شورای پناهندگان دانمارک

شورای پناهندگان دانمارک (DRC) یک سازمان غیردولتی بین المللی است که در بوسنی و هرزگوین کار می کند تا از پناهندگان و مهاجران آسیب پذیر در کانتون یوناسانا ، موستار و سارایوو حمایت کند.

DRC در دو زمینه ها ی  کلیدی فعال است:

مراقبت های پزشکی و بهداشتی

  • از ابتدای سال 2019، DRC مسئول تهیه ی مراقبت های بهداشتی اولیه و در مقدار محدود خدمات بهداشتی ثانویه در تعدادی از مراکز پذیرش (اما نه همه مراکز پذیرش) شده است. در کانتون یوناسنا این موارد عبارتند از: BIRA TRC، Miral TRC، SEDRA TRC و TRIC Borići. در سارایوو این شامل TRC Ušivak است. تیم های پزشکی به طور منظم به هر یک از این مکان ها بازدید می کنند، و آن جا می توانند شما را معاینه کنند  و در صورت لزوم  شما را به بیمارستان راهنمایی کنند.

حمایت: DRC دارای کارکنانی است که برای پیشگیری، کاهش / رفع خطرات و عواقب خشونت،تهدید و  اجبار، محرومیت عمدی و سوء استفاده از افراد، گروه ها و جوامع کار می کنند. به طور خاص، کارکنان DRC در  اکثر مراکز پذیرش حضور دارند اما همچنین در مناطق دیگری که پناهندگان و مهاجران آن جا جمع می شوند، کار می کنند. کارکنان در این محل ها برای تشخیص پناهندگان آسیب پذیر و مهاجرانی که نیاز به خدمات خاص و  به طور مستقیم این خدمات را ارائه می دهند یا اگر لازم شد آن ها را به جا ها ی دیگر می فرستند. در میان چیزهای دیگر، DRC:

  •  با پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین صحبت می  کنید و آسیب پذیری ها و نیازهای امکان پذیر را تشخیص می کنید.
  •  قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی را به خدمات مربوطه می فرستند؛
  •  افرادی را که در معرض خطر خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، به خانه امن می فرستند.
  •  فرستادن به سازمان هایی که خدمات روانی اجتماعی می دهند.
  •  فرستادن به صلیب سرخ برای احیا ی روابط  خانوادگی.
  • فرستادن  کودکان (افراد زیر 18 سال) بدون والدین یا سرپرست رسمی به مرکز امداد اجتماعی برای گذاشتن سرپرست؛
  •  فرستادن به  Vaša Prava (مشارکت حقوقی رایگان UNHCR) برای کمک و اطلاعات حقوقی رایگان؛
  •  فرستادن  به اداره ی امور اتباع  خارجه برای گرفتن  اظهارنامه؛
  •  فرستادن  به سازمان  IOM  اگر بازگشتن داوطلبانه به وطن خود خواستید.

برای اطلاعات بیشتر، با شورای پناهندگان دانمارک (DRC) تماس بگیرید:

ایمیل: [email protected]

تلفن: +387 33 875 061