شما را به اشتراک می گذارد فقط  اگر شما موافق باشید.

 • کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می توانند اطلاعات حقوقی روشن و عملی به شما  بدهند. ما می توانیم در مورد روش هایی که باید در هنگام ورود به بوسنی و هرزگوین به آن ها تکمیل کنید  به شما اطلاعات بدهیم. همینطور، ما می توانیم اطلاعاتی در مورد چگونگی درخواست پناهندگی، پیوند به خانواده در کشور دیگر، ادغام محلی یا کمک برای برگشتن داوطلبانه  به وطن خود ارائه دهیم. ما همچنین می توانیم از حقوق و وظایف شما به عنوان یک پناهجو یا مدافع حمایت بین المللی در بوسنی و هرزگوین اطلاع بدهیم.
 •  کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما روش های خاصی که ممکن است در مورد گروه های زیر ذکر شد توضیح دهد: الف) کودکان بدون همراه؛ ب) افراد دارای معلولیت یا افراد مبتلا به بیماری غیر قابل علاج یا بیماری  شدید؛ ب) افراد مسن؛ د) زنان باردار یا زنانی که به تازگی بچه به دنیا آورد ج)  الف) والدین تک سرپرست با فرزندان زیر سن؛ ج) بازماندگان از شکنجه، تجاوز یا سایر موارد جدی خشونت یا استثمار روانی، جسمی یا جنسی، یا افراد مبتلا به اختلال پس از ضربه، ج، قربانیان قاچاق، در معرض خطر بی قید و شرط. فقط اگر شما موافق باشید، کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این اطلاعات را با مسؤولین یا سازمان های دیگر به اشتراک می گذارند.
 • اگر شما به دلیل جنس، سن یا جهت گیری جنسی شما در معرض خطر هستید، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می تواند شما را نصیحت کند  کجا کمک را پیدا کنید . ما می توانیم شما را برای  حمایت بیشتری به سازمان ها ی مربوطه یا به مسؤولین بفرستیم، اما فقط اگر شما این را خواستید، انجام خواهد شد.
 • کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می توانند به شما در مورد امکان پیوند به خانواده کمک کنند.

مسئولیت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به موارد زیر محدود است:

 • مسئولیت اصلی برای حمایت و کمک به پناهجویان و پناهندگان در بوسنی و هرزگوین بر عهده ی مسؤولین بوسنی و هرزگوین است. UNHCR برای حمایت از مسؤولین بوسنی و هرزگوین برای دستیابی به این هدف تلاش می کند.
 • نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین شامل دریافت و / یا پردازش درخواست های پناهندگی یا اسکان مجدد نیست. کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما در مورد نحوه درخواست پناهندگی با مسؤولین بوسنی و هرزگوین اطلاع خواهند داد.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین نمی تواند شما را به وطت خودتان یا کشور دیگری بازگرداند. اما ما به شما در مورد گزینه های موجود و نحوه درخواست شما برای بازگشت داوطلبانه به وطن کمک می کنیم.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنها می تواند پناهگاه و کمک به افراد و خانواده های آسیب پذیر را در سیستم کلی ارائه شده توسط مسؤولین بوسنی و هرزگوین و سایر سازمان ها تسهیل نماید.

UNHCR چگونه فعالیت خود را در عمل انجام می دهد؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به طور مستقیم از طریق کارکنان خود، از طریق سازمان های غیر دولتی بین المللی و ملی و مقامات محلی، و نیز از طریق فعالیت های حمایت و هماهنگی، کار می کند. این شامل:

 • وزارت حقوق بشر و پناهندگان بوسنی و هرزگوین (MHRR).
 • وزارت امنیت بوسنی و هرزگوین (وزارت امور داخله).
 • انجمن زنان بوسنی و هرزگوین (BHWI). خدمات امداد کاتولیک (CRS).
 • شورای پناهندگان دانمارکی (DRC).
 • Vaša Prava BiH (VP).

برای اطلاعات در مورد نحوه یافتن UNHCR لطفا اینجا را ببینید.

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)