درخواست پناهندگی و مدارک مرتبط

بوسنی و هرزگوین حزب کنوانسیون پناهندگان 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان است و دولت مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا کسی می تواند در بوسنی و هرزگوین عنوان پناهنده بگیرد، دارد.


پناهنده چه کسی است و پناهندگی چیست؟

پناهنده شخصی است که مجبور شده است از وطنش  فرار کند (یا کشور اقامت قبلی در صورت نداشتن تابعیت)  زیرا او   به دلایل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی  در  خطر است یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا به خاطر جنگ، شکنجه، یا رفتار غیرانسانی و تحقیر آمیز فرار کرده است. تعریف کامل یک پناهنده را می توان در کنوانسیون پناهندگان 1951 و پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان یافت.

پناهنده دیگر دسترسی به حمایت از وطن  خود ندارد، پس می تواند از کشوری که در آن محل اقامت دارند – در این صورت، بوسنی و هرزگوین – حمایت را درخواست کند. چنین وضعیت   به نام  پناهندگی مشهور است. در صورتی که این وضعیت به شما مربوط می شود، می توانید با مسؤولین بوسنی و هرزگوین درخواست پناهندگی کنید.

حمایت تبدیلی به شما اعطا می شود در صورتی که شما برای وضعیت پناهندگی واجد شرایط نیستید، اما شما نمی توانید به وطن خود و محل اقامت خود بازگردید، به دلایل جدی برای  و برای اینکه شما با خطر واقعی  که با  رفتارها ضد حقوق بشر و آزادی  روبرو خواهید شد از جمله مجازات اعدام،  شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز و یا تهدید شدید و فردی به زندگی یا یکپارچگی فیزیکی شما به دلیل خشونت بی تفاوتی در شرایط درگیری بین المللی یا ملی.

مسؤولین در بوسنی و هرزگوین درخواست شما را مورد بررسی قرار می گیرند و مطابق قانون بوسنی و هرزگوین تصمیم می گیرند. شما همچنین می توانید درخواست پناهندگی از طرف همسر و فرزندان خود که زیر 18 سال و یا فرزندان خود بالای 18 سال  که از ناتوانی روانی یا جسمی رنج می برند و نمی توانند درخواست خود را بفرستند، اگر آنها همچنین در بوسنی و هرزگوین با شما هستند.

در طول پروسه پناهندگی شما باید در بوسنی و هرزگوین بمانید. اگر بدون اجازه به کشور دیگری بروید در حالی که درخواست پناهندگی شما در بوسنی و هرزگوین هنوز در حال بررسی است، روند پناهندگی شما در بوسنی و هرزگوین متوقف خواهد شد.


چه زمان و چطور در بوسنی و هرزگوین درخواست پناهندگی بکنم؟

شما می توانید بلافاصله پس از اولین تماس با پلیس مرزی یا با اداره ی امور خارجه، درخواست پناهندگی کنید. درخواست پناهندگی در بوسنی و هرزگوین یک روندی است که شامل یک چند مرحله است. شما در تمام مراحل پرونده پناهندگی  حق مترجم و کمک حقوقی رایگان دارید.

مرحله 1: اظهار قصد درخواست پناهندگی

ثبت نام قصد شما برای درخواست پناهندگی و صدور اظهارنامه (برگه ی سفید)

شما می توانید بلافاصله پس از اولین تماس با پلیس مرزی یا با اداره ی امور خارجه، درخواست پناهندگی کنید. اگر در ابتدا قصد دارید که با پلیس مرزی درخواست پناهندگی کنید، آن ها  شما را به واحد مربوط به اداره ی امور اتباع خارجه می فرستند. اداره ی م امور  اتباع خارجه  به شما “تأیید قصد بیان شده برای درخواست پناهندگی” (همچنین به عنوان “برگه ی  سفید” مشهور است) با اعتبار 14 روز صادر می کند. شما باید همیشه این مدرک را همراه خود تان داشته باشید. در حال حاضر، اگر شما در سارایوو هستید، می توانید فقط گواهی درخواست پناهندگی در  اداره ی امور اتباع خارجه  که در مرکز پذیرش موقت اوشیواک در Hadžići، نزدیک سارایوو قرار دارد در روزهای هفته بین ساعت 10:00 و 14:00 بگیرید.

اداره ی امور اتباع خارجه، در صورتی که محل اقامت را لازم داشتید و البته اگر در مراکز پزیرش جا باشد، به یکی از کمپ ها ی بوسنی و هرزگوین شما را می فرستند.

توجه شود: بجزبه مرکز پذیرش موقت اوشووک، لطفا مستقیم به یکی از این مراکز پذیرش نروید. شما نیاز به معرفی نامه ی اداره ی امور اتباع خارجه دارید.

ممکن است پناهجویان در محل اقامت خصوصی زندگی کنید. اگر اقامت در منزل خصوصی را انتخاب کنید، باید محل اقامت خود را در مدت اعتبار گواهینامه ی اظهار شده برای قصد پناهندگی (برگه ی سفید) پیدا کنید و سپس در مدت سه روز آدرس را در اداره ی اتباع امور خارجه ثبت کنید. برای ثبت نام  آدرس خصوصی، صاحب آن خانه باید همراه شما به اداره ی  امور اتباع خارجه برود. پس از ثبت نام آدرس خود، اداره ی امور اتباع خارجه سند دیگری را که آدرس ثبت شده ی شما را ثابت می کند (همچنین به عنوان کارت سفید مشهور است) صادر می کند. برای اینکه  رسما  پناهندگی را در خواست کنید باید کارت سفید به بخش پناهندگی وزارت امنیت به عنوان آدرس ثابت  تا بتوانند به شما نوبت بدهند برای اولین مصاحبه ی ثبت نام پناهندگی  (توضیح داده شد در نقطه ی 2، زیر). وکلای پناهجویان از واشاپراوا (شریک  حقوقی رایگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد) می توانند به شما در این روند کمک کنند، یا در دفتر واشاپراوا   یا در مرکز اطلاعاتی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.

پس از آن شما باید منتظر بمانید که بخش پناهندگی وزارت امنیت با  شما تماس بگیرد در  مرکز پذیرش  یا در آدرس شخصی خود و با شما درباره ی مصاحبه ی ثبت نام پناهتدگی هماهنگ می کند.

مرحله 2: مصاحبه اول

ثبت درخواست پناهندگی شما  با بخش پناهندگی وزارت امنیت و صدور یک کارت پناهندگی (همچنین به عنوان کارت زرد مشهور است).

بعد از اظهارنامه (برگه ی سفید)، یک کارمند از بخش پناهندگی وزارت امنیت  شما را  در یکی از مراکز پذیرش  یا در محل اقامت   شخصی خود برای ملاقات برای مصاحبه ثبت نام تماس می گیرید. بخش پناهندگی وزارت امنیت، به طور خلاصه از شما سوالات مربوط به درخواست پناهندگی خود را  می پرسد و فرم درخواست پناهندگی شما را پر می کند. شما در زمان مصاحبه می توانید در خواست کنید که نماینده قانونی مانند واسا پراوا (وکیل کمک حقوقی کمیساریای عالی پناهندگان) موقع مصاحبه حضور داشته باشد. اگر  هنگام ثبت نام، اسناد مسافرتی خود را دارید، به طور موقت توسط بخش پناهندگی وزارت امنیت، تا زمان تصمیم گیری نهایی در مورد درخواست شما، گرفته خواهد شد.

پس از مصاحبه ثبت نام، بخش پناهندگی وزارت امنیت، یک کارت پناهندگی (کارت زرد) را به طور معمول در طول سه روز از تاریخ مصاحبه ثبت نام، که برای مدت سه ماه معتبر است صادر می کند. شما باید همیشه این سند را همراه خود داشته باشید. بخش مربوط به پناهندگی وزارت امنیت هر وقت کارت آماده باشد به شما خبر می دهد. پناهجویانی که ثبت نام کرده اند، حق اقامت در کشور دارند تا زمانی که یک تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهندگی شما بگیرد  شما یک تعدادی از حقوق و وظایف، همانطور که زیر توضیح داده شده  است، دارید.

مرحله 3: مصاحبه دوم

تعیین وضعیت پناهندگی

بخش  پناهندگی وزارت امنیت، شما را برای یک مصاحبه دوم دعوت می کند، این بار با یک مأمور تعیین وضعیت پناهنده، که پرونده ی  شما را مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مدت شش ماه تصمیم می گیرد. در موارد استثنایی، این زمان می توان تا 18 ماه تمدید بشود. در موارد خاص، بخش پناهندگی وزارت امنیت می تواند درخواست را در یک پروسه شتاب (در ظرف 30 روز) رد کند. شما حق دارید در زمان تصمیم گیری در بوسنی و هرزگوین اقامت داشته باشید و شما حق دارید که از تاریخ شروع پروسه پناهندگی برای درخواست یک مترجم و کمک قانونی استفاده کنید.

اگر واجد شرایط تحت قانون پناهندگی باشید، می توانید عنوان پناهنده  یا حمایت تبدیلی را اعطا کنید. اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، شما حق اعتراظ دارید. ضرب الاجل این درخواست تجدیدنظر هشت روز  در یک روند تسریع  شده و 15 روز در یک روند منظم است.

هنگامی که به شما عنوان پناهنده  یا حمایت تبدیلی  اعطا شد،  وزارت حقوق بشر و پناهندگان مسؤول مراقبت حقوق پناهندگان می شود.